Gewiste bestanden terughalen: Kan dat en hoe doet u dat

Als we op de computer aan het werk zijn, dan betekent dat vaak dat we bezig met het maken van bestanden. Bijvoorbeeld wanneer we iets aan het schrijven zijn in Word of een berekening maken in Excel.

Maar pas als we ons werk opslaan en er een naam aan geven, dan wordt een bestand werkelijk aangemaakt en opgeslagen op de harde schijf van de computer.

Een bestand een duidelijke beschrijvende naam geven helpt om bestanden die we gemaakt hebben op een later tijdstip makkelijker terug te vinden. Tevens helpt het voorkomen dat we bestanden per ongeluk wissen.

Dat houdt helaas niet in dat het ons dan nooit gebeuren zal dat we bestanden wissen van de computer of van een externe gegevensdrager, zoals een externe harde schijf of een USB-stick, die we eigenlijk helemaal niet hadden moeten verwijderen. En wat dan?

Gewiste bestanden terughalen uit de prullenbak

Het is vervelend als het gebeurt en misschien zelfs even schrikken als u niet altijd even trouw een back-up maakt. Want bestanden die we zelf maken zijn doorgaans niet zomaar te vervangen. En met het kwijtraken van een bestand kunnen zomaar uren, zo niet dagen, werk verloren gaan.

Maar gelukkig kan het terughalen van gewiste bestanden betrekkelijk eenvoudig zijn in Windows. Want bestanden die we verwijderen worden niet direct definitief van de harde schijf verwijderd, maar worden verplaatst naar de zogenaamde Prullenbak.

Dat betekent dat zolang u de Prullenbak niet hebt leeggemaakt op uw computer, per ongeluk gewiste bestanden terughalen relatief eenvoudig is.

Het terughalen van bestanden uit de Prullenbak gaat als volgt:

  1. Dubbelklik op het pictogram van de Prullenbak die op het Bureaublad in Windows staat weergegeven.
  2. Hiermee zal een Verkennervenster worden weergegeven met daarin de inhoud van de Prullenbak.
  3. Zoek het bestand dat u per ongeluk verwijderd hebt op in de Prullenbak, klik er met de rechtermuisknop op en kies de optie Terugzetten in het geopende snelmenu.

Het per ongeluk verwijderde bestand zal vervolgens op zijn oorspronkelijke locatie op de harde schijf worden teruggezet.

Per ongeluk verwijderde e-mail terughalen

Ook verwijderde e-mails worden verplaatst naar een prullenbak. En wel naar de prullenbak van het e-mailprogramma zelf. Hetzelfde is het geval bij online e-maildiensten zoals Gmail, Hotmail en Outlook.com.

Een per ongeluk gewiste e-mail terugzetten gaat dan ook op vergelijkbare wijze. In Gmail gaat het bijvoorbeeld als volgt:

  1. Klik in de linkerkolom op de optie Meer.
  2. Klik op het onderdeel Prullenbak.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de e-mail die u terug wilt zetten.
  4. Klik vervolgens in het geopende snelmenu op de optie Naar Inbox verplaatsen.

Hiermee wordt verwijderde e-mail weer teruggeplaatst naar de oorspronkelijke plek in de Inbox van Gmail.

Is het bestand wel echt verwijderd of bent u het gewoon kwijt?

Uzelf deze vraag stellen is belangrijk. Want wanneer u Windows de opdracht geeft om een bestand te verwijderen, dan verplaatst Windows dit bestand zogezegd naar de Prullenbak.

Dit betekent dat wanneer een bestand zich niet in de Prullenbak bevindt en u de Prullenbak niet hebt leeggemaakt er iets anders aan de hand is. Bijvoorbeeld dat u het bestand per ongeluk ergens anders hebt opgeslagen dan u dacht.

Het antwoord op de vraag of u een bestand kwijt bent of echt verwijderd hebt kan de zoekfunctie van Windows u geven.

Ook Verkenner bevat deze zoekfunctie. Deze wordt in de vorm van een zoekvak weergegeven die zich uiterst rechts in Verkenner bevindt en die de titel Zoeken in .. draagt.

Zodra u in het zoekvak in Verkenner klikt dan zal direct het lint met hulpprogramma’s voor zoeken worden weergegeven. Hiermee kunt u er bijvoorbeeld naar alle bestanden die vandaag of gisteren of een week geleden gewijzigd zijn.

Een functie die goed van pas kan komen wanneer u de naam van het bestand dat u verwijderd hebt niet precies meer weet.

Want als u de naam van een bestand vergeten bent, dan bemoeilijkt dat het zoeken ernaar in zonder meer.

Gelukkig kunt u in de zoekfunctie van Windows op meer zoeken dan alleen een bestandsnaam. U kunt namelijk ook proberen om te zoeken op de inhoud van het bestand.

Gewiste bestanden herstellen met data recovery software

Een iets groter probleem hebt u wanneer u de Prullenbak al wel geleegd hebt en het bestand of de bestanden die u eigenlijk niet had moeten verwijderen reeds definitief van de harde schijf verwijderd hebt.

Op dat moment is het met behulp van Windows zelf niet meer mogelijk om gewiste bestanden nog terug te halen en bent u aangewezen op zogenaamde data recovery software.

Alom geroemd voor het terughalen van bestanden, zelfs al is de gegevensdrager opnieuw geformatteerd, is de recovery software Recuva. Recuva is een handig klein gratis te gebruiken programma voor het terughalen van bestanden.

Met Recuva kunt u tevens e-mails terughalen. Tenminste, wanneer u gebruik maakt van een e-mailprogramma dat op uw pc geïnstalleerd staat. Bijvoorbeeld een e-mailprogramma als Microsoft Outlook, Windows Mail of Thunderbird.

Overigens is het niet heel raadzaam om zomaar recovery software te downloaden en op uw computer te installeren wanneer u gewiste bestanden wilt terughalen.

Want wanneer bestanden en gegevens via Windows van de harde schijf verwijderd worden, dan betekent dat feitelijk alleen maar deze bestanden en gegevens niet meer via Windows benaderbaar zijn. Ze staan dus nog wel degelijk op de harde schijf. En juist daarom zijn bestanden die verwijderd zijn vaak nog te herstellen.

Wel vaak maar niet altijd dus. Dat komt omdat de plek op de harde schijf waar het door ons verwijderde bestand onzichtbaar nog steeds staat van Windows wel opnieuw gebruikt mag worden om iets anders neer te zetten.

En zo kan het dus gebeuren dat wanneer u data recovery software downloadt en installeert op de harde schijf, deze programmabestanden door Windows precies op die plek neergezet zouden kunnen worden waar voorheen die bestanden of de gegevens stonden die u terug had willen halen.

Slim is dan ook om data recovery software te installeren op een ander schijfstation dan het schijfstation waarop de gewiste bestanden staan die u wilt herstellen. En dat zou zelfs een externe harde schijf of een USB-stick mogen zijn.

Zodra u de Recuva data recovery software hebt geïnstalleerd en opgestart zal Recuva u een Wizard tonen.

De recuva wizard helpt u met bestanden terughalen

Deze Wizard helpt u om de gewiste bestanden terug te halen. Het is dan ook van belang om de informatie die gegeven wordt in de vensters goed te lezen. De knop Volgende brengt u telkens in de volgende stap in de Wizard.

Zodra u voor de eerste keer op de knop Volgende klikt, dan zal de Wizard u vragen welk type bestand u wilt terughalen. Als u nog weet wat voor een bestandstype het was, dan zal dat het herstel van het bestand zonder meer versnellen en zal de kans op succes ook groter zijn.

In het volgende venster zal de Wizard u vragen waar de bestanden stonden. Als u enig idee hebt waar de bestanden stonden, geef dat dan zo nauwkeurig mogelijk aan. De locatie kan uiteraard ook een USB-stick, een externe harde schijf of zelfs een beschrijfbare cd of dvd zijn.

In het laatste venster van de Wizard kunt u ervoor kiezen om de optie Uitvoerig scannen in te schakelen. Gebruik deze optie alleen wanneer vorige pogingen om de verwijderde gegevens terug te halen zijn mislukt. Klik op de knop Start om het terughalen van de verwijderde gegevens te starten.

Na enige ogenblikken zal Recuva met het resultaat van het zoeken naar de verwijderde bestanden komen. Via ditzelfde venster is het mogelijk om de verwijderde bestanden terug te halen. En wel door te klikken in het hokje dat voor het verwijderde item is weergegeven. Hierdoor zal er een vinkje in het hokje worden getoond. Hetgeen betekent dat het bestand geselecteerd is om teruggehaald te worden.

Zodra u de bestanden geselecteerd hebt die u terug wilt halen en op de knop Terughalen geklikt hebt, dan verschijnt er een kleiner venster met de naam Map selecteren.

Kies in dit venster bij voorkeur een ander schijfstation dan het schijfstation waarop het bestand stond toen het verwijderd werd. Ook nu weer zou u een USB-stick kunnen gebruiken om het herstelde bestand op op te slaan.

Met het op de knop OK klikken zal Recuva de bestanden die u wilt terughalen herstellen op de locatie die u zojuist in het venster Map selecteren hebt aangegeven.

Zodra Recuva klaar is met het herstellen van de bestanden, zijn de bestanden en gegevens weer als vanouds benaderbaar en te gebruiken en is het terughalen van per ongeluk verwijderde bestanden voltooid.

Overigens werkt het op deze manier terughalen van gegevens van de harde schijf alleen wanneer de harde schijf nog normaal werkt. Wanneer er een storing optreedt aan een mechanisch onderdeel van de harde schijf of aan een elektronisch onderdeel, dan zal Recuva zijn werk meestal niet naar behoren kunnen doen.

In die gevallen blijft er weinig anders meer over dan het inschakelen van een professioneel data recovery bedrijf. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in data recovery kunnen zelfs gegevens van harde schijven die kapot zijn terughalen.

U zult begrijpen dat aan een dergelijke dienst een behoorlijk prijskaartje kan hangen. Maar wanneer bestanden die verloren zijn gegaan echt belangrijk voor u zijn, dan zult u wellicht vooral blij zijn dat er alsnog een mogelijkheid bestaat om uw bestanden terug te krijgen.

Zoals gezegd zijn veel van de persoonlijk bestanden die we maken onvervangbaar. Tevens zitten er veelal uren of misschien zelfs wel dagen werk in. Dat kan het per ongeluk verwijderen van een bestand tot een ramp maken. Maar wist u dat u een dergelijke ramp een volgende keer heel eenvoudig voorkomen kunt door simpelweg op gezette tijden trouw een back-up te maken?

Artikelen die u mogelijk ook interesseren

X

Een momentje nog alstublieft

Abonneer u GRATIS op mijn wekelijkse tip voor iedereen die meer over zijn computer wil leren.
7000+ mensen gingen u al voor