Personal Computer Care |Helpt jou bijzonder computervaardig worden

Persoonlijke bestanden verplaatsen van C: naar D:-schijf

Als de harde schijf C: vol raakt, dan is persoonlijke bestanden verplaatsen naar een andere schijf een optie. Bijvoorbeeld naar de lokale D:-schijf, als uw pc daarover beschikt. Maar uiteraard kunt u uw bestanden ook verplaatsen naar een SD kaart, een USB-stick of een externe hardere schijf.

Dergelijke schijfstations krijgen een schijfletter, bijvoorbeeld D:, toegewezen zodra ze worden aangesloten op de pc. Hierdoor gaat het verplaatsen van persoonlijke bestanden altijd op dezelfde manier. En maakt het niet uit naar wat voor een schijfstation u de bestanden verplaatst.

Kan ik alle bestanden zomaar verplaatsen?

De bestanden op uw pc zijn grofweg te verdelen in twee soorten, namelijk: programmabestanden en persoonlijke bestanden.

Programmabestanden kunt u niet zomaar verplaatsen. Dat wil zeggen: als u ze zou verplaatsen dan is de kans heel groot dat het programma niet langer werkt.

Persoonlijke bestanden zijn alle bestanden die we zelf maken, bijvoorbeeld met Word of Excel, en bestanden die we zelf downloaden of op een andere manier op onze pc zetten.

Persoonlijke bestanden worden door Windows standaard ondergebracht in de mappen:

 • Afbeeldingen
 • Documenten
 • Muziek
 • Downloads
 • Video's

In de map Bureaublad kunnen overigens ook persoonlijke bestanden opgeslagen zijn. Hoewel dat eigenlijk niet helemaal de bedoeling is. Want in de map Bureaublad zouden eigenlijk alleen snelkoppelingen permanent opgeslagen moeten zijn.

Ook snelkoppelingen maakt u zelf. Maar deze mag u niet verplaatsen. Zou u een snelkoppeling wel verplaatsen dan werkt hij niet langer, ondanks dat hij nog steeds op het Bureaublad weergegeven zal worden.

Bestanden uit de mappen: Afbeeldingen, Documenten, Muziek, Downloads en Video's kunt u wel met een gerust hart verplaatsen. Nogmaals: de bestanden die in deze mappen zijn ondergebracht. Dus niet de mappen zelf.

Dit komt omdat veel programma's die u op uw computer gebruikt, via Windows standaard verwijzen naar één van deze mappen. Zo zullen bijvoorbeeld documenten die u in de app Word maakt, automatisch worden opgeslagen in de map Documenten. Hetzelfde geldt voor bestanden die u maakt in Excel.

Echter, wanneer u vanaf bijvoorbeeld de digitale camera bestanden verplaatst of kopieert, dan zullen deze standaard opgeslagen worden in de map Afbeeldingen. En muziek die op uw pc wordt opgeslagen, zal standaard ondergebracht worden in de map Muziek.

De map Downloads wordt standaard gebruikt om alles wat u van internet downloadt in op te slaan.

Dit betekent dat, wanneer een van deze mappen niet langer aanwezig zou zijn op de voor Windows bekende locatie, dit gaat leiden tot foutmeldingen.

Vandaar dat u nogmaals met een gerust hart de inhoud van deze mappen kunt verplaatsen, maar de map zelf niet.

Werken met Verkenner

Als u bestanden wilt verplaatsen van de ene naar de andere schijf, of zelfs van de ene naar de andere map, dan gaat dat altijd via Verkenner. Verkenner, of Windows Verkenner in oudere versies van Windows, is een standaardapplicatie in Windows waarmee u alle bestanden die op uw pc staan kunt beheren.

Het pictogram waarmee u Verkenner kunt starten bevindt zich links op de taakbalk, vlak naast knop Start. Ook kunt u Verkenner starten door met de rechtermuisknop op de knop Start te klikken, en vervolgens Verkenner te klikken in het geopende snelmenu.

Zodra Verkenner is gestart, wordt u een overzicht getoond van alle schijfstations, mappen en bestanden.

In Verkenner onderscheiden we onder andere een linkerkolom en een rechterkolom. In de linkerkolom wordt een overzicht getoond van mappen, schijfstations en ook het netwerk waar een pc eventueel mee verbonden is. Deze linkerkolom wordt ook wel navigatiepaneel genoemd.

De rechterkolom in Verkenner wordt het weergavepaneel genoemd. Omdat in de rechterkolom de inhoud wordt weergegeven van wat we in het navigatiepaneel selecteren.

Klikken we bijvoorbeeld in het navigatiepaneel op het onderdeel Deze pc, dan wordt in de rechterkolom de inhoud van het onderdeel Deze pc weergegeven.

In de voorbeeldafbeelding hierboven zien we in het weergavepaneel, in de sectie Apparaten en stations, de schijfstations C: en D: weergegeven worden. Maar daarmee zijn we nog niet bij de bestanden die we willen verplaatsen.

Om dat voor elkaar te krijgen moeten we nog iets meer weten over Verkenner. En dat is: dat schijfstations en mappen die in het weergavepaneel getoond worden, tevens in het navigatiepaneel vertoond kunnen worden. Dat kan op de volgende manier:

1. Selecteer in het navigatiepaneel het onderdeel Deze pc door erop te klikken.

2. Voor het onderdeel Deze pc staat een teken weergegeven in de vorm van een naar rechts wijzende pijl. Klik op deze naar rechts wijzende pijl.

Het teken zal nu veranderen in een naar beneden wijzende pijl. En de inhoud van het onderdeel Deze pc zal nu ook in het navigatiepaneel worden weergegeven. (Zie onderstaande afbeelding)

Nu de inhoud van het onderdeel Deze pc tevens in het navigatiepaneel wordt weergegeven, kunnen we verder gaan met navigeren naar de map waarvan we de inhoud willen verplaatsen.

De inhoud van een map verplaatsen

Als voorbeeld gaan we de inhoud van de map Documenten verplaatsen van lokale schijf C: naar USB-stick D:.

Maar zoals gezegd: schijf D: had ook een lokale schijf geweest kunnen zijn of een SD kaart, waardoor de manier waarop we bestanden verplaatsen altijd hetzelfde is.

Voordat we de inhoud van de map Documenten kunnen gaan verplaatsen, moet deze eerst weergegeven worden in het weergavepaneel. Dit doen we door in het navigatiepaneel op de Documenten te klikken. De inhoud van de map Documenten zal vervolgens direct in het weergavepaneel getoond worden. (Zie onderstaande afbeelding)

In de voorbeeldafbeelding hierboven ziet u, dat de inhoud van de map Documenten bestaat uit enkele bestanden en mappen.

Zoals inmiddels bekent, kunt u met gerust hart de volledige inhoud van de map Documenten verplaatsen. Maar moet u, om mogelijke problemen te voorkomen, de eigenlijke map Documenten op zijn oorspronkelijke plek laten staan.

Bestanden en mappen verplaatsen kan op de volgende manier:

 1. Selecteer de bestanden en mappen die u wilt verplaatsen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het laatst geselecteerde bestand.
 3. Klik in het geopende snelmenu de optie Knippen.
 4. Hiermee is het eerste deel van de bewerking Verplaatsen voltooid. Met de opdracht Knippen in Windows verwijderen we namelijk de geselecteerde bestanden en mappen van hun oorspronkelijke locatie, en brengen ze onder op een tijdelijke locatie die in Windows Klembord genoemd wordt.

 5. Selecteer schijf D: in het navigatiepaneel van Verkenner. (Dit gaat op dezelfde wijze als waarop we eerder de map Documenten selecteerden)
 6. De inhoud van schijf D: zal nu worden getoond. Plaats de muisaanwijzer in een leeg deel van het weergavepaneel en klik.
 7. Zeker als er al bestanden en mappen zijn opgeslagen op schijf D:, dan is het voor een goed overzicht raadzaam om eerst een nieuwe map te maken. Klik op de rechtermuisknop en klik in het geopende snelmenu op de optie Nieuw en vervolgens op Map.
 8. Geef de map een duidelijke naam en druk op Enter.
 9. Dubbelklik op de nieuwe map.
 10. Klik in het weergavevenster op de rechtermuisknop, en klik in het geopende snelmenu op de optie Plakken.

Alle bestanden die we eerder met de opdracht Knippen van de oude locatie verwijderd hebben, worden door middel van de opdracht Plakken netjes op hun nieuwe locatie, ofwel schijf D: neergezet.

Hiermee is het verplaatsen van persoonlijke bestanden van C: naar D: afgerond. Zogezegd kunt u op precies dezelfde wijze iedere map en ieder bestand, vanaf iedere willekeurig locatie verplaatsen naar iedere denkbare vaste schijf of verwisselbare schijf die op uw pc aangesloten zit.

Bestanden verplaatsen kan in Windows op verschillende manieren. Echter hebben we in dit artikel gekozen voor een manier van bestanden verplaatsen die gebruikt kan worden in iedere versie van Windows.

Gerelateerde artikelen