Personal Computer Care: je wordt er computervaardig van

Hoe maak ik een printscreen op een Windows pc

print screen maken windows pc

Soms is het handig om gewoon even een afbeelding maken van iets wat op uw beeldscherm staat. Een printscreen maken wordt dat genoemd. Een printscreen wordt ook screenshot of beeldschermafdruk genoemd.

Een printscreen maken in Windows gaat vanouds met behulp van de knop Print Screen op het toetsenbord.

Echter, wanneer u deze toets indrukt gebeurt er ogenschijnlijk maar bar weinig. Begrijpelijk, want na het indrukken van de knop Print Screen moeten er eerst nog enkele andere handelingen worden verricht.

Een printscreen maken met de knop Print Screen

De knop Print Screen kon in elke versie Windows gebruikt worden om een printscreen te maken. In Windows 10 zijn daar echter een paar handige mogelijkheden bijgekomen. Ook die zullen we in dit artikel gaan bekijken.

Een printscreen maken van het hele scherm

Meer eerst bekijken we de aloude methode van een printscreen maken met behulp van de knop Print Screen. Die gaat als volgt:

 1. Druk de toets Print Screen op het toetsenbord in.
 2. Met het indrukken van deze knop wordt een printscreen gemaakt van het hele beeldscherm, welke op het Klembord van Windows wordt geplaatst. Dingen die door Windows op het Klembord geplaatst worden, kunnen bijvoorbeeld gekopieerd worden naar een andere app.
 3. We gaan de gemaakte printscreen dan ook kopiëren naar een app die de printscreen zichtbaar maakt. Een app die daar prima geschikt voor is, is het aloude Paint dat sinds jaar en dag standaard onderdeel is van Windows. Typ hiertoe Paint als zoekopdracht in, in Windows zoeken ( het vergrootglas in de taakbalk). Klikken op de vermelding Paint in de zoekresultaten zal de app Paint vervolgens starten.
 4. Zodra u de app Paint hebt gestart en vervolgens de toetscombinatie Ctrl+V (Plakken) drukt dan zal de zojuist gemaakte printscreen zichtbaar worden en kunt u bewerkingen gaan doen op de printscreen. Bijvoorbeeld opslaan als een bestand op de computer. Druk hiertoe de toetscombinatie Ctrl+S (Opslaan). Dubbelklik vervolgens op de map waarin u de printscreen wilt opslaan ( bijvoorbeeld Afbeeldingen), geef de printscreen een passende naam en klik op de knop Opslaan.

Hiermee is de printscreen gemaakt en als afbeelding opgeslagen op uw pc.

Een screenshot opnemen in een e-mail of document

Een printscreen opslaan als afbeelding is overigens niet altijd noodzakelijk. Iets wat op het Klembord staat in Windows kunt u namelijk in iedere app die met afbeeldingen kan omgaan plakken.

Zo kunt u met de toetscombinatie Ctrl+V tevens een printscreen plakken in een e-mail of in een document die u aan het maken bent in Word of een andere tekstverwerker.

Een printscreen plakken in een e-mail werkt overigens alleen wanneer de e-mail app die u gebruikt uw e-mails opstelt in HTML. Dit is standaard meestal zo. Het is echter mogelijk om zelf uw e-mail app zo in te stellen dat e-mails alleen als tekstbestand kunnen worden opgesteld en gelezen. Dan kan het invoegen van een printscreen niet.

Een printscreen maken van één venster

Er zijn redenen te bedenken waarom het niet handig is om een printscreen te maken van het hele beeldscherm. Bijvoorbeeld wanneer hetgeen we in het screenshot willen laten zien zich bevindt in het venster waarin we bezig zijn. Dan is het handiger om alleen een printscreen te maken van dat venster.

In Windows kunt u op de volgende manier een printscreen maken van één venster:

 1. Klik met de muis in het venster waarvan u een printscreen wilt maken.
 2. Druk de toetscombinatie Alt+PrintScreen.
 3. Hiermee wordt een printscreen van het venster gemaakt en op het Klembord gezet. U kunt nu op precies dezelfde wijze zoals hiervoor beschreven deze printscreen opslaan op de pc of plakken in een e-mail of document.

Andere manieren om een printscreen te maken in Windows 10

Soms kan het zijn dat een printscreen maken van het actieve venster nog steeds niet goed weergeeft wat u eigenlijk wilt laten zien op de printscreen. Op die momenten zou de toetscombinatie Windowstoets+Shift+S wel eens goed van pas kunnen komen.

Zelf selecteren waar u een screenshot van maken wilt

Want met behulp van de toetscombinatie Windowstoets+Shift+S kunt u zelf precies selecteren van welk deel van het beeldscherm u een screenshot maken wilt.

Druk hiertoe de toetscombinatie Windowstoets+Shift+S. Er zal nu een soort van waas komen te liggen over hetgeen er op uw beeldscherm wordt weergegeven. Tevens wordt er een kruis getoond, dat het punt aangeeft van waaraf de selectie gemaakt kan worden. Uiteraard kunt u dit witte kruis verplaatsen door de muis te bewegen.

Het maken van de eigenlijke selectie start op het moment dat u de linkermuisknop ingedrukt houdt en de muis in de gewenste richting beweegt om zo het rechthoekige selectiekader te maken. Van de gemaakte selectie wordt een printscreen gemaakt zodra u de linkermuisknop weer loslaat.

De gemaakte printscreen zal vervolgens geopend worden in de app Knippen en aantekenen.

De app Knippen en aantekenen

De knop Print Screen gebruiken om een printscreen te maken werkt in alle versies van Windows. Maar Windows 10 beschikt daarnaast tevens over een app waarmee u schermafdrukken kunt maken. Deze app draagt de naam Knippen en aantekenen.

Met de app Knippen en aantekenen krijgt u meer invloed op het maken van de printscreen en op hoe en waar u de schermafdrukken opslaat. Bovendien geeft de app u de mogelijkheid om dingen op de printscreen aan te tekenen.

Een printscreen maakt u met Knippen en aantekenen in het kort als volgt:

 1. Open Zoeken door te klikken op het vergrootglas in de taakbalk.
 2. Typ als zoekopdracht: knippen en aantekenen.
 3. Klik op het zoekresultaat Knippen en aantekenen.
 4. Dit opent de app Knippen en aantekenen. Klik op de knop Nieuw.
 5. Er zal nu wederom een soort van sluier over het beeld op uw scherm heen komen liggen. Door nu de linkermuisknop ingedrukt te houden kunt u een kader slepen om het gebied waarvan u een printscreen wilt maken. Zodra u de linkermuisknop loslaat, zal de printscreen van het door u geselecteerde gebied in de app Knippen en aantekenen getoond worden.

Vervolgens kunt u via de knoppen Pen, Balpen en Markeerstift eventuele aantekeningen aanbrengen op de printscreen.

Kortom, u kunt met de app Knippen en aantekenen een screenshot maken en tevens bewerken.

Een printscreen direct opslaan

In Windows 10 beschikt u tevens over de mogelijkheid om printscreens direct automatisch op te slaan zodra de printscreen gemaakt is. Windows slaat deze printscreens op in een aparte map die is ondergebracht in de map Afbeeldingen en die de naam Schermopnamen draagt.

En printscreen wordt direct automatisch in de map Schermopnamen opgeslagen als u de toetscombinatie Windowstoets+Print Screen gebruikt in plaats van alleen de knop Print Screen.

Andere apps voor het maken van een printscreen

Zoals gezegd wordt met printscreen, beeldschermafdruk en screenshot hetzelfde bedoeld. Maar we hebben er nog meer woorden voor. Te weten: schermafdruk en schermafbeelding.

Dat is handig om te weten wanneer u op zoek gaat naar een app om printscreens te maken. Iets wat zeker raadzaam is wanneer u met regelmaat een printscreen maakt. Een aanrader is hierbij zeker de kleine slimme app FastStone Capture.

Een printscreen maken met deze app is heel eenvoudig omdat u in deze app ook werkt met de knop Print Screen en slechts een paar aanvullende toetscombinaties.

Echter, na het indrukken van Print Screen opent vanzelf de editor van de app. Waardoor u direct met het bewerken van de printscreen aan de slag kunt en de printscreen tevens direct kunt opslaan.

Bovendien beschikt FastStone Capture over de mogelijkheid om een schermopname te maken, ofwel een video over wat er op het beeldscherm gebeurt.

Wanneer u slechts soms een printscreen maakt, dan hebt u doorgaans voldoende aan de mogelijkheden die Windows standaard biedt voor het maken van ervan. Echter, wanneer u vaak een printscreen maken moet, dan zult u zien dat het maken ervan stukken sneller gaat met een app die speciaal voor dit doel ontwikkeld is.

Gerelateerde artikelen