Personal Computer Care: je wordt er computervaardig van

Waarom een pc soms traag blijft, ook na opnieuw installeren

Het herinstalleren, ofwel opnieuw installeren van Windows op de computer wordt beschouwd als de meest doeltreffende manier om het traag zijn van een pc te verhelpen.

En meestal is dat inderdaad de meest doeltreffende manier. Tenminste, als het traag zijn van de computer daadwerkelijk veroorzaakt wordt door Windows, en niet door iets anders.

Want dan is de kans groot dat uw computer traag blijft, zelf na een schone installatie van Windows, ofwel een volledige herinstallatie.

Waardoor wordt een computer traag?

Nu kunnen we gerust stellen dat een trage computer 9 van de 10 keer veroorzaakt wordt door Windows. Waarbij niet het uitmaakt of Windows XP, 7, 8 of Windows 10 op uw computer staat. Iedere Windows computer kan traag worden na verloop van tijd.

Dat betekent overigens niet dat elke Windows computer bij normaal gebruik per definitie traag wordt. Want traag worden is meestal te wijten aan:

  1. Dat wij slechte gratis software of onbetrouwbare software geïnstalleerd hebben.
  2. Geen aandacht besteden aan wat de geïnstalleerde software precies uitspookt op onze computer.
  3. Dat we de computer wel gebruiken, en er van alles opzetten, maar nooit opschonen.

Kortom, een trage pc is doorgaans min of meer onze eigen schuld. Wat het overigens wel eenvoudiger maakt om een pc weer een groot deel van zijn oorspronkelijke snelheid terug te geven.

Er is een ding echter waar we vrij weinig aan kunnen doen. En dat is dat Microsoft bij tijd en wijle een update of upgrade uitbrengt die in de praktijk niet helemaal vrij blijkt van fouten. Iets wat onder andere een traag geworden systeem zou kunnen opleveren. Een probleem dat overigens vaak vrij eenvoudig is op te lossen, door met systeemherstel de pc terug te zetten naar een tijdstip waarop de computer nog wel goed werkte.

Problematischer is wanneer het traag zijn veroorzaakt wordt door een virus, spyware of andere malware. Dergelijke kwaadaardige software kan zich zeer diep in het systeem nestelen. Waardoor de malware zich lastig laat verwijderen en veel sporen en beschadigingen achterlaat. Met als gevolg dat de computer altijd min of meer traag zal blijven.

Daarom is het raadzaam om Windows altijd opnieuw op de computer te installeren, wanneer een virus of andere malware duidelijk de oorzaak was van het traag zijn.

5 oorzaken waardoor een computer traag blijft

Echter, de vervuiling van Windows en virussen zijn niet de enige oorzaken. Ook computeronderdelen waaraan wat mankeert kunnen er de oorzaak van zijn, dat een pc veel van zijn oorspronkelijke snelheid verliest.

Zoals:

  1. Een kapotte processorkoeler.
  2. Een kapotte harde schijf.
  3. Een tekort aan intern geheugen.
  4. Een ongeschikt of slecht geprogrammeerd stuurprogramma.
  5. Werken op batterij (gaat alleen op voor laptop)

Werken op de batterij

Een laptop kan plots aanzienlijk trager worden, zodra u gaat werken op de batterij, ofwel de accu, van de laptop. De oorzaak daarvan is meestal dat in Energiebeheer het energiebeheerschema voor het werken op accu ingesteld staat op 'Energiebesparing'.

Een energiebeheerschema dat bij sommige laptops een net iets te negatieve invloed heeft op de prestaties.

U kunt dit probleem eenvoudig verhelpen door via Configuratiescherm, in het onderdeel Energiebeheer, het schema voor werken op accu aan te passen.

Een ongeschikt of slecht geprogrammeerd stuurprogramma

Een stuurprogramma is welbeschouwd software. Maar wel software die direct invloed heeft op de goede werking van een computeronderdeel. En met een slecht stuurprogramma, zal een onderdeel slecht werken.

Dat een stuurprogramma er de oorzaak van is dat de computer traag is, daar is soms best lastig achter te komen. Zeker wanneer u ooit akkoord bent gegaan met het automatisch installeren van nieuwe stuurprogramma's voor een bepaald onderdeel, zodra deze beschikbaar zijn.

Met een beetje mazzel is via de logboeken van Windows te achterhalen wat er fout is, en wat daar de oorzaak van is. De logboeken van Windows zijn het eenvoudigst te benaderen door 'logboeken' als zoekopdracht ( zonder de aanhalingstekens) in te voeren in het zoekvak van menu Start

slechte driver opsporen met logboeken

Stuurprogramma's kunnen overigens ook via Windows update op uw computer geïnstalleerd worden. Of dat het geval is kunt u bekijken in de 'Geschiedenis van updates' in Windows Update.

trage pc verhelpen door controleren update

Windows Update benadert u via het Configuratiescherm. 'Geschiedenis van updates' zal als optie worden weergegeven in de linkerkolom in Windows Update. Althans, in Windows 7.

Als u vermoedt dat een recente update van Windows of een recente update van een stuurprogramma er de oorzaak van is dat uw computer traag is, dan kunt u het probleem vaak wederom eenvoudig verhelpen door middel van Systeemherstel, ofwel de optie 'Deze computer naar een eerdere toestand herstellen' in Configuratiescherm.

Hiermee wordt de computer teruggezet naar een toestand waarin deze nog wel goed functioneerde. Waarmee in veel gevallen ook de installatie van eventuele updates ongedaan gemaakt worden.

Een tekort aan intern geheugen

Een tekort aan intern geheugen ontstaat veelal door een teveel aan programma's dat na het opstarten van Windows op de achtergrond actief blijft.

Een indicatie van het aantal programma's dat op de achtergrond actief is, kunt u krijgen door op de knop 'Verborgen pictogrammen weergeven' te klikken in het systeemvak op de taakbalk.

programma's in systeemvak oorzaak van trage computer

Ook kan het upgraden naar een nieuwere versie van Windows er de oorzaak van zijn dat er een tekort aan intern geheugen ontstaat. Zo kan bijvoorbeeld Windows Vista met minder intern geheugen af dan Windows 7, 8 en 10.

Een tekort aan intern geheugen openbaart zich in eerste instantie door het lampje van de harde schijf in de behuizing van uw pc, dat met regelmaat voor langere of kortere tijd oplicht terwijl u met de computer aan het werk bent.

Windows Taakbeheer kan u meer uitsluitsel geven over de hoeveelheid intern geheugen dat in gebruik is.

met taakbeheer bekijken of er voldoende intern geheugen beschikbaar is

Zodra het onderdeel 'Fysiek geheugen' vertelt dat meer dan 70% van het geheugen in gebruik is, terwijl u aan het doen bent wat u doorgaans met uw computer doet, dan zou u serieus over het toevoegen van extra geheugen moeten gaan nadenken.

Een kapotte harde schijf

Wanneer een harde schijf nog wel werkt, maar ondertussen stiekem aan kapot aan het gaan is, dan openbaart zich dat door het merkbaar steeds trager worden van de computer. Waarbij tevens een hoop activiteit waarneembaar is, doordat het lampje van de harde schijf in de behuizing van de pc veelvuldig brandt. Ook wanneer u niet met de computer aan het werk bent.

De verhoogde activiteit van de harde schijf, zal vaak tevens hoorbaar zijn. Omdat de harde schijf maar door blijft ratelen. Ook als de computer niet wordt gebruikt.

Echter, controleer de pc altijd eerst op malware, en bekijk of de pc over voldoende intern geheugen beschikt. Omdat deze problemen vergelijkbare symptomen hebben.

Een kapotte processorkoeler

De processor zal alleen op volle snelheid werken als deze afdoende gekoeld wordt. Echter, zodra de koeling onvoldoende is, en de processor te heet wordt, dan zal de processor terugschakelen naar een lagere snelheid. Waardoor de computer vanzelfsprekend langzamer zal worden dan gebruikelijk.

De ventilator van de processorkoeler schoonmaken of vervangen, zal het probleem doorgaans verhelpen. Maar het is tevens raadzaam goed te kijken of het koelblok nog goed op de processor gemonteerd zit en koelpasta aanwezig is tussen processor en koelblok.

Zo voorkomt u traag worden na een schone installatie van Windows

Met de 5 zojuist besproken oorzaken waardoor een pc traag blijft, zijn we er bijna maar nog niet helemaal.

Want als u Windows 8 of Windows 10 gebruikt, dan zijn er verschillende manieren om Windows opnieuw te installeren.

Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen daadwerkelijk Windows opnieuw installeren, en wat in Windows genoemd wordt: Deze pc opnieuw instellen.

Het onderdeel 'Deze pc opnieuw instellen' komen we tegen in zowel Windows 8 en Windows 10. En is vooral bedoeld om wijzigingen aan het systeem die problemen veroorzaken te herstellen.

Hierbij vindt een herinstallatie van Windows plaats met behoud van persoonlijke bestanden en instellingen.

Deze methode om uw computer opnieuw te installeren zou kunnen werken. Tenminste, zolang het inderdaad een wijziging in het systeem is geweest die verkeerd heeft uitgepakt, en daarmee het traag worden van uw computer veroorzaakte.

Anders wordt het, als het traag zijn van de computer veroorzaakt wordt door een virus, spyware of andere malware. Omdat deze aanwezig zullen blijven tussen uw persoonlijke bestanden op de computer. Waarmee het mogelijk wordt dat de malware zichzelf opnieuw op uw pc installeert, nadat de herinstallatie van Windows is voltooid.

Hetzelfde kan gelden voor overige methoden waarmee recovery van Windows mogelijk is.

Of het ook werkelijk zo is, daar komt u uiteraard alleen maar achter door het te proberen.

Maar u kunt ervan uitgaan dat er iets dergelijks aan de hand kan zijn, wanneer uw computer traag blijft na een herinstallatie van Windows op de zojuist beschreven manier.

De enige juiste manier dan is, om Windows opnieuw op uw computer te installeren door middel van wat genoemd wordt: een schone installatie.

Een schone installatie van Windows houdt in, dat de harde schijf eerst volledig ontdaan wordt van alle bestanden die erop staan, alvorens Windows opnieuw op de computer te installeren.

Dit betekent inderdaad dat de harde schijf geformatteerd moet gaan worden.

De installatieprocedure van Windows neemt het formatteren overigens automatisch voor zijn rekening. Mits de computer wordt opgestart vanaf een installatie-dvd, of USB-stick met daarop de installatiebestanden, en de installatie van Windows gestart wordt vanaf dit installatiemedium.

Als u kiest voor de optie 'Aangepaste installatie', dan wordt u tevens de mogelijkheid geboden om alle bestaande partities van de harde schijf te verwijderen. En partities opnieuw aan te maken.

Geen enkel bestand zal op deze manier achterblijven op de harde schijf. Waardoor tevens ieder mogelijk virus volledig van de harde schijf verwijderd is.

Vervolgens kan begonnen worden met Windows opnieuw installeren.

Een procedure die het installatieprogramma van Windows tegenwoordig bijna geheel zelfstandig uitvoert.

Het echte werk begint voor u dan ook pas, zodra Windows is geïnstalleerd en klaar is voor gebruik.

Voordat u verder ook maar iets doet en installeert op de pc, dient u eerst te controleren of de pc zijn oorspronkelijke snelheid terugheeft en naar behoren werkt.

Vervolgens dient u in Apparaatbeheer te controleren of alle benodigde stuurprogramma's juist zijn geïnstalleerd en juist werken.

met apparaatbeheer juiste installatie stuurprogramma's bekijken

Pas wanneer u zeker weet dat alles goed geïnstalleerd is, en de computer werkt zoals het hoort, kunt u programma's die u gebruikt opnieuw installeren. Waarbij u telkens na het installeren van een programma, nauwkeurig controleert of de computer nog steeds naar behoren werkt.

Veelvuldig controleren is met name raadzaam wanneer u eigenlijk niet precies weet wat het traag worden van uw computer veroorzaakt heeft. Met deze manier van werken vergroot u de kans aanzienlijk dat u er nu wel achter komt waardoor het traag worden van de computer werd veroorzaakt.

Want op het moment dat de computer wederom traag wordt, weet u precies op wel moment dat nog niet het geval was. Waardoor de echte boosdoener vervolgens eenvoudig aan te wijzen is.

Deze manier van herinstalleren van Windows is absoluut de meest tijdrovende. Maar tevens de meest doeltreffende. Waarbij de kans zeer gering is, dat de pc na een nieuwe installatie van Windows nog steeds traag is.

Gerelateerde artikelen