Thuis op je Windows-laptop en desktop-pc

Waarom u uw laptop accu moet kalibreren af en toe

accu laptop kalibreren

De gemiddelde laptop accu wordt geladen en gebruikt wanneer het zo uitkomt. Zonder dat de eigenaar ervan zich ooit echt bekommerd over het wel en wee van de accu. Totdat het op begint te vallen, dat er aanzienlijk minder lang op de laptopbatterij gewerkt kan worden dan voorheen.

Of erger nog: dat de laptop uitschakelt zonder dat Windows gewaarschuwd heeft dat de batterij bijna leeg is.

Betekenen dit soort dingen onherroepelijk het einde van de levensduur van de laptop accu? Of kan er ook nog iets anders aan de hand zijn?

Wat u over uw laptop accu moet weten

De accu van uw laptop wordt door Windows beschermd tegen te ver ontladen en te ver overladen.

Dit helpt mee om een laptopbatterij zo lang mogelijk mee te laten gaan. Maar tevens voorkomt het schade aan de accu.

Li-ion accu's, die in laptops gebruikt worden, raken vrij snel beschadigd als ze te ver ontladen worden.

Windows zal u normaal gesproken dan ook eerst waarschuwen wanneer de accu bijna leeg is. De eerste waarschuwing komt meestal wanneer de accu nog voor zo'n 20% geladen is.

Geeft u echter geen gehoor aan de waarschuwing(en) die Windows u geeft, dan zal Windows op een goed moment vanzelf afsluiten en de laptop uitzetten, zodra de batterijindicator aangeeft dat de accu te ver leeg aan het raken is.

Maar ook als u de accu van uw laptop oplaadt, dan zal Windows automatisch stoppen met laden, zodra de batterijindicator aangeeft dat de batterij vol is.

En zo komt het dat u eigenlijk geen aandacht hoeft te besteden aan uw laptop accu. Want dat wordt normaal gesproken allemaal keurig zelf door uw laptop en Windows geregeld.

Wanneer u een laptop accu opnieuw moet kalibreren

Normaal gesproken. Want na verloop van tijd zal het u op gaan vallen dat de accuduur van uw laptop wel heel erg achteruit gehold is.

Of vervelender nog: Windows sluit uw laptop af zonder u eerst te waarschuwen.

Wanneer dergelijke problemen zich voordoen, dan staat één ding vast: uw laptop accu heeft zijn langste tijd gehad.

Wat overigens niet hoeft te betekenen dat u uw laptopbatterij nu direct moet vervangen.

Want als u de accu van uw laptop eigenlijk maar weinig gebruikt, maar deze wel in de laptop laat zitten terwijl u werkt met stroom uit het stopcontact, dan kan er ook nog iets anders aan de hand zijn.

Zoals gezegd, zorgt Windows er automatisch voor dat de accu opgeladen wordt. Dat opladen begint, zodra de lading in de accu beneden een bepaald niveau daalt. Echter, bij het bereiken van dat niveau is de accu nog lang niet leeg.

Wat er dan ook gebeurt, als u eigenlijk altijd op stroom uit het stopcontact werkt maar de accu wel in de laptop laat zitten is: dat maar een heel klein deel van de accu steeds weer bijgeladen wordt.

Behalve dat dit niet zo heel erg goed is voor de accu, kan de batterijindicator van uw laptop ervan in de war raken. Deze zal dan langzaam maar zeker ladingniveaus gaan weergeven die niet helemaal meer kloppen met de werkelijkheid.

Een laptop accu opnieuw kalibreren kan dit probleem verhelpen, en de batterijindicator weer waarden laten aangeven die wel behoorlijk met de werkelijkheid overeenkomen.

Het kalibreren van een laptop accu gaat als volgt:

 1. Sluit de laptop aan op het stopcontact en laad de accu op tot 100%.
 2. Navigeer naar Energiebeheer in Configuratiescherm en zet de opties 'Beeldscherm uitschakelen na..' en 'De computer in slaapstand zetten' op 'Nooit', in de kolom 'Op batterij'.
 3. Klik vervolgens op 'Geavanceerde energie-instellingen'.
 4. Klik in het geopende venster Energiebeheer op het onderdeel Batterij.
 5. Klik in het geopende onderdeel Batterij op de optie 'Kritiek batterijniveau' en controleer of deze op 5% staat. En verander dit naar 5% door erop te klikken en de juiste waarde in te voeren, als dit niet het geval is.
 6. Klik op de knop Toepassen en vervolgens op OK om eventuele wijzingen op te slaan en het venster Energiebeheer te sluiten.
 7. kritiek batterijnivau instellen
 8. Sluit Windows op zo'n manier af, dat de laptop volledig wordt uitgezet.
 9. Laat de laptop 2 uur met rust.
 10. Verwijder de stekker uit het stopcontact en zet de laptop aan.
 11. Laat de laptop aan totdat deze vanzelf door Windows wordt afgesloten vanwege het ingestelde kritiek lage ladingsniveau van 5%.
 12. Laat de laptop vervolgens wederom minimaal 2 uur met rust om de laptopbatterij volledig af te laten koelen.
 13. Sluit de laptop wederom aan op het stopcontact, laad de accu wederom op tot 100% en laat de accu wederom op precies dezelfde manier leeglopen.

Het 2 à 3 keer herhalen van de procedure, is doorgaans voldoende om de laptop accu opnieuw te kalibreren, en de batterijindicator weer kloppende waardes aan te laten geven.

De bovenstaande procedure voor het kalibreren van een laptop accu is een algemene procedure die u voor iedere laptop en voor iedere laptop accu kunt gebruiken.

Bij een aantal laptops echter, wordt een programma meegeleverd voor het kalibreren van een laptopbatterij. Vaak is dit programma te benaderen via de batterijindicator in het systeemvak, via Instellingen in Windows, of via het Configuratiescherm.

Gerelateerde artikelen