Thuis op je Windows-laptop en desktop-pc

Hoe werkt OneDrive in Windows 10 en 11?

Hoe werkt onedrive en hoe gaat werken met onedrive

OneDrive is vast onderdeel van Windows 10 en Windows 11. Het stelt je in staat om bestanden op te slaan in de cloud. Bestanden opslaan in de cloud is bijvoorbeeld handig wanneer je op meerdere computers je bestanden wilt kunnen benaderen, bekijken en bewerken.

Maar hoe werkt OneDrive eigenlijk? Wat heb je nodig om OneDrive te gebruiken en is bestanden opslaan in OneDrive wel veilig?

Dit is wat OneDrive is en hoe het werkt

Om OneDrive op de juiste manier te kunnen gebruiken is het nuttig om eerst de vraag: “Wat is OneDrive?”, te beantwoorden.

In het kort is OneDrive een dienst van Microsoft die opslagruimte op internet aanbiedt, ofwel schijfruimte in de cloud om bestanden in op te slaan. Als gebruiker van Windows 10 en Windows 11 krijg je 5 GB aan schijfruimte in de cloud gratis.

Om makkelijk toegang te kunnen krijgen tot deze 5 GB online schijfruimte is Windows standaard uitgerust met de app OneDrive. De OneDrive app zorgt er onder meer voor dat OneDrive vermeld staat in het navigatievenster in Verkenner.

Als je op de vermelding OneDrive klikt in het navigatievenster van Verkenner, dan zullen de bestanden die op OneDrive staan in het weergavevenster worden getoond.

De onedrive app laat onedrive weergeven in verkenner

Dat is echter alleen zo, wanneer er eerst aan een aantal voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn:

 1. Je bent ingelogd op je computer met je Microsoft-account.
 2. De OneDrive app op je computer moet gekoppeld zijn aan jouw OneDrive op internet.
 3. Je moet verbinding hebben met internet.

Aan twee van de drie voorwaarden wordt automatisch voldaan wanneer je inlogt op je Windows 10-pc, of Windows 11-pc, op de door Windows aanbevolen manier en OneDrive niet ooit al eens uitgeschakeld hebt.

Aan de derde voorwaarde, de verbinding met internet, zal meestal ook automatisch worden voldaan. Maar controleer het voor de zekerheid wanneer je niet thuis met OneDrive gaat werken of wanneer je weet dat je wifi-verbinding soms niet goed werkt.

Als je inlogt met een lokaal gebruikersaccount of je hebt OneDrive ooit uitgeschakeld, dan zal het pictogram van OneDrive in de taakbalk worden weergegeven met een streep erdoor.

Een onedrive pictogram dat is doorgestreept betekent dat onedrive niet beschikbaar is

Je kunt de verbinding met je OneDrive online opslagruimte eenvoudig herstellen door in te loggen op je OneDrive met je Microsoft-account. Klik hiertoe simpelweg op het OneDrive pictogram in de taakbalk en vervolgens op de knop Aanmelden.

Via de knop aanmelden kun je vanaf je pc inloggen op onedrive

Dit houdt inderdaad in dat je alleen met OneDrive kan werken als je ingelogd bent met jouw Microsoft-account. Dat geldt zowel voor jouw OneDrive op internet, alsook voor OneDrive op je computer. Dat maakt OneDrive absoluut veilig om bestanden op onder te brengen.

We gaan er vanaf dit punt vanuit dat aan alle voorwaarden zijn voldaan en dat OneDrive werkt op je computer.

Voordat je echter daadwerkelijk gaat werken met OneDrive is tevens nuttig om te weten dat OneDrive als het ware uit twee delen bestaat. Te weten:

 1. De app OneDrive op je computer - Deze geeft zoals gezegd het onderdeel OneDrive weer in Verkenner. Ook opent de app de map OneDrive op je computer voor je. Bovendien zorgt deze app dat alle bestanden die je in de map OneDrive zet, automatisch worden gekopieerd naar je OneDrive op internet, ofwel worden gesynchroniseerd.
 2. De eigenlijke OneDrive schrijfruimte in de cloud - Alle bestanden die in de cloud staan kun je overal waar je maar wilt benaderen, bekijken en bewerken.

Om je bestanden in de cloud op je OneDrive te krijgen hoef je samengevat maar één ding te doen. Dat is: bestanden die je op je OneDrive ( in de cloud) wilt zetten, kopiëren naar de map OneDrive op je computer.

Niet elk bestand dat je op je computer maakt, of op je computer zet, wordt automatisch naar OneDrive gekopieerd. Bestanden worden nogmaals alleen naar je OneDrive (in de cloud) gekopieerd wanneer ze in de map OneDrive op je computer staan.

Werken met OneDrive op je computer

De eenvoudigste manier om bestanden op je OneDrive (in de cloud) te zetten is:

 1. Start Verkenner.
 2. Navigeer naar de locatie waar bestanden staan die je op OneDrive (in de cloud) wilt zetten.
 3. Selecteer de bestanden.
 4. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde bestanden.
 5. Dit opent een contextmenu. Klik in het geopende contextmenu op de optie Verplaatsen naar OneDrive.

Hiermee worden de geselecteerde bestanden verplaatst naar de map OneDrive op je pc.

Let op! Verplaatsen betekent dat de bestanden van de oude locatie op de harde schijf worden verwijderd en in de map OneDrive op je pc worden gezet.

Als je wilt dat de bestanden ook op de oude locatie blijven staan, dan moet je de geselecteerde bestanden naar de map OneDrive kopiëren in plaats van er naartoe verplaatsen.

Symbolen die bestanden op OneDrive kunnen hebben en wat ze betekenen.

De bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van hoe de inhoud van OneDrive op je pc kan worden weergegeven. Als je de afbeelding nauwkeurig bekijkt, dan zul je zien dat achter elk bestand in het overzicht een statussymbool staat.

De Symbolen zijn:

Het wolkje – Het wolkje geeft weer dat een bestand in de cloud, ofwel op jouw online OneDrive staat. Dit bestand neemt geen ruimte op de harde schijf in beslag van de computer waar je mee werkt. Maar is niet beschikbaar als je geen verbinding hebt met internet.

Het wolkje met een mannetje ernaast – Dit symbool geeft aan dat het bestand is gedeeld met anderen.

Het groen omrande cirkeltje met het groene V-tje – Een bestand krijgt dit symbool zodra je het bestand een keer geopend hebt. Als je een bestand opent, dan wordt het naar je computer gedownload. Het betekent dat je altijd toegang hebt tot het bestand, ook als je geen verbinding hebt met internet. Een bestand dat ook zonder internetverbinding beschikbaar is neemt schijfruimte in beslag. Maar een bestand met dit symbool kun je altijd terugzetten op ‘Alleen online beschikbaar’. Het bestand zal dan niet langer schijfruimte in beslag nemen op je computer.

Het groene cirkeltje met het witte V-tje – Een bestand of map krijgt dit symbool wanneer het gemarkeerd is als ‘Altijd op dit apparaat houden’. Dat betekent dat dit bestand altijd schijfruimte in beslag zal nemen op je computer.

De map OneDrive op je computer kun je behandelen als een harde schijf, een externe harde schijf of een USB-stick. Dit betekent dat je er op dezelfde manier allerhande mappen en bestanden naartoe kunt kopiëren en plakken. Precies zoals je dat op ieder ander schijfstation zou doen.

Online inloggen op OneDrive

Als jij jouw OneDrive maar op één computer gebruikt, dan komt wat in de map OneDrive op je computer staat doorgaans overeen met wat er in je OneDrive (in de cloud) staat.

Dat wordt anders wanneer je OneDrive gebruikt op meerdere apparaten, bijvoorbeeld een tweede computer of je laptop of je telefoon. Want dat kan allemaal. Ook vanaf deze apparaten kun je bestanden op je OneDrive zetten of bestanden die op OneDrive staan bekijken.

Dit houdt in dat de enige betrouwbare manier om te kijken wat er precies allemaal op OneDrive staat is: online inloggen op OneDrive.

Om online in te kunnen loggen op OneDrive heb je nodig:

 • Het e-mailadres dat bij je Microsoft-account hoort.
 • Het wachtwoord dat bij je Microsoft-account hoort.

Vervolgens start je je favoriete webbrowser, bijvoorbeeld Microsoft Edge of Google Chrome, en typ je in de adresbalk het volgende internetadres: https://www.onedrive.com. Vervolgens druk je op de Enter-toets.

Als je al eerder ingelogd was, dan word in je webbrowser direct de inhoud van je OneDrive getoond. Ben je nog niet ingelogd, dan krijg je de onderstaande afbeelding te zien. Via de link Heb je OneDrive al? Aanmelden kun je vervolgens inloggen op OneDrive.

Zodra je ingelogd bent, wordt direct de inhoud van je OneDrive in je webbrowser getoond.

OneDrive gebruiken op meerdere computers en andere apparaten

Zoals gezegd kun je OneDrive op meerdere apparaten gebruiken. Als je toegang tot je bestanden wilt hebben op al je computers, dan hoef er alleen maar voor te zorgen dat je op al je computers met hetzelfde Microsoft-account inlogt op OneDrive.

Hetzelfde geldt als je toegang wilt tot je bestanden vanaf je telefoon of tablet. Om gebruik te kunnen maken van OneDrive vanaf een telefoon of tablet-pc, moet je eerst de OneDrive app installeren vanuit de app store op je telefoon of tablet.

Bestand op OneDrive delen met anderen

Bestanden die op OneDrive staan, kun je ook delen met anderen. Degene met wie een bestand - of meerdere bestanden of mappen - deelt, kunnen dan online de gedeelde map of bestanden bekijken en bewerken.

Om een bestand of map te delen ga je als volgt te werk:

 1. Start je webbrowser.
 2. Navigeer naar: https://www.onedrive.com.
 3. Log eventueel in op OneDrive met je Microsoft-account.
 4. De inhoud van je OneDrive wordt nu weergegeven.
 5. Wijs het bestand of de map die je wilt delen aan met de muisaanwijzer. Er zal een keuzeronde voor het bestand of de map verschijnen en de knop Delen erachter.
 6. Klik op de knop Delen achter het bestand.
 7. Het venster Koppeling verzenden zal nu verschijnen. Typ hier het e-mailadres in van degene met wie je het bestand wilt delen en klik vervolgens op de knop Verzenden.

Er zal nu een e-mail verzonden worden naar degene met wie je het bestand of de map wilt delen met daarin een link. Met deze link kan deze persoon hetgeen je gedeeld hebt bekijken en eventueel bewerken.

Hiermee weet je alles wat je nodig hebt voor het werken met OneDrive en het opslaan van je bestanden in de cloud. Waarbij het belangrijkste om te onthouden is dat je bestanden die je in de cloud wilt zetten alleen maar hoeft te kopiëren naar de map OneDrive op je computer. De OneDrive app zorgt er dan automatisch voor dat je bestanden in OneDrive in de cloud worden geplaatst.

Gerelateerde artikelen