Thuis op je Windows-laptop en desktop-pc

Over de auteur

Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik zelf voor het eerst achter het mysterieuze apparaat plaats nam dat toen nog personal computer genoemd werd.

Als ik de grote schakelaar in de metalen systeemkast op Aan zette, dan werden met veel gereutel automatisch allerlei processen in gang gezet die de personal computer opstartte. Het uiteindelijke resultaat was dat op het beeldscherm links bovenin de hoofdletter C, met daarachter een dubbele punt en een knipperende cursor verscheen.

Ik ben Wouter van Dreven. Auteur en maker van deze website.

Bijna 30 jaar geleden is dat inmiddels. Maar ik herinner me nog maar al te goed hoe hulpeloos ik me in het begin soms voelde en hoe bang ik was om iets verkeerd te doen als ik achter de computer zat om wat te proberen. Tegelijkertijd fascineerde het me enorm.

Die fascinatie was voor mij de aanzet om terug te gaan naar school en alles te leren over de personal computer wat er toen maar te leren viel.

En zo kon het gebeuren dat ik anno nu mijn werkzame leven wijdt aan anderen uitleggen hoe de personal computer werkt en wat voor fantastische dingen je er allemaal mee kunt doen.

Mijn grootste drijfveer om dit te doen is, dat ik weet wat het is en hoe het voelt als de pc weer eens iets anders doet dan verwacht. En dat ik weet wat het is om een totale computerleek te zijn.

Ik denk dat daar ook mijn grootste kracht ligt. En dat dit mijn talent om ingewikkelde dingen begrijpelijk op papier uit te leggen alleen maar versterkt.

Dit viel ook enkele grote uitgevers van computerboeken voor consumenten en studieboeken voor ICT-studenten op. Hieronder volgt een overzicht van mijn boeken die afgelopen 17 jaar uitgegeven zijn door diverse uitgevers.

Windows 10 installeren, configureren en beheren tweede editie 2020, Brinkman ICT

Ook deze uitgave leert de toekomstige ICT-beheerder alles wat hij of zij weten moet over Windows 10.

Windows 10 installeren, configureren en beheren tweede editie 2016, Brinkman ICT

Deze uitgave leert de toekomstige ICT-beheerder alles wat hij of zij weten moet over Windows 10.

MBO-ICT, Installatie Software editie 2012, Academic Service

In dit boek wordt de installatie en configuratie van besturingssystemen en toepassingen op pc's behandeld, waarbij de nadruk ligt op de eindgebruikerscomputer. Uitgegaan wordt van meerdere veelvoorkomende besturingssystemen waaronder Windows 7 en Linux. Het boek is tevens te gebruiken als voorbereiding op de Specialty Module van het CompTIA A+ OS Technologies examen.

Windows 7 Grand Cru editie 2010, Easy Computing

'Windows 7 Grand Cru' is het referentieboek bij uitstek voor iedereen die met Windows 7 werkt.

MBO-ICT, Installatie Software editie 2009, Academic Service

In dit boek wordt de installatie en configuratie van besturingssystemen en toepassingen op pc's behandeld, waarbij de nadruk ligt op de eindgebruikerscomputer. Uitgegaan wordt van meerdere veelvoorkomende besturingssystemen waaronder Windows XP, Windows Vista en Linux. Het boek is tevens te gebruiken als voorbereiding op de Specialty Module van het CompTIA A+ OS Technologies examen.

Windows 7 Grand Cru editie 2009 , Easy Computing

'Windows 7 Grand Cru' is het referentieboek bij uitstek voor iedereen die met Windows 7 werkt.

Basiscursus Windows 7, Academic Service

Als computergebruiker maakt u in deze Basiscursus kennis met Windows 7. Alle basisvaardigheden die u nodig hebt, worden stapsgewijs op een begrijpelijke manier uitgelegd en aangevuld met een groot aantal oefeningen, zodat u snel leert wat u in de dagelijkse praktijk nodig hebt.

Basiscursus Windows Vista, Academic Service

Als computergebruiker maakt u in deze Basiscursus kennis met Windows Vista. Alle basisvaardigheden die u nodig hebt, worden stapsgewijs op een begrijpelijke manier uitgelegd en aangevuld met een groot aantal oefeningen, zodat u snel leert wat u in de dagelijkse praktijk nodig hebt.

MBO-ICT, Installatie Software editie 2006, Academic Service

In dit boek wordt de installatie en configuratie van besturingssystemen en toepassingen op pc's behandeld, waarbij de nadruk ligt op de eindgebruikerscomputer. Uitgegaan wordt van meerdere veelvoorkomende besturingssystemen waaronder Windows 9x en NT/2000/XP en Linux. Het boek is tevens te gebruiken als voorbereiding op de Specialty Module van het CompTIA A+ OS Technologies examen.

Tevens heb ik mijn medewerking verleend aan tal van artikelen voor het populaire computertijdschrift Computer!Totaal.