Personal Computer Care |Helpt jou bijzonder computervaardig worden

Computer maakt geen verbinding met internet. Hier is waarom

(c) Can Stock Photo / diego_cervo

Soms kan het u gebeuren dat uw computer geen verbinding met internet maken wil. De kans daarop is het grootst wanneer uw computer draadloos via wifi verbonden is met internet.

Sprake van slechts één aanwijsbare oorzaak is er hierbij overigens zelden. Dat kan een probleem met de internetverbinding des te vervelender maken.

Temeer omdat menigeen zijn of haar computer juist vaak gebruikt om iets te doen waar verbinding met internet voor nodig is. Dat maakt de vraag “Hoe krijg ik weer verbinding met internet?” veelal een dringende.

Waarom heb ik geen verbinding met internet?

Zoals gezegd is er zelden slechts een oorzaak aan te wijzen waarom er geen verbinding met internet gemaakt kan worden op een pc of laptop. Wat we echter wel met zekerheid kunnen zeggen is dat een internetverbinding via wifi vele malen vaker problemen geeft dan een internetverbinding via een netwerkkabelaansluiting.

Een probleem dat een aantal mogelijke oorzaken kent, lost u het snelst op door planmatig te werk te gaan. Waarbij u altijd begint bij de meest voor de hand liggende oorzaak.

Onderzoek of uw internetmodem/router nog werkt

De reden waarom u geen verbinding hebt met internet kan om te beginnen zijn omdat er iets mis is met het apparaat of de apparaten die voor u de internetverbinding verzorgen. Zoals de router ofwel het apparaat dat u van uw internetaanbieder hebt gekregen toen u een abonnement afsloot.

De simpelste manier om snel te onderzoeken of het daar aan ligt dat u geen internetverbinding hebt, is een ander apparaat, bijvoorbeeld uw smartphone, te pakken en te kijken of u met dat apparaat nog wel kunt internetten.

Wanneer u op dat apparaat nog wel kunt internetten dan is de verbinding met internet op zich in orde en zult u de oorzaak moeten zoeken op de computer die geen verbinding met internet kan maken.

Als u met geen enkel apparaat verbinding kunt maken met internet, kijk dan als eerste even op de modem/router of alle lampjes die moeten branden ook daadwerkelijk branden. Lampjes die niet branden of die, buiten het lampje van de wifiverbinding om, knipperen duiden er doorgaans op dat er iets mis is met de internetverbinding. Uw internetaanbieder is in dat geval de aangewezen persoon om het probleem op te lossen.

Zet alles uit en start alles opnieuw op

Het is bij problemen met de internetverbinding altijd verstandig om eerst alle apparaten die onderdeel uitmaken van de verbinding uit te zetten en opnieuw op te starten.

  1. Hierbij is de volgorde waarin u alles uit zet niet heel belangrijk, maar de volgorde waarop u alles weer aan zet en opstart wel. De juiste volgorde is:
  2. Haal alle apparaten die de verbinding met internet verzorgen van de stoom en laat ze een minuut zonder stroom staan. Zet ook uw computer uit
  3. Verbind het apparaat dat direct verbonden is met internet als eerste weer met de stroom en wacht rustig tot alle lampjes die op het apparaat moeten branden weer branden. Pas als alle lampjes weer branden is het apparaat klaar met opstarten. Dit is doorgaans het apparaat, de modem/router, die u van uw internetaanbieder gekregen hebt.
  4. Start vervolgens alle apparaten op tussen de modem/router van uw internetaanbieder en uw pc, zoals extra routers, accespoints, switchboxen ect. Wanneer uw computer via wifi of netwerkkabel direct verbonden is met de modem/router van uw internetaanbieder dan kunt u deze stap uiteraard overslaan.
  5. Zet als laatste de computer(s) weer aan.

De verbinding met internet zou nu weer hersteld moeten zijn.

Waarom werkt wifi niet op mijn laptop?

De computer die het vaakst geen verbinding met internet kan maken is: de laptop en andere apparaten die draadloos verbinding maken met internet via wifi.

Dat komt onder meer omdat het vermogen dat een wifi-apparaat mag uitstralen zeer beperkt is. Tevens zendt een wifi-apparaat uit op een frequentieband waar ook andere apparatuur in huis gebruik van maakt. Onder andere magnetrons, zendertjes en andere draadloze apparaten.

Daarbij maken ook de draadloze wifi-netwerken van de buren gebruik van deze zelfde frequentieband. En al deze apparaten verzwakken de verbinding die uw laptop heeft met het apparaat dat draadloos de verbinding met internet voor u verzorgt.

Bovendien heeft wifi moeite met betonnen wanden vloeren en plafonds. En ook dubbelglas werkt niet goed samen met een draadloze internetverbinding. Draadloos internet via wifi zal het doorgaans dan ook het beste doen in een oud huis.

Wat tevens niet helpt is dat de modem/ router die u krijgt van uw internetaanbieder, en die de draadloze verbinding met internet voor u verzorgt, meestal wordt weggemoffeld in de meterkast. Daar staat of hangt hij inderdaad mooi uit het zicht, maar het is voor een sterk wifisignaal en een betrouwbare draadloze internetverbinding zo ongeveer de meest ongunstig denkbare plek.

Hiermee kan de reden waarom wifi niet werkt op uw laptop heel eenvoudig zijn. En wel dat de signaalsterkte onvoldoende is om verbinding met internet te kunnen maken.

Klik op de wifiknop in de taakbalk, links naast de klok, om het venster te openen dat alle instellingen en informatie over uw wifiverbinding weergeeft.

Wifi staat uit op uw laptop

Ziet u de wifiknop niet staan in de taakbalk, maar in plaats daarvan wel een knop met een icoon dat wat wegheeft van een wereldbol, dan staat wifi simpelweg uit op uw laptop.

Klik op de knop waarop de wereldbol weergegeven staat. Ook nu zal het wifi-informatievenster openen. Links in het venster staat een grijze knop met het opschrift Wi-Fi. Zodra op de knop klikt, zal de knop blauw kleuren. Dit betekent dat wifi aan staat op uw laptop.

Geen of onvoldoende signaal

In het wifi-informatievenster worden tevens alle beschikbare draadloze netwerken in de buurt weergegeven. Het draadloze netwerk waarmee uw laptop verbonden is, is blauw gekeurd. Tevens zal in het blauwe kader de knop Verbinding verbreken worden weergegeven.

Links bovenin het blauwe kader zal tevens de sterkte van het signaal worden weergegeven. Als het puntje plus alle gebogen streepjes wit gekleurd zijn, dan betekent dit dat het wifi-signaal uitstekend is. Zijn een of twee gebogen streepjes grijs gekleurd, dan betekent dit dat het signaal minder goed of zelfs zwak is, maar nog sterk genoeg om de verbinding met internet in stand te kunnen houden.

Wanneer alle drie de streepjes grijs van kleur zijn, dan kan de verbinding elke moment verbroken worden, als deze nog niet ongemerkt verbroken is.

Een sterker signaal zult u krijgen wanneer u de laptop dichter in de buurt brengt van de modem/router. In de meeste gevallen zal dit het apparaat zijn dat u zogezegd van uw internetaanbieder hebt gehad. Veelal bevindt dit apparaat zich in de meterkast in uw woning of anders dichtbij de aansluiting van de telefoon of de kabelaansluiting in uw huis.

Zodra het signaal sterk genoeg is, zult u weer verbinding kunnen maken met internet.

Is uw laptop verbonden met het juiste draadloze netwerk?

De meeste draadloze internetverbindingen zijn tegenwoordig beveiligd met een beveiligingssleutel. Dit houdt onder meer in dat uw laptop niet zomaar verbinding kan maken met het draadloze netwerk van de buren.

Maar wellicht dat u uw buurman ergens in huis zelf nog een extra router of acces point heeft geplaatst dat minder goed beveiligd is en waartoe uw laptop wel zomaar toegang heeft.

Of wellicht hebt u zelf in huis meerdere routers en of access points waar uw laptop verbinding mee kan maken. Contoleer daarom altijd voor de zekerheid of uw laptop wel verbinding heeft met het draadloze netwerk waarmee het verbinding moet maken.

Verbind uw laptop opnieuw met internet

Als uw laptop geen verbinding wil maken met internet, dan wil het ook wel eens helpen om de verbinding met wifi te verbreken. Wacht vervolgens een minuutje en maak opnieuw verbinding met het draadloze netwerk van uw keuze.

Laat Windows het probleem voor u oplossen

Windows heeft voor een bepaalde problemen een zogenaamde probleemoplosser voorhanden. Zo ook voor netwerkproblemen en problemen met de internetverbinding. De probleemoplosser voor netwerkproblemen opstarten gaat als volgt:

  1. Klik in de taakbalk op de knop Zoeken om het de zoekfunctie in Windows te openen.
  2. Typ als zoekopdracht: probleemoplosser.
  3. Klik in de zoekresultaten op de vermelding Netwerkproblemen detecteren en oplossen.
  4. Volg aansluitend de aanwijzingen die gegeven worden op het beeldscherm.

Hiermee zijn de meest voor de hand liggende oorzaken de revue gepasseerd waardoor geen verbinding met internet mogelijk is. Tevens zijn alle voor de hand liggende oplossingen gegeven.

Lukt het ondanks alles dan nog steeds niet om verbinding met internet te maken, dan wordt het tijd om de hulp van een professional in te schakelen. Want soms kan er tevens sprake zijn van een instelling ergens die niet klopt, een verminkt stuurprogramma of iets anders waarvoor dieper in het systeem duiken noodzakelijk is.

Gerelateerde artikelen