Probleemvrij werken met je Windows-laptop en desktop-pc

Hoe kopieer ik een cd naar de harde schijf van mijn pc

Photo by Brett Jordan on Unsplash

Hoe kopieer ik een cd naar mijn pc? Het antwoord op deze vraag hangt af van het soort cd dat u naar de harde schijf van uw pc wilt kopiëren.

Zo is er bijvoorbeeld de audio-cd, waarop muziek digitaal is opgeslagen. Ook is er de zogenaamde data-cd. Een cd heet een data-cd wanneer er een verzameling losse bestanden en mappen op staan.

Daarnaast is er ook de installatie-cd of installatie-dvd, welke gebruikt wordt om een programma op de pc te installeren.

In alle gevallen kopiëren we de inhoud van de cd of dvd naar de harde schijf van de pc. Echter, de manieren waarop we dat doen verschillen aanzienlijk.

Een audio-cd naar de harde schijf kopiëren

De audio-cd ofwel de muziek-cd is het type cd waarop muzikanten hun werk uitgeven. Het bestandsformaat waarin de muziek op een audio-cd wordt opgeslagen draagt de extensie .cda.

Wanneer u een audio-cd in de lade plaatst van de cd/dvd speler van uw pc, dan zal Windows u nadat u de lade van de speler gesloten hebt na enkele ogenblikken vragen wat u met een audio-cd wilt doen.

Afhankelijk van de muziekspelers en andere programmatuur die iets met muziek kan op uw pc, zal u na het klikken op het tekstvak een aantal keuzes geboden worden, waaronder de optie Cd afspelen met Windows Media Player.

Nadat u op deze optie hebt geklikt zal Windows Media Player worden gestart en zal de inhoud van de audio-cd worden weergegeven. Tevens zal direct het afspelen van de cd gestart worden.

Daarmee is de vraag: “Hoe gaat een audio-cd kopiëren naar de harde schijf van mijn pc?” overigens niet beantwoord. Maar om de inhoud van een audio-cd naar de hard schrijf te kopiëren hebben we Windows Media Player wel nodig.

In de menubalk van Windows Media Player vindt u namelijk de bewerking Cd rippen. Cd rippen is een bewerking waarbij muziekbestanden die op de audio-cd staan omgezet wordt naar een bestandsformaat waar muziekspelers op pc en smartphone mee overweg kunnen, zoals bijvoorbeeld mp3.

In het weergavevenster toont Windows Media Player alle nummers die op de audio-cd staan. Voor de nummers worden selectievakjes getoond. Het rippen, ofwel het kopiëren van één of meerdere nummers van de audio-cd gaat nu als volgt:

 1. Door op de selectievakjes te klikken kunt u aangeven of u een bepaald nummer wel of niet wilt rippen en als mp3 op uw pc wilt zetten. Als er een vinkje in het selectievakje staat dan wordt het nummer van cd geript en als mp3 op uw pc gezet. Staat er geen vinkje in het selectievakje, dan zal dit nummer niet worden geript. Doormiddel van klikken in het selectievakje kunt u een nummer aanvinken of juist uitvinken en zo een selectie maken van de nummers die u van de muziek-cd naar uw pc wilt kopiëren.
 2. Rechts naast de bewerking Cd rippen in de menubalk staat een knop met twee naar rechts wijzende pijltjes weergegeven. Klikken op deze knop toont het onderdeel Ripinstellingen. Via de optie Bestandsindeling in dit onderdeel kunt u aangeven welke bestandsindeling u wilt gebruiken. Kies bij voorkeur voor MP3. Hiermee worden de nummers die u ript van de cd op uw pc opgeslagen als mp3.
 3. Klik vervolgens op de knop Cd rippen in de menubalk.

Nadat u op de knop Cd rippen hebt geklikt, zal het kopiëren van de geselecteerde nummers op de audio-cd worden gestart.

Muziek die u via Windows Media Player ript van een audio-cd wordt standaard opgeslagen in de map Muziek. In de map Muziek zal een map worden aangemaakt met de naam van de artiest, waarbij de nummers van de betreffende muziek-cd worden opgeslagen in een map die als naam de titel van de cd draagt.

Zodra het rippen van de audio-cd is voltooid en de nummers als mp3-bestand op de harde schijf zijn opgeslagen, kunt u de mp3's afspelen op uw pc met iedere willekeurige mp3-speler, waaronder Windows Media Player.

Tevens kunt u van een audio-cd gekopieerde muziek op bijvoorbeeld uw iPhone zetten.

Een cd met bestanden naar de harde schijf kopiëren

Naast een muziek-cd kunt u uiteraard ook een cd, of zelfs een dvd, hebben waar bestanden op staan die u naar de pc wilt kopiëren. Om bestanden die op een cd-rom of op een dvd staan te kopiëren naar de pc, gaat u als volgt te werk:

 1. Leg de cd of dvd in de dvd-speler van uw computer en sluit de lade.
 2. Doorgaans zal nu vanzelf Verkenner starten. Als dat niet gebeurt, start Verkenner dan handmatig. Bijvoorbeeld door met de rechtermuisknop te klikken op de knop Starten in de Taakbalk en vervolgens te klikken op de optie Verkenner in het geopende snelmenu.
 3. Klik in het navigatievenster op de vermelding Deze pc en dubbelklik vervolgens op Dvd-station in het onderdeel Apparaten en stations in het weergavevenster
 4. Klik in het weergavevenster, waarin de bestanden die op de cd-rom staan worden weergegeven.
 5. Druk de toetscombinatie Ctrl+A om alle bestanden te selecteren die op de cd staan.
 6. Druk vervolgens de toetscombinatie Ctrl+C om alle geselecteerde bestanden te kopiëren.
 7. Navigeer vervolgens via het navigatievenster naar de map waarin u de bestanden die u van cd gekopieerd hebt wilt opslaan.
 8. Druk, zodra u de map geopend hebt waarin u de bestanden wilt opslaan, de toetscombinatie Ctrl+V om de geselecteerde bestanden in de map te plakken.

Dit is de snelste en simpelste manier om de complete inhoud van een cd-rom of dvd naar de harde schijf van de computer te kopiëren.

Eén bestand van cd kopiëren

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen slechts één of enkele bestanden van een cd naar de harde schijf van de pc te kopiëren. Waarbij u:

 1. Slechts één bestand kopieert wanneer u het bestand met de muisaanwijzer aanwijst en vervolgens op het bestand klikt om het bestand te selecteren.
 2. Laat de muisaanwijzer op het geselecteerde bestand staan en klik op de rechtermuisknop. Het snelmenu in de onderstaande afbeelding zal nu openen. Kies in dit snelmenu de optie Kopiëren.
 3. Navigeer vervolgens via Verkenner naar een map op de harde schijf waar u het bestand naartoe wilt kopiëren.
 4. Klik in het weergavevenster van deze map in Verkenner om het venster te activeren en klik vervolgens op de rechtermuisknop.
 5. Wederom zal het grijze snelmenu in beeld verschijnen. Kies nu de optie Plakken in het snelmenu om het gekopieerde bestand in de map te plaatsen. De optie Plakken zal overigens alleen maar zichtbaar zijn in het snelmenu wanneer u de kopieeractie ervoor juist heeft uitgevoerd.

Meerdere bestanden kopiëren van cd

Meerdere bestanden kunt u op twee manieren selecteren en kopiëren. Een aaneengesloten groep bestanden kunt u kopiëren door op het eerste bestand in de groep te klikken, vervolgens de Shift-toets in te drukken en ingedrukt te houden terwijl u op het laatste bestand van de groep bestanden klikt. Alle bestanden die zich tussen de twee bestanden bevinden die u hebt aangeklikt, zullen blauw omkaderd worden. Waarmee door Windows wordt aangegeven dat ze geselecteerd zijn.

U kunt tevens meerdere bestanden selecteren wanneer deze niet in een groep bij elkaar staan. Alleen gebruikt u dan de Ctrl-toets in plaats van de Shift-toets om bestanden te selecteren en houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u klikt op de bestanden die u wilt selecteren om te kopiëren. Ook nu weer zullen de bestanden die u hebt geselecteerd blauw omkaderd worden. Klik met de rechtermuisknop op één van de geselecteerde, blauw omkaderde bestanden, en kies wederom de optie Kopiëren uit het geopende snelmenu.

Op welke manier u ook bestanden selecteert, het plakken ofwel het daadwerkelijke kopiëren naar een map op de harde schijf gaat altijd op dezelfde manier. Namelijk:

 1. Navigeer met Verkenner naar de map waar u de bestanden naartoe wilt kopiëren.
 2. Klik in het weergavevenster van de geselecteerde map.
 3. Klik op de rechtermuisknop om het snelmenu weer op te roepen.
 4. Kies in het geopende snelmenu voor de optie Plakken om de geselecteerde en gekopieerde bestanden in de map te plaatsen.

Deze wijze van bestanden kopiëren kunt u overigens gebruiken voor iedere kopieeractie van bestanden op een Windows computer. Deze manier van kopiëren is dan ook niet beperkt tot het kopiëren van bestanden vanaf een cd of dvd, maar kunt u ook gebruiken om gewoon bestanden van de ene naar de andere map te kopiëren.

Een installatie-cd of –dvd gebruiken

Het kopiëren van de inhoud van een installatie-cd of installatie-dvd is tot slot nog een heel ander verhaal. In dat geval wordt namelijk het eigenlijke kopiëren van de inhoud van de cd of dvd naar de harde schijf verzorgt door een zogenaamd installatieprogramma.

Een installatieprogramma start zichzelf doorgaans op zodra de installatie-cd of dvd in de dvd-speler wordt gelegd en de lade wordt gesloten. Wat vervolgens rest is het volgen van de aanwijzingen op het scherm.

Tevens is het mogelijk om een installatie-dvd of -cd handmatig te starten. Hiertoe opent u Verkenner en navigeert u naar de dvd of cd, zodat de inhou d ervan wordt weergegeven in Verkenner. Door vervolgens te dubbelklikken op het programmabestand Setup.exe wordt het installatieprogramma gestart.

Hiermee weet u alles wat u zou moeten weten over het kopiëren van een cd of een dvd naar de harde schijf van uw pc.

Gerelateerde artikelen