OneDrive: wat het is, hoe het werkt en te verwijderen is

wat is onedrive en hoe werkt onedrive

Zodra u Verkenner start in Windows 10 wordt OneDrive prominent getoond, naast onder andere uw schijfstations en netwerk. OneDrive mag u gerust beschouwen als uw harde schijf, waar u via internet verbinding mee hebt. In vaktermen: uw harde schijf bevindt zich in de cloud. Ofwel in een computer ergens ter wereld. Waarbij in dit geval uw online harde schijf ergens is ondergebracht in een computer die eigendom is van Microsoft.

Maar waarom zou u bestanden willen opslaan op een online harde schijf? En is dat wel veilig? De voornaamste reden is, dat u bestanden die op uw OneDrive online harde schijf staan, overal ter wereld en op elke beschikbare computer, smartphone of tablet met internetverbinding kunt openen, bekijken en gebruiken.

En uw bestanden zijn minstens net zo veilig in de cloud, als op uw eigen pc.

OneDrive verwijderen uit Windows 10

Maar als u echt niet zou kunnen verzinnen wanneer u van deze mogelijkheid gebruik zou willen maken, dan zou dat u kunnen doen besluiten om OneDrive uit Windows 10 en van uw pc te verwijderen. Daarbij komt echter wel direct een probleem om de hoek kijken. Want OneDrive zit namelijk zo diep in Windows geďntegreerd dat OneDrive daadwerkelijk verwijderen onmogelijk wordt.

Dat OneDrive diep in Windows 10 geďntegreerd zit, vindt mogelijk zijn oorzaak in het feit dat we in de nabije toekomst steeds vaker ook software, zoals Word en Excel, online gaan gebruiken, en steeds minder vaak vanaf onze eigen pc.

Een groot voordeel hiervan is onder andere: dat u niet langer perse achter uw eigen pc hoeft te gaan zitten om wat te kunnen doen, maar dat u dat kan doen op iedere pc met internetverbinding die maar voorhanden is.

Echter, als u het echt wilt, dan kunt u OneDrive wel uit het zicht verwijderen op uw Windows 10 pc. Waardoor u tevens verstoken zult blijven van meldingen van OneDrive. OneDrive verwijderen op deze manier is niet heel ingewikkeld. Voordat we uitgebreid gaan bekijken hoe OneDrive werkt, bekijken we dit dan ook eerst even.

OneDrive verwijderen in Windows 10 gaat als volgt:

 1. Links naast de klok onderin het scherm in de taakbalk, vindt u het zogenaamde Systeemvak. In dat Systeemvak ziet u naast verschillende kleine pictogrammen, en knop met een teken dat lijkt op: ^. Klik hierop om de verborgen pictogrammen weer te geven.
 2. onedrive verwijderen via instellingen systeemvak
 3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van OneDrive, en klik in het geopende snelmenu op de optie Instellingen.
 4. het snelmenu van onedrive opent instellingen
 5. Dit opent het venster 'Microsoft OneDrive'. In dit venster ziet u verschillende tabbladen weergegeven. Klik op het tabblad Instellingen en klik alle vinkjes weg uit de selectievakjes naast de weergegeven opties.
 6. verwijderen van onedrive begint met uitvinken opties
 7. Klik op het tabblad Automatisch opslaan en zet in het onderdeel 'Documenten en foto's' de keuze op 'Alleen deze pc'. Klik ook in dit tabblad alle vinkjes weg uit de selectievakjes.
 8. Klik op het tabblad Account, en klik vervolgens op de knop 'Mappen kiezen'. Klik ook in dit venster alle vinkjes uit de selectievakjes en klik vervolgens op de knop OK om het venster te sluiten.
 9. Onedrive verwijderen uit verkenner
 10. Controleer in Verkenner of in OneDrive nu geen enkele map of bestand meer staat.
 11. Open het venster Microsoft OneDrive opnieuw zoals in punt 1 en 2 beschreven, mocht dat nodig zijn, en klik op het tabblad 'Account' en klik op de knop 'OneDrive ontkoppelen'.
 12. Sluit het venster 'Welkom bij OneDrive' dat vervolgens verschijnt.
 13. Open Verkenner en klik met de rechtermuisknop op de vermelding OneDrive, weergegeven in de linkerkolom van Verkenner.
 14. onedrive verbergen in verkenner
 15. Kies in het geopende snelmenu de optie 'Eigenschappen'.
 16. Klik op het tabblad Algemeen en klik in het selectievakje voor 'Verborgen', om er een vinkje in te plaatsen. Hierdoor zal OneDrive niet langer weergegeven worden in Verkenner.
 17. Zoek in het Systeemvak nog eenmaal het pictogram op van OneDrive, klik er wederom met de rechtermuisknop op en klik in het geopende snelmenu op de optie 'Afsluiten'.

Na het doorlopen van deze stappen zal OneDrive niet langer worden weergegeven in Windows 10.

Mocht het echter zo zijn dat de voornaamste reden dat u OneDrive wilt verwijderen is, dat de werking ervan u niet echt duidelijk is, of dat OneDrive iets doet wat u eigenlijk niet wilt, lees ook dan zeker nog even door.

OneDrive naar uw wensen instellen

Zoals gezegd is OneDrive standaard zichtbaar in de linkerkolom van Verkenner, naast schijfstations, netwerk, standaardmappen en andere apparaten waarop bestanden kunnen worden opgeslagen.

Ook in het systeemvak vinden we standaard een pictogram waarmee we OneDrive kunnen openen en kunnen beheren, zoals u reeds hebt kunnen lezen. Tevens kunt u in menu Start en koppeling vinden naar de OneDrive app, die ons direct de mappen en bestanden toont die opgeslagen zijn in OneDrive .

Tenminste, als u ingelogd bent met uw Microsoft-account. Bent u niet ingelogd, dan zal het venster 'Welkom bij OneDrive' worden getoond. Het venster waarin u zich alsnog kunt aanmelden en in kunt loggen op uw OneDrive.

Bestanden die zijn opgeslagen op OneDrive, kunnen we, na te zijn ingelogd, op elk apparaat waarop een OneDrive app geďnstalleerd staat en dat internetverbinding heeft bekijken.

De eerste 15GB aan opslagruimte krijgt u gratis. Voor meer dan 15GB aan opslagruimte moet betaald worden.

Tenzij u Office 365 gebruikt op uw pc. Want dan krijgt u de beschikking over 1TB aan opslagruimte op uw OneDrive. Een hoeveelheid schijfruimte die voor de meeste computergebruikers ruim voldoende is, voor bijvoorbeeld ook het maken van een back-up.

Als u op uw pc inlogt met een Microsoft-account, dan bent u direct ook ingelogd op OneDrive.

U kunt OneDrive uiteraard ook gewoon gebruiken, wanneer u inlogt met een zogenaamd lokaal account. Een lokaal account gebruikt u op een Windows 10 pc, wanneer u niet inlogt met een e-mailadres. Echter zult u dan, als u OneDrive wilt gebruiken, na ingelogd te zijn op uw pc, apart moeten inloggen op OneDrive met uw Microsoft-account.

Een Microsoft-account hebt u automatisch wanneer u: een hotmail.com, live.com of outlook.com e-mailadres hebt. Waarbij het niet belangrijk is of u dat e-mailadres ook daadwerkelijk gebruikt. Wel moet u uiteraard het wachtwoord weten dat bij dat e-mailadres hoort.

Zeker wanneer u OneDrive op meerdere pc gebruikt, en daarbij tevens vanaf verschillende computers bestanden toevoegt aan OneDrive, dan is het raadzaam om OneDrive op iedere pc waarop u OneDrive gebruikt zorgvuldig in te stellen.

OneDrive instellen en aan uw wensen aanpassen gaat als volgt, en dient u zogezegd op iedere pc waarop u OneDrive gebruikt te herhalen:

 1. Als het pictogram van OneDrive niet zichtbaar is op de taakbalk, maak deze dan eerst zichtbaar via de knop 'Verborgen pictogrammen weergeven' in het systeemvak. (zie het onderdeel OneDrive verwijderen voor een meer gedetailleerdere beschrijving)
 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van OneDrive en kies de optie 'Instellingen' in het geopende snelmenu.
 3. Hiermee wordt het venster OneDrive geopend. Via de verschillende tabbladen in dit venster kunnen we OneDrive naar behoeven instellen.

Het tabblad Instellingen

Op het tabblad Instellingen is het raadzaam om 'OneDrive automatisch starten wanneer ik me aanmeld bij Windows' in te schakelen. Om dat dit wel eens nare verassingen zou kunnen voorkomen tijdens het synchroniseren van OneDrive. Ook OneDrive ontkoppelen op het tabblad Account kan voor nare verrassingen zorgen. Ontkoppel OneDrive dan ook zeker niet wanneer er serieus gebruik wordt gemaakt van OneDrive op een pc.

Het tabblad Account

Op het tabblad Account wordt tevens de knop 'Mappen kiezen' weergegeven. Via deze knop kunt u aangeven welke mappen en bestanden u wilt synchroniseren met de pc waarop u op dat moment OneDrive aan het instellen bent.

Dat betekent dat u op iedere pc andere mappen kunt laten synchroniseren. Hiermee kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen: om op een pc met veel opslagruimte alle mappen en bestanden op uw OneDrive te laten synchroniseren, maar op een laptop die veel minder ruimte heeft alleen de map Documenten synchroniseert.

Echter, wanneer u besluit om de pc's waarop OneDrive gebruikt wordt op verschillende manieren te synchroniseren met OneDrive, wees er dan goed van doordrongen dat dan niet op elke pc de volledige inhoud van OneDrive zichtbaar zal zijn in Verkenner. Maar slechts de mappen en bestanden die u synchroniseert met OneDrive.

In de praktijk zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een map met de naam 'Foto's vakantie 2016', die u opgenomen hebt in de map Afbeeldingen, zichtbaar zal zijn op de pc waarmee u alle bestanden met OneDrive synchroniseert. Maar diezelfde map 'Foto's vakantie 2016' zal niet zichtbaar zijn op de laptop waarmee u alleen de map Documenten op uw OneDrive synchroniseert. Simpelweg omdat de map 'Foto's vakantie 2016 opgenomen is in de map Afbeeldingen en niet in de map Documenten.

OneDrive beheren

Raadzaam is dan ook om het beheren van OneDrive altijd via de webinterface te doen. Onder beheren van een schijfstation verstaan we onder andere:

 1. Bestanden maken, hernoemen, kopiëren, verplaatsen en verwijderen.
 2. Mappen maken, hernoemen, kopiëren, verplaatsen en verwijderen.

Voordat u OneDrive kunt gebruiken dient u zogezegd eerst ingelogd te zijn op uw OneDrive. En nogmaals: wanneer u op uw pc inlogt met een e-mailadres, ofwel met uw Microsoft-account, dan bent u automatisch ook ingelogd op uw OneDrive.

Zodra u ingelogd bent op uw OneDrive, dan kunt u op de volgende manieren de webinterface openen:

 1. Ga naar het OneDrive pictogram in het Systeemvak en klik er met de rechtermuisknop op. En kies in het geopende snelmenu de optie 'Online weergeven'
 2. Open uw favoriete webbrowser, ga naar het webadres: onedrive.live.com, klik op Aanmelden en vul uw login gegevens in, ofwel het e-mailadres en wachtwoord van uw Microsoft-account.

webinterface onedrive

Vervolgens kunt u veranderen en aanpassen wat u wilt aan mappen en bestanden op uw OneDrive. De wijzigingen die u maakt zullen vervolgens via het synchroniseren van OneDrive, automatisch op alle apparaten die u gebruikt worden aangepast.

Bestanden en mappen naar OneDrive kopiëren

Zoals gezegd kunt u OneDrive in Windows 10 gewoon beschouwen als harde schijf. Iets op uw OneDrive zetten doet u dan ook gewoon via Verkenner. Waarbij u vervolgens op precies dezelfde manier iets naar OneDrive kopieert, als wanneer u dat naar willekeurig ander schijfstation zou doen.

Iets naar OneDrive kopiëren gaat dan ook als volgt:

 1. Open Verkenner en navigeer naar de map waar de bestanden staan die u naar OneDrive wilt kopiëren.
 2. Selecteer de bestanden, en uiteraard ook mappen, die u wilt kopiëren, en geef vervolgens de opdracht 'Kopiëren'. Bijvoorbeeld door middel van rechtsklikken op één van de geselecteerde bestanden, en in het geopende snelmenu op de opdracht 'Kopiëren' te klikken.
 3. bestanden kopieren naar onedrive
 4. Klik vervolgens op de vermelding OneDrive in de linkerkolom van Verkenner, en open vervolgens in het weergavevenster de OneDrive-map waarin u de zojuist gekopieerde bestanden wilt plaatsen.
 5. Geef vervolgens de opdracht plakken.
 6. bestanden en mappen plakken in onedrive

Hiermee wordt een kopie van de eerder geselecteerde bestanden netjes in uw OneDrive geplaatst.

Wanneer u dan vervolgens via de webinterface van OneDrive in dezelfde map zou kijken, dan zult u ontdekken dat de zojuist gekopieerde bestanden ook daar direct zichtbaar zijn. Waarmee het bewijs is geleverd dat bestanden en mappen die u naar OneDrive in Verkenner kopieert, direct ook daadwerkelijk op uw online harde schijf worden gezet.

gekopieerde bestanden direct zichtbaar in webinterface onedrive

Hoe lang het kopiëren van bestanden naar OneDrive precies duurt, hangt uiteraard af van de hoeveelheid aan bestanden en de grootte ervan. Maar ook van de uploadsnelheid van uw internetverbinding.

Artikelen die u mogelijk ook interesseren

X

Een momentje nog alstublieft

Abonneer u GRATIS op mijn wekelijkse tip voor iedereen die meer over zijn computer wil leren.
5500+ mensen gingen u al voor