Personal Computer Care |Helpt jou bijzonder computervaardig worden

De kwaliteit van een mp3 verbeteren, kan dat?

Dankzij de mp3 kunnen we onze favoriete muziek overal beluisteren. Wanneer u uw mp3’s op een USB-stick zet dan kunt u uw favoriete muziek bijvoorbeeld beluisteren in de auto. Maar mp3-muziek kunt u ook op uw smartphone zetten. Waardoor u overal waar mogelijk muziek kunt luisteren.

Maar helaas komt het nog steeds voor dat de kwaliteit van een mp3 niet echt is wat het zou moeten zijn. In dit artikel kijken we dan ook naar de mogelijkheden om dat probleem op te lossen. Zodat u niet alleen overal naar muziek kunt luisteren, maar er ook overal van kunt genieten.

Wat is een mp3-muziekbestand precies?

Mp3 is een methode om digitaal opgeslagen muziek te comprimeren. Het ongecomprimeerd opslaan van een digitaal muziekbestand in stereo neemt namelijk nogal veel schijfruimte in beslag. Gemiddeld 10 MB aan schijfruimte per opgenomen minuut muziek.

Door echter een muziekbestand te comprimeren en op te slaan als mp3, zal er slechts één tiende van de originele bestandsgrootte overblijven.

Sinds de introductie van de cd wordt muziek digitaal opgenomen in de vorm van samples oftewel metingen. Geluid is niets meer of minder dan trillende lucht. Deze trillingen dragen ook wel de naam geluidsgolf. Geluidsgolven kunnen gemeten, vastgelegd en opgeslagen worden.

Wanneer echter geluidsgolven op een creatieve manier worden geproduceerd, dan is er sprake van muziek.

Het aantal trillingen per seconde bepaalt de toonhoogte van het geluid. Een groot aantal trillingen zorgt voor een hoge toon, een klein aantal trillingen voor een lage toon.

Het aantal trillingen per seconde wordt uitgedrukt in Hertz. Het menselijk gehoor is in staat geluiden waar te nemen tussen de 20 Hz en de 20.000 Hz.

Ooit is wetenschappelijk uitgevogeld dat om de hoogste toon vast te kunnen leggen er 44.100 keer per seconde een meting moet worden verricht. Het getal 44.100 is dan ook de samplefrequentie uitgedrukt in Hertz die nodig is voor een kwalitatief goede opname.

In een muziekstuk komen naast hoge en lage tonen ook harde en zachte passages voor. Het verschil tussen de hardste en de zachtste passage wordt het dynamisch bereik genoemd. Voor het dynamisch bereik in een digitaal op te nemen muziekstuk kan gekozen worden voor 256(8 bit)stapjes tussen het zachtste en het hardste stuk of 65536(16 bit)stapjes.

Het dynamisch bereik is het hoogst als er wordt opgenomen met 16 bit samples oftewel 65536 stapjes.

Laten we op deze gegevens vervolgens een rekensommetje los dan zien we dat voor een seconde muziek 44.100 metingen nodig zijn. Elke meting(sample) is 16 bits(2bytes) groot. Dat betekent dat 1 seconde muziek 88.200 bytes ofwel 88Kb schijfruimte in beslag neemt.

Maar omdat we muziek graag in stereo luisteren, kunnen we dat getal met 2 vermenigvuldigen. Zo neemt een seconde muziek in stereo al 176Kb schijfruimte in beslag en daarmee zoals gezegd 10MB per minuut.

Wanneer van een origineel muziekbestand een gecomprimeerd mp3-bestand gemaakt wordt, dan gebeurt dit middels een lossy compressie methode.

Bij lossy compressie gaan gegevens verloren. Bij een mp3-bestand betekent dit dat er informatie uit het bestand wordt weggelaten dat buiten het bereik van het menselijk gehoor ligt.

Zo zijn wij mensen het meest gevoelig voor geluiden tussen de 2kHz en de 4kHz. En kunnen we harde en zachte geluiden niet gelijktijdig horen. Daarom hoeft alleen het harde geluid behouden te blijven. Dit heet in vaktermen psycho-akoestisch maskeren.

Waardoor wordt de kwaliteit van een mp3 bepaalt?

Het mp3-formaat is ontwikkeld door het Duitse Fraunhofer ISS onderzoeksinstituut. Het formaat bestaat, naast het gebruikmaken van de zojuist genoemde beperkingen van het menselijk gehoor, uit een aantal wiskundige formules. Hiermee is het mogelijk het originele bestand met factor 3 tot 12 te verkleinen.

De mate van compressie hangt samen met de bitrate. Bitrate is de hoeveelheid data die per tijdseenheid verwerkt wordt. Dat betekent onder meer dat hoe meer data zich bevindt in één seconde muziek, hoe groter het mp3-bestand wordt. Maar ook hoe beter de geluidskwaliteit van de mp3 zal zijn.

Voor spraak is een bitrate van 64 tot 96 kbps voldoende. Voor een goede kwaliteit muziekbestand wordt een bitrate gebruikt van 128 kbps. Uitmuntende kwaliteit kan worden bereikt met een bitrate van 192 kbps of hoger, waarbij een maximale bitrate 320 kbps is.

Een bitrate van 192 kbps of hoger is overigens alleen nuttig wanneer de opnamekwaliteit van het muziekstuk tevens uitmuntend is.

De kwaliteit van een mp3 controleren

Helaas is de kwaliteit van mp3-muziek niet altijd even goed. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer een mp3 afkomstig is van een min of meer onbekende bron. Maar uiteraard kan een mp3 ook gemaakt zijn van op zichzelf al niet al te beste opname.

Als u zelf mp3's maakt van muziek op eigen cd’s of andere geluidsdragers, dan kunt u de kwaliteit van de mp3’s veelal eenvoudig garanderen door de juiste instellingen te kiezen in de software die u ervoor gebruikt.

Wanneer u echter mp3-muziek op andere manieren bemachtigt, zoals bijvoorbeeld via het gratis downloaden vanaf het internet, dan wordt het een iets ander verhaal.

Dan moet u het doen met wat u krijgt. Met de kennis uit dit artikel wordt het overigens al een stuk eenvoudiger om een slechte kwaliteit mp3 van een goede kwaliteit mp3 te onderscheiden.

Iets wat goed van pas kan komen. Omdat van slechte kwaliteit weinig goeds te maken valt.

Samengevat kunnen we stellen dat een goede mp3 aan de volgende eisen voldoet:

  1. Het mp3-bestand moet een bitrate hebben van 128 kbps.
  2. Een hogere bitrate is alleen wenselijk bij uitmuntende opnames.
  3. De opnamekwaliteit dient goed te zijn.

De opnamekwaliteit is te controleren door iedere mp3 voor het kopen en/of downloaden te beluisteren. Bij voorkeur met een koptelefoon. Op deze manier krijgt u de beste indruk van de geluidskwaliteit.

Mp3’s die u online koopt in bijvoorbeeld Apple Store zijn meestal van goede kwaliteit. Het zijn meestal mp3’s die u download van andere bronnen die u goed zou moeten controleren en beluisteren voordat u ze in gebruik neemt.

Muziek die u van andere bronnen download dan online winkels komen vrijwel zeker terecht in de map Downloads.

Mp3-muziek die u van internet gedownload hebt, kunt u op de volgende manier controleren op kwaliteit:

  1. Start Verkenner en navigeer naar de map Downloads.
  2. Om alleen mp3-bestanden te laten weergeven in Verkenner typt u in het zoekvak: *.mp3. Deze zoekopdracht laat u alle bestanden in de map Downloads zien die de extensie .mp3 hebben.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het mp3-bestand dat u wilt controleren en klik in het geopende snelmenu op de optie Eigenschappen.
  4. Het venster Eigenschappen van [naam muziekbestand] wordt vervolgens weergegeven. In het tabblad Details kunt u vervolgens bekijken wat precies de bitrate is van de mp3.
  5. Wanneer u het venster Eigenschappen sluit en dubbelklikt op het geselecteerde mp3-bestand dan zal het betreffende mp3-bestand in de mp3 speler op uw pc geladen worden en afgespeeld worden.

Dat is eigenlijk alles wat u kunt doen. Een slechte mp3 is namelijk onmogelijk te verbeteren. Tijdens het omzetten van muziek naar een mp3-bestand wordt er niet alleen gecomprimeerd, maar worden tevens gegevens uit het muziekbestand verwijderd zoals u hebt kunnen lezen.

En hoe lager de bitrate, hoe meer gegevens er doorgaans verloren zijn gegaan die met geen mogelijkheid meer te herstellen zijn.

Dit betekent dat wanneer u een mp3-bestand van slechte kwaliteit gedownload hebt, u geen andere mogelijkheid hebt dan op zoek gaan naar een mp3 van betere kwaliteit. Hetzelfde geldt voor een mp3 waarvan de opnamekwaliteit niet al te best is.

Mp3’s verzamelen van de best mogelijke kwaliteit kan wat moeite kosten. Maar deze moeite zal ruimschoots beloond worden, zodra u uw favoriete muziek gaat beluisteren en de geluidskwaliteit zonder meer zal bedragen aan het daadwerkelijk genieten van muziek.

Gerelateerde artikelen