Hoe maak ik een printscreen op een Windows pc

print screen maken windows pc

Soms is het handig om gewoon even een afbeelding maken van iets wat op uw beeldscherm staat. Een printscreen maken wordt dat genoemd, ofwel een screenshot of beeldschermafdruk maken.

Een printscreen maken in Windows gaat vanouds met behulp van de knop Print Screen op het toetsenbord.

Echter, wanneer u deze toets indrukt gebeurt er in eerste instantie maar bar weinig. Dat klopt. Want na het indrukken van de knop Print Screen moeten nog enkele andere handelingen worden verricht.

Een printscreen maken in Windows

De knop Print Screen kan in elke versie Windows gebruikt worden om een printscreen te maken. In Windows 10 zijn er echter tevens andere handige methodes voorhanden. Die bekijken we in dit artikel ook.

Een printscreen maken van het hele scherm

Meer eerst bekijken we de aloude methode van een printscreen maken met behulp van de knop Print Screen. Die gaat als volgt:

  1. Druk de toets Print Screen op het toetsenbord in.

  2. Met het indrukken van deze knop wordt een printscreen gemaakt van het hele beeldscherm, welke op het Klembord van Windows wordt geplaatst. Dingen die door Windows op het Klembord geplaatst worden, kunnen bijvoorbeeld gekopieerd worden naar een andere app.

  3. Dat gaan we doen. De standaard app voor het bewerken van afbeeldingen in Windows is van oudsher de app Paint. een printscreen maken met de Print Screen toets

 1. Zodra u de app Paint hebt gestart en vervolgens de toetscombinatie Ctrl+V (Plakken) drukt dan zal de zojuist gemaakte printscreen zichtbaar worden een kunt u bewerkingen gaan doen op de printscreen, bijvoorbeeld opslaan als een bestand op de computer.
 2. Druk hiertoe de toetscombinatie Ctrl+S (Opslaan). Dubbelklik vervolgens op de map waarin u de printscreen wilt opslaan ( bijvoorbeeld Afbeeldingen), geef de printscreen een passende naam en klik op de knop Opslaan.

Hiermee is de printscreen gemaakt en als afbeelding opgeslagen op uw pc.

Een screenshot opnemen in een e-mail of document

Een printscreen opslaan als afbeelding is overigens niet altijd noodzakelijk. Iets wat op het Klembord staat in Windows kunt u namelijk in iedere app die met afbeeldingen kan omgaan plakken.

Zo kunt u met de toetscombinatie Ctrl+V tevens een printscreen plakken in een e-mail of in een document die u aan het maken bent in Word of een andere tekstverwerker.

Een printscreen plakken in een e-mail werkt overigens alleen wanneer de e-mail app die u gebruikt uw e-mails opstelt in HTML. Dit is standaard meestal zo. Het is echter mogelijk om zelf uw e-mail app zo in te stellen dat e-mails alleen als tekstbestand kunnen worden opgesteld en gelezen. Dan kan het invoegen van een printscreen niet.

Een printscreen maken van één venster

Er zijn redenen te bedenken waarom het niet handig is om een printscreen te maken van het hele beeldscherm. Bijvoorbeeld wanneer hetgeen we in het screenshot willen laten zien zich bevindt in het venster waarin we bezig zijn. Dan is het handiger om alleen een printscreen te maken van dat venster.

In Windows kunt u op de volgende manier een printscreen maken van één venster:

 1. Klik met de muis in het venster waarvan u een printscreen wilt maken.
 2. Druk de toetscombinatie Alt+PrintScreen.
 3. Hiermee wordt een printscreen van het venster gemaakt en op het Klembord gezet. En kunt op precies dezelfde wijze zoals zojuist beschreven deze printscreen opslaan op de pc of plakken in een e-mail of document.

Andere manieren om een printscreen te maken in Windows 10

Soms kan het zijn dat een printscreen maken van het actieve venster nog steeds niet goed weergeeft wat u eigenlijk wilt laten zien op de printscreen. Op die momenten zou de toetscombinatie Windowstoets+Shift+S wel een goed van pas kunnen komen.

Zelf selecteren waar u een screenshot van maken wilt

Want met behulp van de toetscombinatie Windowstoets+Shift+S kunt u zelf precies selecteren van welk deel van het beeldscherm u een screenshot maken wilt.

Druk hiertoe de toetscombinatie Windowstoets+Shift+S. Er zal nu een soort van waas komen te liggen over hetgeen er op uw beeldscherm wordt weergegeven. Tevens wordt er een kruis getoond, dat het punt aangeeft van waaraf de selectie gemaakt kan worden. Uiteraard kunt u dit witte kruis verplaatsen door de muis te bewegen.

Het maken van de eigenlijke selectie start op het moment dat u de linkermuisknop ingedrukt houdt en de muis in de gewenste richting beweegt om zo het rechthoekige selectiekader te maken. Van de gemaakte selectie wordt een printscreen gemaakt zodra u de linkermuisknop weer loslaat.

De gemaakte printscreen zal wederom op het Klembord in Windows worden geplaatst. Wat ook nu betekent dat u de printscreen als afbeelding kunt opslaan of kunt opnemen in een e-mail of document.

De bureaublad-app Knipprogramma

Windows 10 beschikt tevens over een bureaublad-app waarmee u schermafdrukken kunt maken. Deze bureaublad-app draagt de naam Knipprogramma.

Door de bureaublad-app Knipprogramma te gebruiken krijgt u meer invloed op het maken van de printscreen en op hoe en waar u de schermafdrukken opslaat.

een printscreen maken met knipprogramma

Een printscreen maakt u met Knipprogramma in het kort als volgt:

 1. Open menu Start.
 2. Navigeer naar het onderdeel Accessoires en klik op de bureaublad-app Knipprogramma.
 3. Knipprogramma zal nu geopend worden en op uw beeldscherm getoond worden.
 4. Met behulp van de knop Modus kunt u aangeven wat voor een printscreen u maken wilt.
 5. Vervolgens kunt u door op de knop Nieuw te drukken het maken van een printscreen starten.

Een printscreen direct opslaan

In Windows 10 beschikt u tevens over de mogelijkheid om printscreens direct automatisch op te slaan zodra de printscreen gemaakt is. Windows slaat deze printscreens op in een aparte map die is ondergebracht in de map Afbeeldingen en die de naam Schermopnamen draagt.

een gemaakte printscreen automatisch opslaan

En printscreen wordt direct automatisch in de map Schermopnamen opgeslagen als u de toetscombinatie Windowstoets+Print Screen gebruikt in plaats van alleen de knop Print Screen.

Een printscreen maken met een aparte app

Zoals u hebt kunnen lezen wordt met printscreen en screenshot hetzelfde bedoeld. Maar we hebben er ook Nederlandse woorden voor, te weten: schermafdruk, schermafbeelding en beeldschermafdruk.

Dat is handig om te weten wanneer u op zoek gaat naar een app om printscreens te maken. Iets wat zeker raadzaam is wanneer u met regelmaat een printscreen maakt. Een aanrader is hierbij zeker de kleine slimme app FastStone Capture.

Een printscreen maken met deze app is heel eenvoudig omdat u in deze app ook werkt met de knop Print Screen en slechts een paar toetscombinaties met Print Screen.

Echter, na het indrukken van Print Screen opent direct vanzelf de editor van de app. Waardoor u direct met het bewerken van de printscreen kunt starten en de printscreen tevens direct kunt opslaan.

Bovendien beschikt FastStone Capture over de mogelijkheid om een schermopname te maken, ofwel een video over wat er op het beeldscherm gebeurt.

Wanneer u slechts soms een printscreen maakt, dan hebt u doorgaans voldoende aan de mogelijkheden die Windows standaard biedt voor het maken van een printscreen. Echter, wanneer u vaak een printscreen maken moet, dan zult u zien dat het maken van ervan stukken sneller gaat met een app die speciaal voor dit doel ontwikkeld is.

X

Een momentje nog alstublieft

Abonneer u GRATIS op mijn wekelijkse tip voor iedereen die meer over zijn computer wil leren.
5000+ mensen gingen u al voor

Artikelen die u mogelijk ook interesseren