Een veilig en betrouwbaar Windows 10 thuisnetwerk instellen zonder thuisgroep

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Het onderdeel Thuisgroep is sinds Windows 1803, de april 2018 update, niet langer beschikbaar. Dat terwijl dit onderdeel het instellen van een thuisnetwerk absoluut vergemakkelijkte. Dat betekent overigens allerminst dat een thuisnetwerk instellen in Windows nu ineens heel moeilijk is geworden.

Dat komt omdat de belangrijkste instellingen door Windows reeds zijn gedaan voor u. Toch is het slim om ze voor de zekerheid wel even na te lopen als u een thuisnetwerk instelt. Dit voorkomt dat een per ongeluk veranderde instelling roet in het eten gooit. Waardoor iets op de ene pc wel gedeeld, zichtbaar en te gebruiken is, maar op een andere pc niet.

Wat is een thuisnetwerk en waar moet u op letten

Zodra u een internetabonnement bij bijvoorbeeld Ziggo of KPN afsluit, dan heeft nu naast een eigen internetverbinding tevens direct de beschikking over een thuisnetwerk.

Een thuisnetwerk dat u in eerste instantie veelal slechts gebruikt om de internetverbinding te delen met alle apparaten waarop u kunt internetten. Zoals daar zijn: de pc, de laptop, de tablet en de smartphone.

Iets wat gedeeld kan worden in een netwerk wordt in vaktermen een bron genoemd. Uw internetverbinding is een voorbeeld zo’n bron.

Behalve de internetverbinding kunt u nog veel meer delen in uw thuisnetwerk. Bijvoorbeeld:

 • Mappen.
 • Bestanden.
 • Een harde schijf.
 • Een back-upmedium.
 • Een printer.

Kortom, in uw thuisnetwerk kunt u allerlei bronnen delen die tijdens het werken met de pc goed van pas kunnen komen. En omdat u bronnen deelt met andere pc’s, hebt u veelal aan één bron voldoende.

Een gedeelde printer is daar een goed voorbeeld van. Want door een printer te delen in uw thuisnetwerk, hebt u slechts één printer nodig voor alle pc’s die in uw huishouden in gebruik zijn.

Maar ook bepaalde mappen of bestanden delen in een netwerk kan handig zijn. Zodat bijvoorbeeld uw partner en kinderen daar ook gebruik van kunnen maken. Hiermee kunt u bijvoorbeeld eenvoudig voorkomen dat van een bepaald bestand verschillende versies in omloop zijn, waarvan na verloop van tijd steeds onduidelijker zou kunnen worden welke versie de juiste is.

Een thuisnetwerk kan u zogezegd veel gemak bieden. Echter, aan gedeelde bronnen in een thuisnetwerk kleeft één belangrijk nadeel. En dat is dat een pc waarop bronnen gedeeld worden in een netwerk altijd aan moet staan. Omdat de gedeelde bronnen anders niet door de andere pc’s in het netwerk te benaderen zijn.

Een nadeel waarmee overigens prima te leven valt wanneer u probeert de bronnen die u deelt zoveel mogelijk te delen vanaf één en dezelfde pc. Omdat dan alleen slechts die ene pc altijd aan hoeft te staan.

Hoe een thuisnetwerk instellen gaat en wat u controleren moet

Zoals gezegd: als u een internetabonnement hebt, dan beschikt u tevens over een thuisnetwerk. Want het apparaat dat de verbinding met internet in uw huis verzorgt is tevens een router.

Een router is apparaat dat onder andere iedere pc die verbonden is met de router automatisch voorziet van een uniek IP-adres. Hierdoor kunnen alle pc’s in het netwerk met elkaar communiceren en data naar elkaar versturen.

Maar alleen een uniek IP-adres uitdelen is onvoldoende. Want het is uiteraard niet de bedoeling dat wat we delen op het thuisnetwerk door Jan en Alleman te benaderen en te gebruiken is.

Daarom moeten we per pc aangeven of we bronnen willen delen op het netwerk en de pc lid maken van de werkgroep waarbinnen de bronnen gedeeld worden.

Windows heeft dit werk al grotendeels voor u gedaan. Maar uiteraard gaan we dat wel even controleren.

Bestands- en printerdeling inschakelen

Of Bestands- en printerdeling staat ingeschakeld controleert u als volgt:

 1. Typ Configuratiescherm in de zoekfunctie van Windows en klik op de bureaublad-app Configuratiescherm in de zoekresultaten.
 2. Navigeer via Netwerk en internet naar het onderdeel Netwerkcentrum en open Netwerkcentrum door erop te klikken.
 3. Klik in de linkerkolom van het venster Netwerkcentrum de optie Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.
 4. Dit opent het venster Geavanceerde instellingen voor delen. Controleer in het onderdeel Bestands -en printerdeling of Bestands -en printerdeling ingeschakeld staat.
 5. Als Bestands –en printerdeling uitgeschakeld staat dan activeert u Bestands -en printerdeling door simpelweg op het keuzerondje wat ervoor staat te klikken. Vervolgens klikt u op de knop Wijzigingen opslaan. [thuisnetwerk-instellen-2.jpg]

Hiermee is de eerste controle afgerond, en weet u zeker dat bestanden, printers en andere apparaten vanaf nu probleemloos gedeeld kunnen worden in uw thuisnetwerk.

Computers lid maken van dezelfde werkgroep

De tweede en tevens laatste controle is: bekijken of alle pc's waar u bestanden en andere dingen mee wilt kunnen delen wel lid zijn van dezelfde werkgroep. Dit controleert u als volgt:

 1. Open Configuratiescherm.
 2. Navigeer via Systeem en beveiliging naar het onderdeel Systeem.
 3. In het onderdeel Systeem vindt u de sectie Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep. Hierin vindt u onder andere de naam van de werkgroep waar uw pc onderdeel van uitmaakt. De naam die Windows standaard aan een werkgroep geeft is: WORKGROUP. De kans is dan ook groot dat alle pc's in uw netwerk al lid zijn van de werkgroep WORKGROUP. Hiermee hebt u een werkend thuisnetwerk.

Voor de veiligheid van uw thuisnetwerk is het echter raadzaam om de naam WORKGROUP te veranderen in een unieke zelf verzonnen naam.

De naam van de werkgroep past u op de volgende manier aan:

 1. 1. Klik op de optie Instellingen wijzigen in de sectie Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep.
 2. Dit opent het venster Systeemeigenschappen. Klik op het tabblad Computernaam, en vervolgens op de knop Wijzigen. (zie onderstaande afbeelding)
 3. Dit opent het venster Computernaam en/of domein wijzigen. Hierin kunt u de naam van de werkgroep wijzigen. Tevens kunt u in dit venster een computernaam opgeven. Klikken op de knop OK, bevestigt de wijziging.
 4. Vervolgens zal Windows u meedelen dat de computer opnieuw gestart moet worden, om de gemaakte wijziging(en) te kunnen doorvoeren. Klik op de knop OK om de mededeling te sluiten.

Vergeet niet dat de nieuwe naam van de werkgroep op elke pc in uw netwerk ingevoerd moet worden. Omdat, nogmaals, elke pc in uw netwerk onderdeel moet zijn van dezelfde werkgroep.

De naam van de pc’s in het netwerk wijzigen

Zoals u wellicht is opgevallen geeft Windows elke pc in het netwerk automatisch een unieke naam.

De automatisch gegeven namen zijn bruikbaar. Maar fijner werkt u met uw thuisnetwerk wanneer iedere pc in het netwerk een naam draagt die precies beschrijft met welke pc u te maken hebt.

Op dezelfde manier als waarmee u de werkgroepnaam op uw pc aanpast, kunt ook de naam die de pc in het netwerk heeft aanpassen.

Mappen delen via uw thuisnetwerk

Via uw thuisnetwerk kunt u één of meerdere mappen die op de pc staan met andere pc’s in het netwerk delen. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als u met partner en/of kinderen aan een bepaald document wilt kunnen werken die zich in die map bevindt. Een map delen in het netwerk gaat als volgt:

 1. Start Verkenner.
 2. Navigeer via Verkenner naar de map die u in het netwerk wilt delen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op die map.
 4. Wijs met de muis de optie Toegang verlenen tot aan.
 5. Dit zal het menu Toegang verlenen tot openen. Klik in dit menu op de optie Specifieke personen.
 6. Dit opent het venster Netwerktoegang.
 7. In het invoervak dat zich naast de knop Toevoegen bevindt kunt onder andere op de naar beneden wijzende pijl klikken en de mogelijkheid Iedereen kiezen. Hiermee wordt het bestand gedeeld met alle pc’s in uw thuisnetwerk.
 8. Zodra Iedereen is toegevoegd aan de personen met wie u bestanden wilt kunnen delen, kunt het machtigingsniveau instellen. Hierbij kunt u ervoor kiezen dat anderen de inhoud van de map alleen kunnen lezen of de inhoud zowel kunnen lezen als kunnen bewerken.

Op dezelfde manier kunt u tevens losse bestanden die zich in die map bevinden delen. Dit kan handig zijn wanneer u bepaalde pc’s in het netwerk meer of juist minder machtigingen wilt geven voor het werken met een bepaald bestand.

Een schijfstation delen in uw thuisnetwerk

Naast bestanden en mappen is het tevens mogelijk om een heel schijfstation te delen met andere pc’s in uw thuisnetwerk. Bijvoorbeeld om een back-up op te kunnen maken.

Een schijfstation delen in uw netwerk kan op de volgende manier:

 1. Open Verkenner.
 2. Klik in de navigatiekolom op het onderdeel Deze pc.
 3. Klik in het weergavevenster met de rechtermuisknop op het schijfstation dat u wilt delen.
 4. Wijs in het geopende snelmenu op de optie Toegang verlenen tot aan.
 5. Klik op de optie Geavanceerd delen.
 6. Het venster Eigenschappen van [schijfletter:] wordt nu geopend.
 7. Klik op de knop Geavanceerd delen…
 8. Vink in het venster Geavanceerd delen dat vervolgens opent het selectievakje Deze map delen aan.
 9. Voer in het invoervak onder Sharenaam: een naam in waarmee het schijfstation goed te herkennen is in het netwerk.
 10. Klik vervolgens op de knop Machtigingen en geef door middel van klikken in de selectievakjes aan welke machtigingen u de andere pc’s in het netwerk wilt geven.
 11. Klik op de knop Toepassen en vervolgens op OK.
 12. Klik in het venster Geavanceerd delen nogmaals op Toepassen en vervolgens op OK.

Hiermee is het schijfstation gedeeld in uw thuisnetwerk.

Een printer delen

Tevens bestaat de mogelijkheid om een printer die aangesloten is op één van de pc’s in het netwerk te delen met de andere pc’s in het netwerk. Een nadeel van op deze manier een printer delen in het netwerk is, dat de pc waarop de printer is aangesloten altijd aan moet staan.

Een printer delen die aangesloten is op één van de pc’s in het netwerk gaat globaal als volgt:

 1. Open Instellingen en klik op het onderdeel Apparaten en vervolgens op Printers en scanners.
 2. In de sectie Printers en scanners zal de printer weergegeven staan die op de pc is aangesloten. Klik op de printer en vervolgens op de knop Beheren.
 3. Klik in het volgende scherm op de optie Printereigenschappen.
 4. Dit opent het venster Eigenschappen van [naam printer]. Via het tabblad delen kunt u vervolgens aangeven dat u de printer in het netwerk wilt delen.

Nadat het delen van de printer in het netwerk voltooid is, zal deze op de andere pc’s in het netwerk zichtbaar worden door in het onderdeel Netwerk in Verkenner te dubbelklikken op de pc waarop de printer is aangesloten.

Wanneer u dan vervolgens in Verkenner dubbelklikt op de gedeelde printer, dan zal de printer ook op deze pc geïnstalleerd worden en vanaf deze pc te gebruiken zijn.

Dezelfde handelingen kunt u vervolgens herhalen voor elke pc in uw thuisnetwerk waarmee u de gedeelde printer wilt kunnen gebruiken.

U moet er echter wel aan denken dat wanneer u op deze manier een printer deelt in het netwerk zowel de printer alsook de pc waarop de printer is aangesloten altijd aan moet staan.

Als er altijd een printer beschikbaar moet zijn is voor alle pc’s in het netwerk, dan zou u om deze reden kunnen overwegen om een printer te kopen die direct op het netwerk, dus zonder tussenkomst van een pc, op het netwerk kan worden aangesloten.

Gedeelde bronnen benaderen van een andere pc in het netwerk

Om een gedeelde bron te kunnen benaderen moet de pc waarop deze bron beschikbaar gesteld is zoals gezegd aan staan. Want anders is de gedeelde bron niet te benaderen door de andere pc’s in het netwerk.

Als u Verkenner opent, dan ziet u dat in de navigatiekolom het onderdeel Netwerk is opgenomen. Als u op het onderdeel Netwerk klikt dan zullen vervolgens in het weergavevenster onder andere alle pc’s worden getoond die in het netwerk zijn opgenomen. Dubbelklikken op een weergegeven pc zal de bronnen tonen die via die pc gedeeld zijn.

Vervolgens dubbelklikken op bijvoorbeeld een gedeelde map zal de inhoud ervan tonen. Afhankelijk van de ingestelde machtigingen zou u nu een bestand uit deze gedeelde map kunnen openen, lezen en eventueel kunnen bewerken.

Een thuisnetwerk instellen kan even wat tijd en moeite vergen. Maar daarna kunt u er een hoop gemak en plezier van hebben. En zelfs kunt u uzelf de extra kosten besparen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een extra printer of back-upschijf.

Artikelen die u mogelijk ook interesseren

X

Een momentje nog alstublieft

Abonneer u GRATIS op mijn wekelijkse tip voor iedereen die meer over zijn computer wil leren.
5500+ mensen gingen u al voor