Personal Computer Care: je wordt er computervaardig van

Hoeveel geheugen heeft mijn pc?

hoeveel intern geheugen en extern geheugen heeft mijn pc Photo by: Alex Knight

Hoeveel geheugen heeft mijn pc? Zoals wel vaker bij vragen die betrekking hebben op de pc begint het antwoord met de woorden: “Dat ligt eraan..”. En dit geval ligt het eraan van welk geheugen u de hoeveelheid precies wilt weten. Want uw pc beschikt zowel over intern geheugen als extern geheugen.

Weten hoeveel geheugen een pc precies heeft kan soms handig zijn. Waarbij het vaak tevens handig is om te weten hoeveel van het beschikbare geheugen van de pc nog vrij is.

Verschillen tussen intern geheugen en extern geheugen die altijd opgaan

Iedere pc heeft zogezegd zowel intern geheugen als extern geheugen.

Echter zouden de termen intern geheugen en extern geheugen wel eens tot enige verwarring kunnen leiden. Want intern betekent feitelijk dat het ergens in zit en extern dat het zich erbuiten bevindt.

Hierdoor zou de gedachten kunnen ontstaan dat intern geheugen zich in de behuizing van de computer bevindt en extern geheugen erbuiten.

Nu is dit gedeeltelijk waar. Want apparaten zoals externe harde schijven en USB-sticks zijn inderdaad voorbeelden van externe geheugens die zich buiten de behuizing van de computer bevinden.

Maar de harde schijf bevindt zich in de behuizing van de pc. Toch wordt deze ook aangeduid als extern geheugen.

Hoe dat zit zal u duidelijker worden zodra u de verschillen kent tussen intern geheugen en extern geheugen die altijd opgaan.

Verschil 1: gegevens die in het intern geheugen zijn opgeslagen gaan verloren zodra de pc uit wordt gezet

Het eerste verschil tussen intern geheugen en extern geheugen dat altijd opgaat is: dat gegevens die zich in het intern geheugen bevinden verloren gaan zodra de stroom van de computer wordt afgehaald, ofwel de pc uit gezet wordt.

Extern geheugen daarentegen houdt opgeslagen gegevens altijd vast. Ongeacht of de computer op stroom is aangesloten of niet.

Bij moderne pc’s moeten we daar echter een nuance in aanbrengen. Want niet langer zullen altijd de gegevens verloren gaan die in het intern geheugen zijn opgeslagen.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een pc in slaapstand te zetten. In dat geval staat de pc voor het oog uit, maar staat er nog wel steeds stroom op het interne geheugen. Waardoor gegevens die erin staan behouden blijven.

Dit maakt het mogelijk dat we direct weer verder kunnen bij waar we mee bezig waren zodra we de pc uit de slaapstand halen.

Kiest u echter voor Afsluiten bij het uitzetten van de pc, dan wordt de stroom volledig uitgeschakeld en zullen alle gegevens die nog in het intern geheugen verloren gaan.

Hetzelfde geldt overigens ook wanneer u de pc opnieuw opstart.

Dit is dan ook de reden waarom u altijd nauwkeurig uw werk moet opslaan voordat u de pc uitschakelt of opnieuw opstart. Daarnaast is het raadzaam om ook tijdens het werken geregeld uw werk op te slaan.

Want uren werk kan in een oogwenk verloren gaan als de stroom zelfs ook maar per ongeluk even wordt onderbroken.

Verschil 2: als gebruiker hebt u geen controle over wat er in het interne geheugen wordt opgeslagen.

Als gebruiker hebt u geen controle over wat er in het intern geheugen staat en wat erin geplaatst wordt.

Het interne geheugen staat namelijk in zijn geheel ten dienste van de computer. Om zo bewerkingen en opdrachten die we de pc geven zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken.

Nadat een opdracht of bewerking uitgevoerd is, bepaalt de computer of de verwerkte data teruggeplaatst worden in het interne geheugen of verplaatst worden naar de harde schijf. Bijvoorbeeld om zo plaats te maken voor data die nodig is om een volgende opdracht of bewerking te kunnen uitvoeren.

Gegevens en bestanden die in het interne geheugen geplaatst worden zijn altijd afkomstig van de harde schijf of worden door de gebruiker ingevoerd.

Zo wordt bijvoorbeeld elk woord dat tijdens het schrijven van dit stuk is getypt, opgeslagen in het intern geheugen van de computer.

Pas wanneer in Word de opdracht Bestand opslaan wordt gegeven en het document een naam krijgt worden de ingetypte woorden verzameld in een bestand en op de harde schijf geplaatst.

Hierdoor kan een bestand op een later tijdstip weer geopend kan worden. Bijvoorbeeld om er verder aan te werken.

Dit verklaart waarom Windows u vraagt of u de wijzigingen in het bestand wilt opslaan als u een venster sluit, bijvoorbeeld wanneer u in Word aan het werk bent geweest.

Bekijken hoeveel extern geheugen, ofwel opslagruimte, uw Windows pc heeft

Als we een pc net nieuw hebben dan weten we vaak nog wel over hoeveel extern geheugen, ofwel GB opslagruimte op de harde schijf, we de beschikking hebben.

Maar na verloop van tijd zouden we dat wel eens kunnen vergeten. Bovendien is het vaak veel interessanter om te weten hoeveel van de beschikbare opslagruimte nog vrij is.

In Windows 10 is het mogelijk om hiervan heel snel en heel eenvoudig een compleet overzicht te krijgen.

Dit gaat als volgt:

 1. Klik op Start, Instellingen.
 2. Klik op Systeem.
 3. Klik op Opslag.

Hiermee krijgt u een overzicht van alle externe geheugens, ofwel opslagmedia, die zich in uw pc bevinden of die op uw pc zijn aangesloten.

Klikt u vervolgens bijvoorbeeld op de vermelding Deze pc (C:) dan krijgt u een compleet overzicht te zien van hoe de beschikbare opslagruimte wordt gebruikt. Daarmee kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel ruimte door apps en games in beslag wordt genomen en hoeveel door muziek, foto’s en video.

Een dergelijk overzicht kan bijvoorbeeld handig zijn om te bepalen of en hoe er opslagruimte vrij gemaakt kan worden.

Bekijken hoeveel intern geheugen uw pc heeft

Hoeveel intern geheugen de pc heeft weten we vaak ook nog wel wanneer de pc net nieuw is. Maar ook dat gegeven zouden we zomaar eens kunnen vergeten. Simpelweg omdat het doorgaans niet echt nodig is om dat te weten.

Maar er zijn momenten te verzinnen waarop het handig is om even snel te kunnen bekijken hoeveel intern geheugen de pc ook al weer had.

Een goed voorbeeld van zo’n moment is bijvoorbeeld bij de aanschaf van een game. Want menige game vraagt veel van een pc, waaronder vaak een behoorlijke hoeveelheid geheugen.

Tevens kan het handig zijn om snel inzicht te krijgen in de hoeveelheid intern geheugen en hoeveel daarvan in gebruik is wanneer een pc voor het gevoel langzamer is dan zou moeten.

Bekijken over hoeveel intern geheugen uw computer beschikt gaat het snelst op de volgende manier:

 1. Druk de toetscombinatie Ctrl+Alt+Del(ete)
 2. Er komt nu een menu in beeld waarin u onder andere kunt kiezen voor de optie Taakbeheer. Klik op Taakbeheer.
 3. Dit opent het venster Taakbeheer. Klik in dit venster op het tabblad Prestaties.
 4. Klik op het onderdeel Geheugen.

Een pc met Windows 10 heeft voldoende aan 2GB wanneer deze slechts voor algemene doeleinden gebruikt wordt. Een pc met Windows 10 zal echter prettiger werken wanneer er tenminste 4GB aan intern geheugen beschikbaar is. Meer dan 8GB intern geheugen is doorgaans niet nodig voor een pc.

Hoeveel intern geheugen, ofwel RAM-geheugen, een pc precies nodig heeft, hangt met name af van het gebruiksdoel en de eisen van de gebruiker van de computer.

Bekijken hoeveel intern geheugen nog vrij is

Of uitbreiding van het intern geheugen wenselijk zou zijn, kunt u tevens eenvoudig bekijken via Taakbeheer.

En wel als volgt:

 1. Open alle applicaties die u tegelijkertijd wilt kunnen gebruiken op uw pc.
 2. Druk de toetscombinatie Ctrl+Alt+Del(ete)
 3. Er komt nu een menu in beeld waarin u onder andere kunt kiezen voor de optie Taakbeheer. Klik op Taakbeheer.
 4. Dit opent het venster Taakbeheer. Klik in dit venster op het tabblad Prestaties.
 5. Klik op het onderdeel Geheugen.

Direct onder de vermelding van het onderdeel Geheugen in de linkerkolom in tabblad Prestaties wordt het percentage geheugen weergegeven dat op dit moment in gebruik is.

Zodra dat percentage uitkomt boven de 75% is het raadzaam om na te gaan denken over uitbreiden van het RAM-geheugen. Omdat, wanneer dit aan de hand is, dit de prestaties van de pc zeker ten goede zal komen.

In de rechterkolom van het onderdeel Geheugen staan tevens belangrijke gegevens vermeld die u nodig hebt wanneer u het interne geheugen van uw pc wilt uitbreiden. (rood omkaderd in de bovenstaande afbeelding)

Nu u enig inzicht heeft in wat intern geheugen en extern geheugen precies is en hoe u er snel achter kunt komen hoeveel geheugen uw pc heeft, zult u ongetwijfeld makkelijker kunnen bepalen of maatregelen noodzakelijk zijn of dat u gewoon lekker verder kunt blijven werken zo.

Gerelateerde artikelen