Thuis op je Windows-laptop en desktop-pc

15 tips voor het maken van een veilig wachtwoord

een veilig wachtwoord maken

Steeds vaker hebben we ergens een wachtwoord voor nodig. Maar de wachtwoorden die we gebruiken zijn lang niet altijd veilig. Want we willen ze ook kunnen onthouden. In dit artikel worden dan ook vijftien tips gegeven voor het maken van een veilig wachtwoord dat tevens te onthouden is.

Van een wachtwoord kiezen kunnen we al zowat niet meer spreken. Tegenwoordig komen we namelijk niet meer weg met de naam van de poes als wachtwoord. De kans is namelijk groot dat programma's die gebruikt worden om wachtwoorden te kraken de naam van de poes eenvoudig kunnen raden.

We kunnen dan ook gerust stellen dat we tegenwoordig een wachtwoord moeten maken. Waarbij een wachtwoord steeds bestaat uit een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers, leestekens en bijzondere tekens. De tips om een veilig wachtwoord te maken, die u zo direct worden gegeven, zullen in ieder geval helpen om zoveel mogelijk te voorkomen dat uw wachtwoord gekraakt wordt.

Zo maakt u een veilig wachtwoord

 • Stel een wachtwoord altijd samen uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters
 • Maak gebruik van acroniemen. Voorbeelden van acroniemen zijn: FAQ (Frequently Asked Questions) en WYSIWYG (What You See Is What You Get). Maar de woorden NAVO en havo zijn tevens acroniemen.
 • Maak een wachtwoord veilig door gebruik te maken van het fonetische woord in plaats van het echte woord. Het woord computer wordt dan als volgt geschreven: kompjoetur
 • Probeer in een wachtwoord ook altijd één of meerdere leestekens te gebruiken, zoals: komma's, puntkomma's of het uitroepteken. Een punt of een dubbele punt wordt soms echter niet geaccepteerd als geldig teken in een wachtwoord omdat deze tekens ook gebruikt worden bij systeemopdrachten. Hetzelfde geldt overigens ook voor de slash (/) en de back slash (\)
 • Gebruik bij het maken van een veilig wachtwoord ook bijzondere tekens, zoals bijvoorbeeld: het dollarteken, het euroteken en de haakjes openen en sluiten ( ).
 • Vervang bepaalde tekens door tekens die erop lijken. Voorbeelden hiervan zijn: de letter S vervangen door het dollarteken $. De letter E vervangen door het euroteken € of de letter O vervangen door het cijfer 0.
 • Neem in ieder wachtwoord dat u maakt ook cijfers op.

Dingen die u niet moet doen met uw wachtwoorden

 • Het mag voor zich spreken dat u uw wachtwoorden nooit aan iemand bekend moet maken.
 • De verleiding is groot dat wanneer u voor veel dingen wachtwoorden gebruiken moet, vaak dezelfde wachtwoorden te gebruiken. Tenslotte moet u ze wel allemaal onthouden. Probeer deze verleiding echter te weerstaan en gebruik voor alles waar u een wachtwoord voor nodig hebt een uniek wachtwoord.
 • Soms worden er wel eens voorbeelden gegeven van goede wachtwoorden. Gebruik deze wachtwoorden als inspiratiebron maar gebruik ze nooit letterlijk. De kans is namelijk groot dat diezelfde wachtwoordvoorbeelden tevens bekend zijn bij degenen die erop gebrand zijn wachtwoorden te kraken.
 • Voorkom het letterlijke gebruik van bestaande woorden, bestaande acroniemen en bestaande fonetische woorden. Maar gebruik ze als inspiratiebron om uw eigen veilige wachtwoord te maken. Van het fonetische woord kompjoetur zou u op deze manier bijvoorbeeld het wachtwoord K0mpJO€tur kunnen maken.
 • Gebruik geen namen, geboortedata of andere persoonlijke gegevens van uzelf of anderen. Deze gegevens zijn redelijk eenvoudig te achterhalen en uw wachtwoord dan dus ook.
 • Om een wachtwoord makkelijker te onthouden worden er ook nog wel eens opvolgende cijfers en letters gebruikt. Of worden cijfers en letters een aantal keren achter elkaar herhaald. Voorkom ook dit zoveel mogelijk. Want ook dit maakt het voor een wachtwoordkraker eenvoudiger om uw wachtwoord te kraken.
 • Met alle voorgaande tips bent u in staat een veilig wachtwoord te maken. Maar wachtwoorden zijn pas echt veilig als u ze ook regelmatig wijzigt.

Met behulp van de tips uit dit artikel kunt zondermeer een veilig wachtwoord maken. Maar maken is één, onthouden is twee. Wachtwoorden die u vaak gebruikt, zult u ongetwijfeld onthouden. Maar wachtwoorden die u minder vaak gebruikt zou u na verloop van tijd kunnen vergeten. En ook dat kan soms vervelende gevolgen hebben.

Wachtwoorden ergens opschrijven is voor de veiligheid van uw wachtwoorden geen slim idee. Wat u wel kunt doen is, en dat is dan tevens de laatste tip voor het maken van een veilig wachtwoord, een Word-document of een Excel-document maken met daarin al uw wachtwoorden en dit document vervolgens opslaan met een wachtwoord. Het betreffende document kan dan alleen geopend worden met behulp van het opgegeven wachtwoord. Het voordeel hiervan is, dat u dan eigenlijk alleen maar het wachtwoord om het document mee te openen hoeft te onthouden.

Om in Word en Excel 2007, of nieuwer, een document met wachtwoord op te slaan, gaat u als volgt te werk: Kies de menu optie Opslaan als, Word-document cq Excel-document. In het venster Opslaan als, klikt u onderin het venster, links naast de knop Opslaan voor de optie Extra. In het geopende menu Extra kiest u vervolgens de menu optie Algemene opties. Dit opent het venster Algemene opties, waarin u een wachtwoord voor het document kunt opgeven. Vervolgens wordt het document, beveiligd met het zojuist opgegeven wachtwoord opgeslagen.

een word of excel bestand beveiligen met een wachtwoord