Probleemvrij werken met je Windows-laptop en desktop-pc

De batterijduur van uw laptop verlengen: 6 praktische tips

hoe ik de batterijduur van een laptop verlengen kan

Als u niet op netstroom werkt, dan is het fijn als een batterijlading een lange tijd meegaat. In de specificaties van een laptop staat vaak vermeld wat de batterijduur is.

Wanneer u een nieuwe laptop kopen gaat dan zal het u op gaan vallen dat batterijduur van 12 uur allang geen uitzondering meer is.

Doorgaans is dat slechts een batterijduur die in theorie gehaald zou moeten kunnen worden, maar die in de praktijk lang niet altijd gehaald wordt. Wanneer u echter wat tijd besteedt aan het nemen van batterij besparende maatregelen, dan zou u de theoretische batterijduur redelijk dicht kunnen benaderen.

Wat beïnvloedt de batterijduur van uw laptop precies?

Hoe lang een laptop precies kan zonder stroom is lastig te zeggen omdat behoorlijk wat factoren van invloed zijn op de batterijduur.

Wat een aansprekende batterijduur in de specificaties van een laptop u echter wel vertelt is, dat de onderdelen die gebruikt zijn in de laptop wellicht zuinig omspringen met stroom en/of dat de capaciteit van de in de laptop gebruikte batterij heel behoorlijk is.

De capaciteit van een accu wordt weergegeven in mAh, ofwel Milliampère-uur. Een accu met een capaciteit van 3000 mAh zal dan ook een minder lange batterijduur hebben dan een accu met een capaciteit van 4000 mAh.

Zoals gezegd zijn de onderdelen die gebruikt worden in de laptop ook van invloed op de accuduur. Zo zullen bijvoorbeeld onderdelen die speciaal zijn ontwikkeld voor de laptop zuiniger omspringen met stroom dan onderdelen die ook geschikt zijn voor gebruik in een desktop pc waarin stroomverbruik niet zo heel belangrijk is.

Tevens zijn de instellingen in Windows van invloed voor wanneer de laptop gebruikt wordt met de accu als stroomvoorziening.

Wanneer het stroomverbruik van diverse onderdelen in uw laptop fors is, dan kunt u daar slechts beperkt wat aan doen. Instellingen in Windows kunt u daarentegen naar hartenlust aanpassen.

Daarbij moet u overigens wel bedenken dat het verlagen van het stroomverbruik veelal tot gevolg heeft dat de laptop minder goed gaat presteren, ofwel hij wordt langzamer. De kunst is uiteraard om het stroomverbruik van de laptop zo af te stemmen, dat zowel de batterijduur als de prestaties acceptabel zijn.

Niet elk onderdeel in een laptop verbruikt evenveel stroom. De onderstaande tabel geeft u globaal een indruk van wat de diverse onderdelen zoal aan stroom gebruiken. Waarbij we beginnen met de grootste stroomverbruiker.

Onderdeel

Percentage stroomverbruik

beeldscherm

43%

processor, grafische processor, chipset

38%

harde schijf

5%

netwerk

4%

usb en andere uitbreidingspoorten

10%

Bij het bekijken van de tabel wordt het al snel duidelijk dat een behoorlijk percentage van het stroomverbruik naar het beeldscherm gaat. Gelukkig kunnen we er bij een laptop met enkele simpele ingrepen voor zorgen dat een beeldscherm niet meer stroom verbruikt dan strikt noodzakelijk. Hoe precies? Daar komen we zo op terug.

Voorts kunt u zien dat ook de processor, de grafische processor en andere chips in de laptop het nodige aan stroom consumeren. Uiteraard consumeren deze onderdelen meer stroom naarmate er meer prestaties van de onderdelen worden verwacht.

Het is de software op de laptop die prestaties vraagt van processor en andere chips in de laptop. En dus zullen we wellicht ook moeten gaan onderzoeken welke software zoveel vraagt van bijvoorbeeld de processor, dat er sprake is van een hoog stroomverbruik. Ook daar komen we verderop in dit artikel terug.

Ook zal u opvallen dat de harde schijf in verhouding helemaal niet zoveel stroom gebruikt. Dat zal zeker het geval zijn wanneer uw laptop voorzien is van een SSD.

Hetzelfde geldt voor de onderdelen in uw laptop die verantwoordelijk zijn voor uw verbinding met internet of met andere pc’s in een netwerk.

Dat het percentage aan stroomverbruik voor deze onderdelen relatief laag is komt vooral omdat deze onderdelen alleen stroom verbruiken wanneer er wat van gevraagd wordt.

Dit geldt niet voor met name de USB-poorten in uw laptop. Een USB-stick bijvoorbeeld zal door de USB-poort van stroom worden voorzien zodra deze wordt aangesloten op de USB-poort. Dit betekent dat op dat moment ook de USB-stick van invloed is op de batterijduur van uw laptop.

Samengevat kunnen we dan ook stellen dat de accuduur van uw laptop negatief wordt beïnvloed wanneer:

 • Teveel programma’s en processen ongemerkt actief zijn op de achtergrond.
 • U zware programma’s gebruikt die veel vragen van de onderdelen, zoals de processor en de grafische processor, in de laptop.
 • Bepaalde instellingen veranderd zijn waardoor de laptop meer stroom verbruikt.
 • Het beeldscherm te helder is afgesteld.
 • Er veel netwerkverkeer is van en naar de laptop, bijvoorbeeld tijdens downloaden en streamen.
 • Randapparatuur op de laptop is aangesloten die veel stroom verbruikt. Wanneer u bijvoorbeeld een smartphone als internetmodem gebruikt, dan kan de laptopbatterij akelig snel leeg raken omdat vaak ongemerkt de smartphoneaccu wordt bijgeladen.

Met deze kennis in het achterhoofd bekijken we nu de 6 tips die u gaan helpen om de batterijduur van uw laptop te verlengen.

1) Beeldscherminstellingen aanpassen

Het onderdeel dat veruit de meeste stroom gebruikt is zogezegd het beeldscherm. Hier valt vanzelfsprekend dan ook de meeste stroom te besparen.

De meeste stroom zal bespaard kunnen worden als het beeldscherm van uw laptop beschikt over omgevingslichtsensoren. Waardoor deze vanzelf de helderheid van het beeldscherm zal aanpassen aan de hoeveelheid omgevingslicht.

Hierdoor hebt u als gebruiker altijd goed beeld, terwijl het beeldscherm slechts de hoeveelheid stroom gebruikt die het daadwerkelijk nodig heeft.

Echter, niet elke laptop beschikt over omgevingslichtsensoren.

De meeste laptops beschikken daarentegen wel over sneltoetsen om de helderheid van het beeldscherm mee te regelen. Sneltoetsen die te bedienen zijn door de Fn toets op het toetsenbord ingedrukt te houden en vervolgens de functietoetsen in te drukken waarop een soort van zonnetjes weergegeven staan. Eentje om het beeldscherm minder helder te maken en één om het beeldscherm juist helderder te maken.

Een andere manier om de helderheid van het beeldscherm in te stellen is via het Actiecentrum. De knop om het Actiecentrum te openen vindt u uiterst rechts naast de klok op de taakbalk.

Onderin het Actiecentrum vindt u een zogenaamde schuifbalk. Door de muisaanwijzer op de schuif te plaatsen en de linkermuisknop vervolgens in te drukken en vast te houden kunt u de schuif naar links of rechts bewegen. Naar links zal de helderheid van het scherm minder worden, terwijl naar rechts bewegen het scherm helderder zal maken.

2) Programma’s verwijderen en uitschakelen die veel stroom gebruiken

Zoals gezegd zullen de processor, maar ook andere chips, in de laptop meer stroom verbruiken naarmate er meer van gevraagd wordt. En het zijn juist de programma’s die op de laptop geïnstalleerd zijn die veel of minder veel van bijvoorbeeld de processor vragen.

Dus als de batterijduur tegenvalt, dan is het raadzaam om ook eens te onderzoeken of er toevallig een programma actief is dat veel van de processor vraagt en dus veel stroom gebruikt.

Een manier om een impressie te krijgen van welke programma’s van invloed zijn op de batterijduur van uw laptop is de volgende:

 1. Druk de toetscombinatie Windowstoets+I om Instellingen te openen.
 2. Klik op het onderdeel Systeem.
 3. Klik vervolgens op het onderdeel Batterij.
 4. In het venster Batterij vindt u de link Apps weergeven die van invloed zijn op de levensduur van de accu. Klik hierop.

U krijgt nu een overzicht te zien van de apps die u aan het gebruiken bent op dat moment en hoeveel invloed ze hebben op de batterijduur. Dit werkt overigens alleen wanneer u op dat moment aan het werk bent op de batterij.

Naast de programma’s die u gebruikt zijn er ook op de achtergrond veel dingen, waaronder programma’s, actief. En ook daaronder kunnen er een aantal zijn die van invloed zijn op de batterijduur.

Of dat zo is, kunt u als volgt controleren:

 1. Druk de toetscombinatie Ctrl+Alt+Del(ete)
 2. Er wordt u nu een blauw scherm getoond waarin u op de optie Taakbeheer kunt klikken. Klik hierop.
 3. Taakbeheer wordt nu geopend. Klik op het tabblad Processen om te zien welke toepassingen, ofwel programma’s, en welke processen actief zijn op de achtergrond.

Actieve processen kunt u beëindigen door ze te selecteren en door vervolgens op de knop Beëindigen te klikken. Beëindig een proces echter nooit zomaar als u niet precies weet wat het is, maar zoek het op in Google door de naam van het achtergrondproces te gebruiken als zoekopdracht.

In Taakbeheer kunt in het tabblad Opstarten tevens bekijken welke achtergrondprogramma’s allemaal mee starten met Windows. Ook hier kunnen programma’s tussen zitten die van invloed zijn op de batterijduur van uw laptopaccu, maar die eigenlijk niet echt iets doen wat nuttig is.

Ook deze programma’s kunt u uitschakelen door ze te selecteren en vervolgens op de knop Uitschakelen te klikken. Ook hier is het raadzaam om even in Google op te zoeken wat het precies voor een programma is en wat het doet voordat u het uitschakelt.

3) Welke onderdelen en apparaten gebruiken veel stroom?

Apparaten die stiekem stroom wegsnoepen als u uw laptop gebruikt zijn:

 • USB-apparaten die stroom krijgen via de USB-poorten van uw laptop, zoals: de muis, een USB-stick en een USB harde schijf die geen eigen stroomvoorziening heeft.
 • Wi-Fi, ook als deze niet gebruikt wordt.
 • Bluetooth, ook als deze niet gebruikt wordt.
 • De in de laptop geïntegreerde mousepad of touchpad.

Het is dan ook raadzaam om USB-apparaten af te koppelen als u ze niet in gebruik hebt.

Voor Wi-Fi en Bluetooth op uw laptop geldt: als u er geen gebruik van maakt, schakel het dan uit.

Het uitschakelen van Wi-Fi en Bluetooth regelt u ook heel eenvoudig via het Actiecentrum. Onderin het actiecentrum bevinden zich namelijk een aantal vakjes, waaronder een vakje voor Wi-Fi en Bluetooth. Als u op het vakje klikt wordt het blauw van kleur, dan wel grijs van kleur. Als een vakje blauw van kleur is dan is de optie ingeschakeld. Is het vakje grijs dan is de optie uitgeschakeld.

De in de laptop geïntegreerde mousepad of touchpad gebruikt ook stroom. Dat maakt het raadzaam om geïntegreerde mousepad uit te schakelen als u een losse muis gebruikt met uw laptop. Ook het uitschakelen van de mousepad gaat veelal door middel van een functietoets op het toetsenbord gecombineerd met de Fn-toets.

4) Accuduur laptop verbeteren met instellingen

In Instellingen vindt u in het onderdeel Systeem de menuoptie Energiebeheer en slaapstand. In Energiebeheer en slaapstand kunt u instellen wanneer het beeldscherm uitgeschakeld moet worden en de laptop in slaapstand gebracht moet worden als deze niet gebruikt wordt. Hierbij kunt u voor het werken op netstroom een andere tijd instellen dan wanneer u werkt op batterijstroom.

In Energiebeheer en slaapstand vindt u onder het kopje Verwante instellingen de optie Extra energie-instellingen. Via deze optie kunt u een energieschema kiezen of aanpassen.

De energieschema’s waar u standaard uit kunt kiezen zijn:

 • Gebalanceerd
 • Energiebesparing
 • Hoge prestaties

Het spreekt voor zich dat de keuze Gebalanceerd de beste verhouding zal geven tussen prestaties en stroomverbruik.

De keuze Energiebesparing daarentegen zal het laagste stroomverbruik geven, maar tevens de minste prestaties.

De keuze Hoge prestaties zal de laptop maximaal laten presteren, waarbij er minder aandacht zal zijn voor het stroomverbruik.

De keuze Hoge prestaties is dan ook bij uitstek geschikt wanneer u op stroom uit het stopcontact werkt.

Overigens staat het u vrij om de diverse keuzes verder aan uw wensen aan te passen via de optie De schema-instellingen wijzigen.

Iets wat vooral op de laptop heel prettig kan zijn. Omdat u voor werken op batterij en op netstroom verschillende instellingen kan ingeven. Ook in het onderdeel Geavanceerde energie-instellingen wijzigen.

Hierin kunt u op uw gemak bepalen welke instelling voor zowel het werken op de accu alsook het werken op netstroom uw voorkeur heeft.

Als u de tijd neemt om alles nauwkeurig naar wens in te stellen, dan zou dit de batterijduur van uw laptop net weer wat meer kunnen verlengen.

5) Kalibreer de accu van uw laptop eens

Uw laptop altijd op netstroom aangesloten hebben als u erop aan het werk bent is niet goed voor de accu van de laptop. Maar ook de elektronica die bijhoudt hoe vol of hoe leeg de accu is kan er door de war raken. Deze batterijindicator geeft dan met name niet langer goed aan wanneer de accu echt leeg is.

Dit zal tot gevolg hebben dat de batterijduur zo kort is dat u zou kunnen gaan denken dat de accu aan vervanging toe is. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus is het raadzaam altijd eerst te proberen of het opnieuw kalibreren van de laptopaccu het probleem wellicht oplost en de batterijduur verlengen zal naar meer normale waarden.

6) Ga goed om met de batterij van uw laptop

De laptop continue aan de oplader houden is overigens niet het enige wat niet goed is voor een laptopbatterij. Ook een batterij die te vaak te warm wordt zal het minder lang volhouden. Zorg er dan ook altijd voor dat uw laptop voldoende kan koelen als u erop aan het werk bent. En wanneer u daarnaast de accu nooit helemaal leeg gebruikt en altijd slechts tot ongeveer 80 procent oplaadt, dan doet u de belangrijkste dingen al goed om de levensduur van een laptopaccu zo lang mogelijk te maken.

De batterijduur van uw laptop verlengen kan zoals u hebt kunnen lezen best de nodige aandacht vragen. Omdat het een aantal zaken zijn die samen de batterijduur van uw laptop zo veel mogelijk kunnen verlengen. Echter, de tijd die fabrikant van de laptop opgeeft als batterijduur zal meestal niet gehaald worden. En zal in de loop ter tijd veelal alleen maar verder verkort worden wanneer u de 6 tips in dit artikel niet geregeld even opnieuw uitvoert.

Gerelateerde artikelen