Personal Computer Care |Helpt jou bijzonder computervaardig worden

Hoe kopieer ik bestanden naar een externe harde schijf?

Hoe kopieer ik bestanden naar een externe harde schijf? Een vraag die wel eens zou kunnen gaan rijzen, zodra u een externe harde schijf op de computer hebt aangesloten en in gebruik wilt gaan nemen. Of overweegt er één te kopen.

Doorgaans wordt een externe harde schijf gekocht om te dienen als extra opslagruimte, of om een reservekopie, ofwel back-up, van de bestanden op de computer op te maken.

Tevens wordt een externe harde schijf wel gebruikt om bestanden uit te wisselen en beschikbaar te hebben op verschillende computers. Bijvoorbeeld op pc en laptop, en misschien zelfs een mac.

Echter, voordat u een externe harde schijf met een mac, ofwel Apple computer, kunt gebruiken, dient u deze wel vaak eerst opnieuw te formatteren.

Een externe harde schijf in gebruik nemen

De externe harde schijf valt officieel onder de noemer extern schijfstation. Omdat het een schijfstation is dat zich buiten de pc bevindt. Hetzelfde geldt overigens voor een usb-stick.

Echter, helaas voor u als computergebruiker gaat Windows net iets anders om met een externe harde schijf, dan met een usb-stick.

Windows Verkenner beschouwt een externe harde schijf als hardeschijfstation

Want een externe harde schijf wordt door Windows Verkenner ondergebracht in de categorie 'Hardeschijfstations' en de usb-stick in de categorie 'Apparaten met verwisselbare opslagmedia'.

Dat doet u misschien vermoeden, dat het werken met een externe harde schijf dan ook wel anders zal zijn dan het werken met een externe harde schijf. Maar dat is niet het geval. Met externe harde schijven en usb-sticks werkt u op precies dezelfde manier.

We richten ons in dit artikel echter op de vraag: " Hoe kopieer ik bestanden naar een externe harde schijf?"

Voordat u bestanden naar een externe harde schijf kunt kopiëren, moet u deze uiteraard eerst aansluiten op een vrije usb-poort in uw pc of laptop.

Vervolgens steekt u de stekker van de externe harde schijf in het stopcontact en schakelt u de externe harde schijf aan. Tenminste, wanneer deze tevens voorzien is van een aan en uit knop.

Na enige ogenblikken zal Windows u via een tekstballon, in de rechterbenedenhoek van het beeldscherm, vertellen dat het een hardeschijfstation gevonden heeft, geïnstalleerd heeft, en dat deze klaar is voor gebruik.

U kunt op de volgende manier bekijken of de installatie van de externe harde schijf op uw computer goed verlopen is:

 1. Klik op knop Start om menu Start te openen.
 2. Klik vervolgens in de rechterkolom op de optie Computer.
 3. De optie Computer in menu Start toont in Verkenner alle schijfstations
 4. Windows Verkenner zal nu worden geopend en zal alle schijfstations tonen die zich in uw computer bevinden of op uw computer zijn aangesloten.

Hieronder zal zich uiteraard ook uw externe harde schijf bevinden. Door vervolgens, in Verkenner, met de muis te dubbelklikken op het pictogram dat uw externe harde schijf weergeeft, wordt de inhoud van uw externe harde schijf in Verkenner getoond.

Dubbelklikken toont inhoud externe harde schijf

Wanneer u uw externe harde schijf nog niet hebt gebruikt, dan zal deze leeg zijn.

Voordat u de externe harde schijf in gebruik gaat nemen, dient u echter nog één ding te controleren. Met name wanneer u uw externe harde schijf ook wilt kunnen gebruiken om bestanden van en naar uw mac computer te kopiëren.

Een externe harde schijf ook voor de mac geschikt maken

Voordat een externe harde schijf in gebruik kan worden genomen, dient deze eerst geformatteerd te worden. Doorgaans is het formatteren door de fabrikant al reeds gedaan. Waarmee de harde schijf direct klaar zou moeten zijn voor gebruik.

Of dit werkelijk zo is, hangt echter af van welk bestandssysteem de harde schijf tijdens het formatteren is voorzien. De bestandssystemen die we op externe harde schijven kunnen tegenkomen zijn:

 1. NTFS - Dit bestandssysteem is alleen geschikt voor pc's en laptops die voorzien zijn van Windows.
 2. FAT32 - Dit bestandssysteem wordt door ieder besturingssysteem voor computers ondersteund. Dus door Windows en Linux, maar ook door de mac.
 3. exFAT - Dit bestandssysteem wordt door zowel Windows als mac, ofwel het besturingssysteem OS-X van Apple, ondersteund.

Wanneer u uw externe harde schijf ook wilt kunnen gebruiken op andere computers dan Windows-computers, zoals de mac, dan zult u er zeker van moeten zijn dat de externe harde schijf is geformatteerd met het bestandssysteem FAT32. Of met exFAT wanneer u uw externe harde schijf zowel met een Windows computer als met een Apple computer, ofwel een mac, wilt kunnen gebruiken.

Dit controleert u door via de hiervoor beschreven procedure de schijfstations in Verkenner te tonen. Vervolgens:

 1. Selecteert u uw externe harde schijf in Verkenner door er met de muis op te klikken.
 2. Klikt u met de rechtermuisknop. Hierdoor opent het grijs gekleurde snelmenu van de externe harde schijf.
 3. rechtsklikken toont snelmenu externe harde schijf
 4. Klik in dit snelmenu op de optie Eigenschappen.
 5. Hiermee opent u het venster 'Eigenschappen van externe harde schijf'

Via het tabblad Algemeen in dit venster kunt u bekijken van welk bestandssysteem uw externe harde schijf is voorzien. Tevens kunt u in ditzelfde tabblad de naam van uw externe harde schijf aanpassen. Zodat deze beter herkenbaar voor u is in onder andere Windows Verkenner.

via Eigenschappen bestandssysteem bekijken en naam externe harde schijf aanpassen

Een externe harde schijf opnieuw formatteren

Wanneer u uw externe harde schijf voorzien wilt hebben van een andere bestandssysteem, dan zult u uw externe harde schijf zogezegd opnieuw moeten formatteren. Gelukkig is dat niet zo heel ingewikkeld.

Het opnieuw formatteren van uw externe harde schijf doet u als volgt:

 1. Selecteer uw externe harde schijf in Verkenner door er met de muis op te klikken.
 2. Klik op de rechtermuisknop om het snelmenu te openen.
 3. Klik in het geopende snelmenu op de optie Formatteren.
 4. Dit opent het venster 'Externe harde schijf formatteren'.

externe harde schijf opnieuw formatteren

In dit venster kunt u door onder het kopje 'Bestandssysteem' op de weergegeven brede grijze knop te drukken, selecteren met welk bestandssysteem uw externe harde schijf geformatteerd moet worden.

Nadat u dit gedaan hebt, kunt u vervolgens op de knop Starten klikken om het formatteren van de externe harde schijf te starten.

Zodra het formatteren van de externe harde schijf is afgerond, kunt u bestanden op uw externe harde schijf gaan zetten.

Bestanden kopiëren naar een externe harde schijf

Bestanden kopiëren kan in Windows op vele manieren. Het enige dat al deze manieren met elkaar gemeen hebben is: dat u er Windows Verkenner voor nodig hebt. Uiteraard gaan we kiezen voor de makkelijkste manier om via Verkenner bestanden te kopiëren naar een externe harde schijf.

Windows Verkenner starten / openen

Voordat we bestanden kunnen gaan kopiëren, zullen we dan ook eerst Windows Verkenner moeten openen.

Doorgaans zit het pictogram van Windows Verkenner vastgeplakt aan de taakbalk. Samen met bijvoorbeeld Windows Media Player en een webbrowser, zoals Internet Explorer of Google Chrome.

Windows Verkenner doorgaans vastgeplakt aan taakbalk

Klikken op het pictogram van Verkenner in de taakbalk, zal Verkenner direct openen.

Een andere snelle methode om Windows Verkenner te openen is: rechtsklikken op knop Start, om vervolgens in het geopende snelmenu van knop Start de optie 'Windows Verkenner openen' te kiezen.

Bestanden en mappen bekijken in Verkenner

Zodra Windows Verkenner is geopend, worden u twee kolommen getoond:
De linkerkolom - Hierin worden alle locaties weergegeven waar zich bestanden kunnen bevinden.
De rechterkolom - Hierin wordt de inhoud van een locatie weergegeven, zodra we in de linkerkolom op een locatie klikken.

Windows Verkenner geeft bestandslocaties, mappen en bestanden weer

Dat betekent, dat als u bijvoorbeeld in de linkerkolom van Verkenner op de locatie Muziek zou klikken, in de rechterkolom direct alle inhoud van die locatie wordt weergegeven.

In de voorbeeldafbeelding ziet u , dat in de rechterkolom alle mappen worden weergegeven waarin zich muziekbestanden bevinden.

De inhoud van een map in de rechterkolom kunt u bekijken door erop te dubbelklikken.

dubbelklikken op een map om de inhoud te bekijken

De inhoud van een map kan bestaan uit bestanden en mappen. Mappen en bestanden worden op precies dezelfde manier gekopieerd. In de bovenstaande afbeelding ziet u overigens, dat er alleen bestanden worden weergegeven.

Bestanden kopiëren via Verkenner

Wanneer u besluit bestanden op een externe harde schijf te willen zetten, dan bent u doorgaans niet van plan om slechts één of enkele bestanden naar een externe harde schijf te kopiëren. Meestal gaat het dan juist om grote hoeveelheden bestanden en mappen. En wellicht zelfs om een heel schijfstation, waarvan u een kopie wilt hebben op een externe harde schijf.

Een heel schijfstation of hele bestandslocatie ineens kopiëren

Wanneer u een heel schijfstation, zoals C:, D: F:, enzovoort, of een hele bestandslocatie zoals bijvoorbeeld de bibliotheek Afbeeldingen, Documenten of Muziek in één keer naar een externe harde schijf wilt kopiëren, dan doet u dat het eenvoudigst door:

 1. In de linkerkolom van Windows Verkenner met de rechtermuisknop te klikken op het schijfstation of de bestandslocatie die u wilt kopiëren.
 2. Uit het geopende snelmenu te kiezen voor de optie Kopiëren.
 3. De opdracht kopieren selecteren in snelmenu van schijfstation of bestandslocatie
 4. Vervolgens in de linkerkolom van Verkenner op de externe harde schijf te klikken.
 5. Verkenner zal nu de inhoud van de externe harde schijf tonen in de rechterkolom . Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plek in de witte ruimte van de rechterkolom, en kies uit het geopende snelmenu de optie Plakken.

De opdracht Plakken selecteren in snelmenu

Het kopiëren van het schijfstation of bestandslocatie naar de externe harde schijf zal nu direct worden uitgevoerd.

Een map kopiëren naar de externe harde schijf

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om slechts één map, waarin bestanden en eventueel ook andere mappen, in zijn ondergebracht ineens naar de externe harde schijf kopiëren. Dit doet u als volgt:

 1. Klik in de linkerkolom van Verkenner op de bestandslocatie of schijfstation, waarin de map die u wilt kopiëren zich bevindt.
 2. Selecteer vervolgens in de rechterkolom van Verkenner de map die u op de externe harde schijf wilt zetten.
 3. Klik op de rechtermuisknop, en kies in het geopende snelmenu voor de optie Kopiëren.
 4. de opdracht kopieren kiezen in snelmenu map
 5. Klik vervolgens in de linkerkolom van Verkenner op de externe harde schijf.
 6. Verkenner zal nu de inhoud van de externe harde schijf tonen in de rechterkolom . Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige lege plek in de witte ruimte van de rechterkolom, en kies uit het geopende snelmenu de optie Plakken.

Alleen bestanden kopiëren naar de externe harde schijf

Tevens is mogelijk om alleen bestanden die in een bepaalde map staan naar de externe harde schijf te kopiëren. Dit doet u als volgt:

 1. Klik in de linkerkolom van Verkenner op de bestandslocatie of het schijfstation, waar de map, waarin de bestanden staan, die u wilt kopiëren zich bevindt.
 2. Selecteer vervolgens in de rechterkolom van Verkenner de map, waarin de bestanden staan die u wilt kopiëren zich bevinden.
 3. Dubbelklik op de geselecteerde map om deze te open. Alle bestanden die zich in deze map bevinden, zullen nu worden getoond in de rechterkolom van Verkenner.
 4. Klik op een willekeurig bestand in de rechterkolom. Druk vervolgens de toetscombinatie Ctrl-A. Waarbij u eerst de Ctrl-toets op uw toetsenbord indrukt, en deze ingedrukt houdt terwijl u op de A op uw toetsenbord drukt. Hiermee selecteert u in één keer alle bestanden die zich in een map bevinden.
 5. alle bestanden selecteren met ctrl a
 6. Druk vervolgens op dezelfde manier de toetscombinatie Ctrl-C. Hiermee geeft u de opdracht om alle geselecteerde bestanden te kopiëren.
 7. Klik vervolgens in de linkerkolom van Verkenner op de externe harde schijf.
 8. Druk, zodra de inhoud van de externe harde schijf in de rechterkolom van Verkenner wordt weergegeven, de toetscombinatie Ctrl-V. Hiermee geeft u de opdacht om de zojuist geselecteerde bestanden op deze locatie op de externe harde schijf neer te zetten. Een opdracht die overigens precies dezelfde is als de opdracht Plakken uit het snelmenu.

U hebt kennisgemaakt met een aantal manieren om mappen en bestanden naar een externe harde schijf te kopiëren. Echter, zoals gezegd, kunt u dezelfde manieren gebruiken om bestanden naar een usb-stick te kopiëren.

Sterker nog, deze zelfde manieren kunt u hanteren voor iedere kopieeractie die u via Windows Verkenner uitvoert. Want tenslotte is ook een externe harde schijf niets anders dan een schijfstation, ofwel bestandslocatie, waar u uw bestanden, maar ook mappen kunt onderbrengen.

Gerelateerde artikelen