Wat u over Kopiëren, Knippen en Plakken weten moet

Iedereen die aan het werk is op de pc heeft wel eens wat willen kopiëren of verplaatsen, wat in Windows overigens Knippen heet. Dat kan een bestand of meerdere bestanden zijn, maar ook een stukje tekst, een foto of een webadres.

Maar wist u dat u kopiëren en verplaatsen op verschillende manieren kan doen? Aan u dan ook de eer om de manier te ontdekken die u het fijnst vindt werken.

Kopiëren en verplaatsten van bestanden

Als u in Word of Excel iets maakt, schrijft of uitrekent, dan bent u bezig met het maken van een document. Een document dat een bestand wordt zodra u op de knop Opslaan klikt, het bestand een naam geeft en u het bestand op de pc opslaat.

Standaard worden bestanden die u maakt in Word en Excel opgeslagen in de map Documenten of in de map Mijn documenten wanneer u nog een oudere versie van Windows gebruikt.

Maar als u veel documenten maakt in zowel Word als Excel, dan zal de map Documenten binnen afzienbare tijd een onoverzichtelijke puinhoop worden van Word –en Excelbestanden.

Dat zou u kunnen doen besluiten om mappen te gaan maken om Wordbestanden en Excelbestanden van elkaar te scheiden. Maar dat betekent wel dat u vervolgens bestanden zult moeten gaan verplaatsen.

Als u een digitale camera of uw smartphone aansluit op uw pc, dan wordt u de mogelijkheid geboden om foto’s naar de pc te verplaatsen of ze naar de pc te kopiëren. In beide gevallen zullen de foto’s doorgaans in de map Afbeeldingen worden geplaatst.

Ook nu weer zou u kunnen besluiten om mappen te gaan maken in de map Afbeeldingen om zo foto’s die bij elkaar horen bij elkaar te bewaren. Dat betekent wederom dat u bestanden zult moeten gaan verplaatsen.

Alle bestanden die u zelf maakt zoals foto’s, Excelbestanden, Wordbestanden, enzovoort zijn persoonlijke en tevens unieke bestanden die onvervangbaar zijn als u ze kwijt raakt. Om deze reden is het raadzaam om geregeld een back-up te maken.

Hiervoor kunt u speciale back-up software gebruiken die op gezette tijden automatisch een back-up maakt van uw bestanden.

Het onderdeel Bestandsgeschiedenis in Windows 10 is een voorbeeld van back-upsoftware.

Maar wist u dat een back-up maken van uw persoonlijke bestanden feitelijk niets anders is dan een kopie maken van deze bestanden en deze bestanden bewaren op een andere locatie, bijvoorbeeld op een USB-stick of op een externe harde schijf.

Kortom, er zijn omstandigheden genoeg te verzinnen waarin u bestanden zou willen kopiëren of verplaatsen. Maar wat is nou de makkelijkste en veiligste manier om dat te doen?

Zoals u wellicht weet kunt u in Windows veel dingen op verschillende manieren doen. Bestanden kopiëren en verplaatsen is daar geen uitzondering op. Want u kunt bestanden kopiëren of verplaatsen:

 1. Met behulp van de muis en menu’s in Verkenner.
 2. Door middel van slepen met de muis.
 3. Door middel van toetscombinaties.
 4. Door een combinatie van muis, menu’s en toetscombinaties te gebruiken.

Bestanden selecteren en kopiëren/verplaatsen met behulp van muis en menu’s

Voor het beheren van bestanden staat ons Verkenner ter beschikking. Dus ook voor het kopiëren en verplaatsen. Via Verkenner kunnen we bestanden kopiëren en verplaatsen op de harde schijf van de pc, maar ook naar een USB-stick en andere externe opslagmedia. Dus bijvoorbeeld ook naar OneDrive.

Voor het kopiëren van bestanden gebruiken we in Verkenner de opdrachten:

 1. Kopiëren.
 2. Plakken.

Voor het verplaatsen van bestanden gebruiken we de opdrachten:

 1. Knippen.
 2. Plakken.

Selecteren

Echter, voordat we bestanden kunnen kopiëren of verplaatsen moeten we Verkenner eerst vertellen welke bestanden we precies willen verplaatsen. Dat doen we doormiddel van het met de muis selecteren van bestanden.

Wellicht weet u al hoe dat moet. Maar voor alle zekerheid herhalen we het toch nog even. Omdat als u het selecteren van bestanden niet helemaal beheerst, dit het kopiëren dan wel verplaatsen van bestanden altijd zal blijven bemoeilijken. En wie weet ontdekt u toch nog iets wat u nog niet wist over het selecteren van bestanden.

Bestanden selecteren kan op de volgende manieren:

 1. Eén bestand selecteren: dit doet u door met de muis te klikken op het bestand dat u selecteren wilt. Het geselecteerde bestand zal blauw omkaderd worden zodra u het hebt geselecteerd.
 2. Een groep aaneengesloten bestanden selecteren: dit doet u door het eerste bestand te selecteren dat u in de selectie wilt opnemen, vervolgens de Shift-toets in te drukken en met de nog ingedrukte Shift-toets op het laatste bestand te klikken dat u in de selectie wilt opnemen. Alle geselecteerde bestanden zullen nu blauw omkaderd worden en blijven.

 3. Een aantal losse bestanden selecteren: dit doet u door het eerste bestand te selecteren dat u in de selectie wilt opnemen, vervolgens de Ctrl-toets ingedrukt te houden en met nog ingedrukte Ctrl-toets op de rest van de bestanden te klikken die u in de selectie wilt opnemen. Wederom zullen alle geselecteerde bestanden blauw omkaderd worden en blijven.
 4. Een selectie ongedaan maken: een hele selectie kunt u ongedaan maken door de muisaanwijzer in de witruimte rondom de selectie te plaatsen en vervolgens te klikken.
 5. Een groep bestanden omkaderen: een minder vaak gebruikte methode om bestanden te selecteren is door een kader te slepen om de bestanden die u wilt selecteren. Dit doet u door de muisaanwijzer links van het eerste bestand dat u wilt selecteren te plaatsen. Plaatst u de muisaanwijzer echter te dicht bij, dan zal er een lichtblauw kader om het bestand verschijnen. Dit moet in dit geval NIET. U zult de muisaanwijzer dan iets meer naar links moeten plaatsen totdat het lichtblauwe kader verdwijnt. Vervolgens drukt u de linkermuisknop in en houdt deze ingedrukt terwijl u de muisaanwijzer diagonaal over de te selecteren bestanden beweegt totdat u met de muisaanwijzer aan de rechterkant staat van het laatste te selecteren bestand. Vervolgens laat u de linkermuisknop los. Ook nu weer zullen de geselecteerde bestanden blauw omkaderd worden en blijven.

Als u er na het selecteren van de bestanden achterkomt dat er één of meerdere bestanden zijn die wel of juist niet in de selectie opgenomen hadden moet worden, dan kunt u dit altijd herstellen door de Ctrl-toets in te drukken en ingedrukt te houden terwijl u op de bestanden klikt die u nog in de selectie op had willen nemen of eruit wilt verwijderen.

Bij het kopiëren van een bestand blijft het originele bestand staan op de plek waar u het bestand oorspronkelijk heeft opgeslagen. De kopie van het bestand zal op een nieuwe locatie worden opgeslagen die u tijdens het kopiëren aanwijst. Zodra het kopiëren voltooid is zullen er dan ook twee versies van het bestand bestaan. Een op de oude locatie en één op de locatie waar u het bestand naartoe hebt gekopieerd.

Kopiëren met snelmenu onder de rechtermuisknop

Bestanden kopiëren met behulp van de muis kan in Windows op verschillende manieren. We bekijken er twee. De eerste manier die we bekijken is een manier die werkt in iedere versie van Windows. Bij deze manier gaan we na het selecteren van het bestand of de bestanden die we willen kopiëren als volgt te werk:

 1. Start Verkenner en navigeer via de linkerkolom (Navigatiekolom) naar de locatie waar de bestanden staan die u wilt kopiëren.
 2. Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren.
 3. Plaats de muisaanwijzer in het blauw omkaderde gebied van een geselecteerd bestand en klik op de rechtermuisknop.
 4. Er zal nu een snelmenu verschijnen. Klik in dit snelmenu op de opdracht Kopiëren.
 5. Zodra u de opdracht Kopiëren geklikt hebt, zal een kopie van de geselecteerde bestanden op het zogenaamde Klembord in Windows worden geplaatst. Navigeer nu naar de locatie waar u de bestanden naartoe wilt kopiëren.
 6. Plaats op de nieuwe locatie de muisaanwijzer ergens in de vrije witruimte in het weergavevenster en klik op de rechtermuisknop.
 7. Wederom zal het grijze snelmenu in beeld verschijnen. Klik in het snelmenu op de opdracht Plakken. De gekopieerde bestanden zullen nu op de nieuwe locatie geplaatst worden en in het weergavevenster weergegeven worden.

Kopiëren met behulp van het lint in Verkenner

De tweede manier waarmee we bestanden kunnen kopiëren is via het zogenaamde lint in Verkenner. Het lint bevindt zich boven de navigatiekolom en het weergavevenster. Het bevat het menu Bestand en drie tabbladen, waaronder het tabblad Start.

In het tabblad Start zijn een aantal opdachten ondergebracht die we vaak gebruiken bij het beheren van bestanden op onze pc. De opdrachten Kopiëren, Verplaatsen en Plakken horen absoluut tot de veelgebruikte opdrachten.

Bestanden kopiëren via het lint in Verkenner gaat als volgt:

 1. Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren.
 2. Zodra u bestanden hebt geselecteerd, zullen de opdrachten die u kunt gebruiken met de geselecteerde bestanden vanzelf oplichten, waaronder de opdracht Kopiëren.
 3. Klik in het lint op Kopiëren.
 4. Zodra u op Kopiëren klikt zal de opdracht Plakken ook oplichten en daarmee beschikbaar zijn.
 5. Navigeer naar de locatie waar naartoe u de bestanden wilt kopiëren en klik in het lint op de opdracht Plakken. De gekopieerde bestanden zullen nu op de nieuwe locatie geplaatst worden en zichtbaar worden.

Verplaatsen ofwel Knippen

Als we bestanden gaan verplaatsen dan verwijderen we de bestanden van hun oorspronkelijke locatie en zetten ze neer op en nieuwe locatie. We zouden daarmee kunnen stellen dat we bestanden die we willen verplaatsen weg knippen uit de oude locatie en plaatsen op een nieuwe locatie.

De manieren waarop we bestanden verplaatsen zijn dan ook dezelfde als die we gebruiken voor het kopiëren van bestanden. Alleen gebruiken we voor het verplaatsen van bestanden de opdracht Knippen in plaats van de opdracht Kopiëren.

Bestanden knippen, kopiëren en plakken door te slepen

Een snelle methode van bestanden verplaatsen en kopiëren die soms wel voor enige verwarring kan zorgen is via slepen.

Hierbij selecteert u zoals gebruikelijk de bestanden eerst. Vervolgens houdt u de linkermuisknop ingedrukt en beweegt u de muisaanwijzer naar de nieuwe locatie. Bijvoorbeeld naar een map die op dezelfde locatie staat als de geselecteerde bestanden. Maar naar een andere locatie, bijvoorbeeld een USB-stick die wordt weergegeven in de navigatiekolom, kan uiteraard ook.

Zodra de muisaanwijzer de nieuwe locatie aanwijst laat u de linkermuisknop los en zullen de bestanden naar deze nieuwe locatie verplaatst worden.

Afhankelijk van de locatie die u kiest zullen de bestanden standaard verplaatst of gekopieerd worden.

Daarbij kunt u aanhouden dat wanneer u bestanden sleept naar een map die zich op dezelfde locatie bevindt als de geselecteerde bestanden, deze naar de map verplaatst zullen worden.

Echter, wanneer u de geselecteerde bestanden sleept naar een volledig andere locatie, bijvoorbeeld een USB-stick of externe harde schijf, dan zullen de geselecteerde bestanden naar de nieuwe locatie gekopieerd worden.

U kunt afwijken van de standaard door Windows voorgestelde bewerking door te slepen met een ingedrukte rechtermuisknop in plaats van de linkermuisknop. Zodra u de rechtermuisknop loslaat boven de nieuwe locatie zal er een snelmenu getoond worden. In dit snelmenu kunt u kiezen of u de bestanden naar de nieuwe locatie wilt kopiëren of verplaatsen.

Kopiëren en verplaatsen met toetscombinaties

Bestanden kopiëren en verplaatsen met behulp van de muis is eigenlijk best ingewikkeld als we dit vergelijken met kopiëren en verplaatsen met behulp van toetscombinaties. De toetscombinaties die ons voor het kopiëren en verplaatsen ter beschikking staan zijn:

 • Ctrl+A: met deze toetscombinatie selecteren we in een keer alle bestanden (en ook mappen) die op een locatie staan.
 • Ctrl+C: met deze toetscombinatie geven we de opdracht Kopiëren.
 • Ctrl+X: met deze toetscombinatie geven we de opdracht Knippen.
 • Ctrl+V: met deze toetscombinatie geven we de opdracht Plakken.

Op de volgende manier kunnen we bestanden kopiëren met behulp van toetscombinaties:

 1. Start Verkenner en navigeer via de linkerkolom (Navigatiekolom) naar de locatie waar de bestanden staan die u wilt kopiëren.
 2. Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren. (Druk de toetscombinatie Ctrl+A als u alle bestanden wilt kopiëren.
 3. Druk de toetscombinatie Ctrl+C.
 4. Navigeer naar de locatie waar u de bestanden naartoe wilt kopiëren.
 5. Druk de toetscombinatie Crtl+V.

De geselecteerde bestanden zullen nu op de nieuwe locatie geplaatst worden en in Verkenner weergegeven worden.

Het verplaatsen van bestanden met behulp van toetscombinaties gaat op dezelfde wijze. Alleen drukt u dan de toetscombinatie Ctrl+X in plaats van Ctrl+C.

Kopiëren, knippen en plakken van tekst

In Windows kunt u niet alleen bestanden kopiëren en verplaatsen maar bijvoorbeeld ook een stuk tekst in een document of een gedeelte van een rekenblad in Excel.

Het enige verschil bij het kopiëren of verplaatsen van een stuk tekst of een gedeelte uit een rekenblad is de manier waarop we het deel selecteren dat we willen kopiëren of verplaatsen.

Als we bijvoorbeeld een stuk tekst willen selecteren in Word, dan:

 1. Klikken we links naast de plek waar we de selectie willen beginnen.
 2. Houden we de linkermuisknop ingedrukt en bewegen vervolgens de muisaanwijzer cq cursor over het gedeelte dat we willen selecteren. Het deel dat we reeds geselecteerd hebben zal blauw omkaderd worden.
 3. Vervolgens laten we rechts van de selectie die we wilde maken de linkermuisknop los. De hele selectie zal nu blauw omkaderd zijn.
 4. Druk de toetscombinatie Ctrl+C als u de selectie wilt kopiëren of Ctrl+X als u de gemaakte selectie wilt verplaatsen.
 5. Ga naar het gedeelte of naar het document waar u de geselecteerde tekst naartoe wilt kopiëren of verplaatsen en druk de toetscombinatie Ctrl+V.

Op dezelfde manier kunt u ook tekst van bijvoorbeeld een webpagina kopiëren en in een Word-document plakken. Echter, tekst op webpagina’s zijn van een bepaalde opmaak voorzien die tevens mee gekopieerd zal worden. U kunt voorkomen dat ook de opmaak van een stuk tekst wordt mee gekopieerd door in plaats van de toetscombinatie Ctrl+V, de toetscombinatie Ctrl+Alt+V te drukken.

Dit opent het venster Plakken speciaal waarin u er onder andere voor kunt kiezen om de gekopieerde tekst onopgemaakt te plakken.

LET OP!

Kijk overigens goed uit met het kopiëren van teksten van webpagina’s. Als u teksten van een website kopieert voor eigen gebruik dan is dat niet echt een probleem. Maar dat wordt anders wanneer u de gekopieerde tekst publiceert of op een andere manier deelt met anderen of openbaar maakt.

U kunt dan in de problemen komen omdat doorgaans op teksten en artikelen op webpagina’s auteursrechten rusten. Dat betekent dat u eerst toestemming dient te vragen alvorens u de tekst mag gebruiken.

Doet u dat niet, dan wordt dat gezien als schending van het auteursrecht en diefstal. En dat kan u behoorlijk in de problemen brengen.

Plaatjes kopiëren

Hetzelfde geldt voor plaatjes die u van internet kopieert. Maar zolang u gekopieerde plaatjes alleen voor uzelf gebruikt is ook hier weinig aan de hand.

Een plaatje kunt u kopiëren door er met de muisaanwijzer op te gaan staan en vervolgens op de rechtermuisknop de drukken. Er zal dan een menu verschijnen waarin u onder andere kunt kiezen voor de opdracht Afbeelding kopiëren.

Met deze opdracht kunt u een gekopieerde afbeelding in bijvoorbeeld een Word-document plakken.

In hetzelfde menu vindt u de opdracht Afbeelding opslaan als… . Met deze opdracht kunt u een kopie van de afbeelding opslaan op uw pc.

Hiermee komt er een einde aan een uitgebreide uiteenzetting over de manieren waarop we iets kunnen kopiëren, verplaatsen ofwel knippen en op een andere plek kunnen plakken.

Het laatste dat eraan toegevoegd kan worden is dat u alle besproken manieren naar hartenlust kan mixen. Wat betekent dat u de opdracht kopiëren uit een menu kunt gebruiken en voor het plakken de toetscombinatie Ctrl+V.

Wat betekent dat simpelweg stoeien met de diverse manieren perfect is om u eigen favoriete manier van kopiëren, knippen en plakken te ontdekken.

Artikelen die u mogelijk ook interesseren

X

Een momentje nog alstublieft

Abonneer u GRATIS op mijn wekelijkse tip voor iedereen die meer over zijn computer wil leren.
5500+ mensen gingen u al voor