Personal Computer Care |Helpt jou bijzonder computervaardig worden

Hoe kopiëren en plakken van bestand, tekst en afbeelding een makkie wordt

Iedereen die aan het werk is op de pc heeft wel eens wat te kopiëren en te plakken. Of te verplaatsen, wat in Windows Knippen heet. Dat kan een bestand of meerdere bestanden zijn, maar ook tekst, een afbeelding of een webadres.

Maar wist je dat kopiëren en plakken, maar ook verplaatsen op verschillende manieren kan? Welke manier je gebruikt, hangt echter onder meer af van wat er gekopieerd en geplakt moet worden.

Kopiëren en plakken van bestanden

Alle bestanden die je zelf maakt zoals foto’s, Excelbestanden, Wordbestanden, enzovoort zijn persoonlijke en tevens unieke bestanden die onvervangbaar zijn als je ze kwijt raakt. Om deze reden is het raadzaam om geregeld een back-up te maken.

Hiervoor kunt je speciale back-up software gebruiken die op gezette tijden automatisch een back-up maakt van uw bestanden.

Het onderdeel Bestandsgeschiedenis in Windows 10 is een voorbeeld van back-upsoftware.

Maar wist je dat een back-up maken van je persoonlijke bestanden feitelijk niets anders is dan een kopie maken van deze bestanden en deze bestanden bewaren op een andere locatie, bijvoorbeeld op een USB-stick of op een externe harde schijf.

Kortom, er zijn omstandigheden genoeg te verzinnen waarin je bestanden zou willen kopiëren en plakken. Maar wat is nou de makkelijkste en meest betrouwbare manier om dat te doen?

Zoals je wellicht weet kun je in Windows veel dingen op verschillende manieren doen. Bestanden kopiëren is daar geen uitzondering op. Want je kunt bestanden kopiëren:

 • Met behulp van de muis en menu’s in Verkenner.
 • Door middel van slepen met de muis.
 • Door middel van toetscombinaties.
 • Door een combinatie van muis, menu’s en toetscombinaties te gebruiken.
 • Bestanden selecteren en kopiëren met behulp van muis en menu’s.

Verkenner gebruiken

Voor het beheren van bestanden staat ons Verkenner ter beschikking. Kopiëren en plakken valt vanzelfsprekend ook onder het beheren van bestanden. Via Verkenner kunnen we bestanden kopiëren op de harde schijf van de pc, maar ook naar een USB-stick en andere externe opslagmedia. Maar ook naar een online opslagmedium. Bijvoorbeeld OneDrive.

Voor het kopiëren van bestanden gebruiken we in Verkenner de opdrachten:

 • Kopiëren.
 • Plakken.
 • Selecteren

Echter, voordat we bestanden kunnen kopiëren moeten we Verkenner eerst vertellen welke bestanden we precies willen kopiëren. Dat doen we doormiddel van het selecteren van de te kopiëren bestanden met de muis.

Wellicht weet je al hoe dat moet. Maar voor alle zekerheid herhalen we het toch nog even. Omdat als je het selecteren van bestanden niet helemaal beheerst, dit het kopiëren van bestanden altijd zal blijven bemoeilijken. En wie weet ontdekt je toch nog iets wat je nog niet wist over het selecteren van bestanden.

Bestanden selecteren kan op de volgende manieren:

1) Eén bestand selecteren

Dit doe je door met de muis te klikken op het bestand dat je selecteren wilt. Het geselecteerde bestand zal blauw omkaderd worden zodra je het hebt geselecteerd.

2) Een groep aaneengesloten bestanden selecteren

Dit doe je door het eerste bestand te selecteren dat je in de selectie wilt opnemen, vervolgens de Shift-toets in te drukken en met de nog ingedrukte Shift-toets op het laatste bestand te klikken dat je in de selectie wilt opnemen. Alle geselecteerde bestanden zullen nu blauw omkaderd worden en blijven.

3) Een aantal losse bestanden selecteren

Dit doe je door het eerste bestand te selecteren dat je in de selectie wilt opnemen, vervolgens de Ctrl-toets ingedrukt te houden en met nog ingedrukte Ctrl-toets op de rest van de bestanden te klikken die je in de selectie wilt opnemen. Wederom zullen alle geselecteerde bestanden blauw omkaderd worden en blijven.

4) Een selectie ongedaan maken

een hele selectie kun je ongedaan maken door de muisaanwijzer in de witruimte rondom de selectie te plaatsen en vervolgens te klikken.

5) Een groep bestanden omkaderen

een minder vaak gebruikte methode om bestanden te selecteren is door een kader te slepen om de bestanden die je wilt selecteren. Dit doe je door de muisaanwijzer links van het eerste bestand dat je wilt selecteren te plaatsen. Plaatst je de muisaanwijzer echter te dicht bij, dan zal er een lichtblauw kader om het bestand verschijnen. Dit moet in dit geval NIET. Je zult de muisaanwijzer dan iets meer naar links moeten plaatsen totdat het lichtblauwe kader verdwijnt. Vervolgens drukt je de linkermuisknop in en houdt deze ingedrukt terwijl je de muisaanwijzer diagonaal over de te selecteren bestanden beweegt totdat je met de muisaanwijzer aan de rechterkant staat van het laatste te selecteren bestand. Vervolgens laat je de linkermuisknop los. Ook nu weer zullen de geselecteerde bestanden blauw omkaderd worden en blijven.

Als je er na het selecteren van de bestanden achter komt dat er één of meerdere bestanden zijn die wel of juist niet in de selectie opgenomen hadden moet worden, dan kun je dit altijd herstellen door de Ctrl-toets in te drukken en ingedrukt te houden terwijl je op de bestanden klikt die je nog in de selectie op had willen nemen of eruit wilt verwijderen.

Bij het kopiëren van een bestand blijft het originele bestand staan op de plek waar je het bestand oorspronkelijk heeft opgeslagen. De kopie van het bestand zal op een nieuwe locatie worden opgeslagen die je tijdens het kopiëren aanwijst. Zodra het kopiëren voltooid is zullen er dan ook twee versies van het bestand bestaan. Een op de oude locatie en één op de locatie waar je het bestand naartoe hebt gekopieerd.

Kopiëren met de rechtermuisknop

Bestanden kopiëren met behulp van de muis kan in Windows op verschillende manieren. We bekijken er twee. De eerste manier die we bekijken is een manier die werkt in iedere versie van Windows. Bij deze manier gaan we na het selecteren van het bestand of de bestanden die we willen kopiëren als volgt te werk:

 1. Start Verkenner en navigeer via de linkerkolom (Navigatiekolom) naar de locatie waar de bestanden staan die je wilt kopiëren.
 2. Selecteer de bestanden die je wilt kopiëren.
 3. Plaats de muisaanwijzer in het blauw omkaderde gebied van een geselecteerd bestand en klik op de rechtermuisknop.
 4. Er zal nu een snelmenu verschijnen. Klik in dit snelmenu op de opdracht Kopiëren.
 5. Zodra je de opdracht Kopiëren geklikt hebt, zal een kopie van de geselecteerde bestanden op het zogenaamde Klembord in Windows worden geplaatst. Navigeer nu naar de locatie waar je de bestanden naartoe wilt kopiëren.
 6. Plaats op de nieuwe locatie de muisaanwijzer ergens in de vrije witruimte in het weergavevenster en klik op de rechtermuisknop.
 7. Wederom zal het grijze snelmenu in beeld verschijnen. Klik in het snelmenu op de opdracht Plakken. De gekopieerde bestanden zullen nu op de nieuwe locatie geplaatst worden en in het weergavevenster weergegeven worden.

Kopiëren met behulp van het lint in Verkenner

De tweede manier waarmee we bestanden kunnen kopiëren is via het zogenaamde lint in Verkenner. Het lint bevindt zich boven de navigatiekolom en het weergavevenster. Het bevat het menu Bestand en drie tabbladen, waaronder het tabblad Start.

In het tabblad Start zijn een aantal opdrachten ondergebracht die we vaak gebruiken bij het beheren van bestanden op onze pc. De opdrachten Kopiëren, Verplaatsen en Plakken horen absoluut tot de veelgebruikte opdrachten.

Bestanden kopiëren via het lint in Verkenner gaat als volgt:

 1. Selecteer de bestanden die je wilt kopiëren.
 2. Zodra je bestanden hebt geselecteerd, zullen de opdrachten die je kunt gebruiken met de geselecteerde bestanden vanzelf oplichten, waaronder de opdracht Kopiëren.
 3. Klik in het lint op Kopiëren.
 4. Zodra je op Kopiëren klikt zal de opdracht Plakken ook oplichten en daarmee beschikbaar zijn.
 5. Navigeer naar de locatie waar naartoe je de bestanden wilt kopiëren en klik in het lint op de opdracht Plakken. De gekopieerde bestanden zullen nu op de nieuwe locatie geplaatst worden en zichtbaar worden.

Verplaatsen ofwel Knippen

Het zal je wellicht niet zijn ontgaan dat het naast de opdrachtKopiëren in Windows ook kunnen kiezen voor de opdracht Knippen. Wanneer we gebruik maken van de opdracht Knippen dan verplaatsen we de bestanden die we geselecteerd hebben in plaats van ze te kopiëren.

Verplaatsen betekent dat we bestanden verwijderen van hun oorspronkelijke locatie en plakken, ofwel neerzetten, op en nieuwe locatie.

Alle manieren die we al gebruikt hebben en nog gaan gebruiken om bestanden te kopiëren kunnen we dan ook op precies dezelfde wijze gebruiken om bestanden te verplaatsen.

Bestanden knippen, kopiëren en plakken door te slepen

Een snelle methode van bestanden verplaatsen en kopiëren die soms wel voor enige verwarring kan zorgen is via slepen.

Hierbij selecteer je zoals gebruikelijk de bestanden eerst. Vervolgens hou je de linkermuisknop ingedrukt en beweegt je de muisaanwijzer naar de nieuwe locatie. Bijvoorbeeld naar een map die op dezelfde locatie staat als de geselecteerde bestanden. Maar naar een andere locatie, bijvoorbeeld een USB-stick die wordt weergegeven in de navigatiekolom, kan uiteraard ook.

Zodra de muisaanwijzer de nieuwe locatie aanwijst laat je de linkermuisknop los en zullen de bestanden naar deze nieuwe locatie verplaatst worden.

Afhankelijk van de locatie die je kiest zullen de bestanden standaard verplaatst of gekopieerd worden.

Daarbij kun je aanhouden dat wanneer je bestanden sleept naar een map die zich op dezelfde locatie bevindt als de geselecteerde bestanden, deze naar de map verplaatst zullen worden.

Echter, wanneer je de geselecteerde bestanden sleept naar een volledig andere locatie, bijvoorbeeld een USB-stick of externe harde schijf, dan zullen de geselecteerde bestanden naar de nieuwe locatie gekopieerd worden.

Je kunt afwijken van de standaard door Windows voorgestelde bewerking door te slepen met een ingedrukte rechtermuisknop in plaats van de linkermuisknop. Zodra je de rechtermuisknop loslaat boven de nieuwe locatie zal er een snelmenu getoond worden. In dit snelmenu kun je kiezen of je de bestanden naar de niejewe locatie wilt kopiëren of verplaatsen.

Kopiëren en plakken met toetscombinaties

Bestanden kopiëren en plakken met behulp van de muis is eigenlijk best ingewikkeld als we dit vergelijken met kopiëren en plakken met behulp van toetscombinaties. De toetscombinaties die ons voor het kopiëren, plakken en ook verplaatsen ter beschikking staan zijn:

Ctrl+A: met deze toetscombinatie selecteren we in een keer alle bestanden (en ook mappen) die op een locatie staan.

Ctrl+C: met deze toetscombinatie geven we de opdracht Kopiëren.

Ctrl+X: met deze toetscombinatie geven we de opdracht Knippen.

Ctrl+V: met deze toetscombinatie geven we de opdracht Plakken.

Op de volgende manier kunnen we bestanden kopiëren met behulp van toetscombinaties:

 1. Start Verkenner en navigeer via de linkerkolom (Navigatiekolom) naar de locatie waar de bestanden staan die je wilt kopiëren.
 2. Selecteer de bestanden die je wilt kopiëren. (Druk de toetscombinatie Ctrl+A als je alle bestanden wilt kopiëren.
 3. Druk de toetscombinatie Ctrl+C.
 4. Navigeer naar de locatie waar je de bestanden naartoe wilt kopiëren.
 5. Druk de toetscombinatie Crtl+V.

De geselecteerde bestanden zullen nu op de nieuwe locatie geplaatst worden en in Verkenner weergegeven worden.

Het verplaatsen van bestanden met behulp van toetscombinaties gaat op dezelfde wijze. Alleen druk je dan de toetscombinatie Ctrl+X in plaats van Ctrl+C.

Tekst kopiëren

In Windows kun je niet alleen bestanden kopiëren maar bijvoorbeeld ook een stuk tekst in een document of een gedeelte van een rekenblad in Excel.

Het enige verschil bij het kopiëren van een stuk tekst of een gedeelte uit een rekenblad is de manier waarop we het deel selecteren dat we willen kopiëren.

Als we bijvoorbeeld een stuk tekst willen selecteren in Word, dan:

 1. Klikken we links naast de plek waar we de selectie willen beginnen.
 2. Houden we de linkermuisknop ingedrukt en bewegen vervolgens de muisaanwijzer cq cursor over het gedeelte dat we willen selecteren. Het deel dat we reeds geselecteerd hebben zal blauw omkaderd worden.
 3. Vervolgens laten we rechts van de selectie die we wilde maken de linkermuisknop los. De hele selectie zal nu blauw omkaderd zijn.
 4. Druk de toetscombinatie Ctrl+C als je de selectie wilt kopiëren of Ctrl+X als je de gemaakte selectie wilt verplaatsen.
 5. Ga naar het gedeelte of naar het document waar je de geselecteerde tekst naartoe wilt kopiëren of verplaatsen en druk de toetscombinatie Ctrl+V.

Op dezelfde manier kunt je ook tekst van bijvoorbeeld een webpagina kopiëren en in een Word-document plakken.

Echter, tekst op webpagina’s zijn van een bepaalde opmaak voorzien die tevens mee gekopieerd zal worden. Je kunt voorkomen dat ook de opmaak van een stuk tekst wordt mee gekopieerd door in plaats van de toetscombinatie Ctrl+V, de toetscombinatie Ctrl+Alt+V te drukken.

Dit opent het venster Plakken speciaal waarin je er onder andere voor kunt kiezen om de gekopieerde tekst onopgemaakt te plakken.

LET OP!

Kijk overigens goed uit met het kopiëren van teksten van webpagina’s. Als je teksten van een website kopieert voor eigen gebruik dan is dat niet echt een probleem. Maar dat wordt anders wanneer je de gekopieerde tekst publiceert of op een andere manier deelt met anderen of openbaar maakt.

Je kunt dan in de problemen komen omdat doorgaans op teksten en artikelen op webpagina’s auteursrechten rusten. Dat betekent dat je eerst toestemming dient te vragen alvorens je de tekst mag gebruiken.

Doe je dat niet, dan wordt dat gezien als schending van het auteursrecht en diefstal. En dat kan je behoorlijk in de problemen brengen.

Hetzelfde geldt uiteraard ook voor afbeeldingen die je van het internet kopieert.

Afbeeldingen kopiëren

Een plaatje kun je kopiëren door er met de muisaanwijzer op te gaan staan en vervolgens op de rechtermuisknop de drukken. Er zal dan een menu verschijnen waarin je onder andere kunt kiezen voor de opdracht Afbeelding kopiëren.

Met deze opdracht kun je een gekopieerde afbeelding in bijvoorbeeld een Word-document plakken.

In hetzelfde menu vind je de opdracht Afbeelding opslaan als… . Met deze opdracht kun je een kopie van de afbeelding opslaan op je pc.

Hiermee komt er een einde aan een uitgebreide uiteenzetting over de manieren waarop we iets kunnen kopiëren en plakken in Windows en tevens kunnen verplaatsen.

Het laatste dat eraan toegevoegd kan worden is dat je alle besproken manieren naar hartenlust kan mixen. Wat betekent dat je de opdracht kopiëren uit een menu kunt gebruiken en voor het plakken de toetscombinatie Ctrl+V.

Dit houdt inderdaad in dat simpelweg stoeien met de diverse manieren ervoor zorgt dat je vanzelf je eigen favoriete manier van kopiëren, knippen en plakken ontdekt.

Gerelateerde artikelen