Personal Computer Care |Helpt jou bijzonder computervaardig worden

Hoe kan ik bestanden verwijderen?

Bestanden verwijderen in Windows 10 kan op verschillende manieren. Waaronder met behulp van de Del(ete) toets op het toetsenbord. Maar ook via een snelmenu in Verkenner kunnen bestanden verwijderd worden.

Maar wist u dat wanneer u bestanden verwijdert in Windows 10, deze allerminst definitief verwijderd zijn?

Waar te verwijderen bestanden zich bevinden

Elk bestand dat zich op uw pc bevindt, kunt u vinden en zichtbaar maken via Verkenner. En wel als volgt:

 1. Start Verkenner door de toetscombinatie Windowstoets+E te drukken of door op de knop Verkenner in de taakbalk te klikken. Dit zal een venster op uw beeldscherm tonen met daarin Verkenner.
 2. Verkenner bestaat uit een navigatiekolom links en een weergavescherm rechts. Dat betekent dat wanneer u in de navigatiekolom ergens op klikt, de inhoud wordt weergegeven in de kolom rechts. Dus als u bijvoorbeeld op Deze pc klikt in de navigatiekolom, dan wordt de inhoud ervan weergegeven in het weergavescherm.

Klikken op Deze pc laat een overzicht zien van alle schijfstations die zich in uw pc bevinden en die aangesloten zijn op uw pc. Dus wanneer u bijvoorbeeld een USB-stick hebt aangesloten op uw pc, dan wordt ook die in Verkenner getoond.

Tevens worden de mappen getoond die voor u als gebruiker van de pc belangrijk zijn. Waaronder:

 • Downloads
 • Video’s
 • Afbeeldingen
 • Documenten
 • Muziek

Ook de map Bureaublad staat in dit overzicht. In deze map bevinden zich alle snelkoppelingen die op het bureaublad van Windows op uw pc staan. Maar tevens ook alle bestanden die u op het bureaublad gezet hebt.

Persoonlijke bestanden

In alle zojuist genoemde mappen bevinden zich persoonlijke bestanden. Ofwel bestanden die u zelf hebt gemaakt, in bijvoorbeeld Word of Excel, of eigenhandig op uw pc hebt gezet door ze naar uw pc te downloaden of te kopiëren.

Persoonlijke bestanden zijn de bestanden waar u zich toe zou moeten beperken wanneer u van plan bent bestanden van uw pc te verwijderen.

Programmabestanden

Op station C: ofwel de harde schijf van uw pc bevinden zich namelijk ook mappen zoals Program files en Windows. Dit zijn voorbeelden van mappen waarin u niet zomaar bestanden moet gaan verwijderen. Omdat bestanden verwijderen uit deze mappen heel eenvoudig kan leiden tot programma’s die niet langer meer naar behoren functioneren en zelfs tot een pc die niet langer meer functioneert.

Bestanden worden uit de mappen Program Files en Program Files (x86) verwijdert wanneer u een programma ofwel app verwijdert via Instellingen, Apps en onderdelen.

Beperk uzelf met het verwijderen van bestanden dus nogmaals tot de mappen op uw pc die uitsluitend persoonlijke bestanden bevatten.

Op welke manier verwijder ik bestanden?

Bestanden verwijderen in Windows 10 is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Want een bestand kunt u al van de harde schijf wissen door op het bewuste bestand te klikken, waarmee u het bestand selecteert, en vervolgens op de knop Del(ete) op uw toetsenbord te drukken.

Dat makkelijk kunnen deleten van een bestand brengt ook een nadeel met zich mee. Namelijk, dat het per ongeluk verwijderen van een bestand hiermee ook heel makkelijk is.

Om deze reden beschikt Windows over de welbekende Prullenbak. Het pictogram van de Prullenbak prijkt op iedere pc standaard links bovenaan op het bureaublad. Als u dubbelklikt op het Prullenbak pictogram op het bureaublad, dan zal de inhoud van de prullenbak in Verkenner worden getoond.

Het zal u dan direct opvallen dat alle bestanden die worden getoond, bestanden zijn die u eerder als eens verwijderd hebt.

Bestanden definitief verwijderen

Dit betekent dat wanneer u bestanden verwijdert van uw pc, deze niet definitief van uw pc zijn verwijderd, maar slechts geparkeerd zijn in de Prullenbak.

Een bestand dat u per ongeluk verwijderd hebt kunt u daarom eenvoudig terugzetten door op de prullenbak op het bureaublad te dubbelklikken om de prullenbak te openen en het bestand te selecteren dat u per ongeluk gewist hebt. Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en klikt u in het geopende snelmenu op de optie Terugzetten.

Het per ongeluk gewiste bestand zal vervolgens op zijn oorspronkelijke plaats op de harde schijf worden teruggezet.

Bestanden definitief van uw pc verwijderen kan op twee manieren.

De eerste manier is: rechtsklikken op het Prullenbak pictogram en in het geopende snelmenu te klikken op de optiePrullenbak leegmaken. Hiermee worden alle bestanden in de Prullenbak definitief verwijderd van uw pc.

De tweede manier is: Dubbelklikken op het Prullenbak pictogram om de prullenbak in Verkenner te openen. U kunt dan eerst controleren of alle bestanden die in de prullenbak staan ook daadwerkelijk weg kunnen. Zodra u ervan overtuigd bent dat alle bestanden weg kunnen klikt op de knop Prullenbak leegmaken dat in het lint in Verkenner wordt weergegeven.

Bestanden selecteren en verwijderen

Voordat u de prullenbak leeg kunt maken, moeten er uiteraard wel eerst bestanden inzitten die u reeds verwijderd hebt.

Bestanden verwijderen met behulp van Verkenner gaat op de volgende manier:

 1. Als voorbeeld gaan we gedownloade bestanden verwijderen uit de mapDownloads. Open hiertoe Verkenner, klik in de navigatiekolom op Deze pc en dubbelklik vervolgens op de map Downloads om de map te openen.
 2. In het weergavevenster van Verkenner wordt nu een overzicht getoond van de inhoud van de map Downloads.
 3. U kunt nu een bestand dat u wilt verwijderen selecteren door erop te klikken en vervolgens op de knop Del(ete) te drukken. Hiermee worden het geselecteerde bestand verplaatst naar de prullenbak.
 4. U kunt ook uiteraard ook eerst een hele reeks bestanden selecteren, voordat u op de Del(ete) toets drukt. Het selecteren van een reeks bestanden gaat op dezelfde manier als wanneer u bestanden selecteert om te kopiëren of te knippen

Als u bestanden op deze manier verwijdert, dan komen ze zoals gezegd eerst terecht in de prullenbak.

Maar in Verkenner kunt u bestanden ook definitief verwijderen zonder de tussenkomst van de prullenbak. Dit doet u door de bestanden die u wilt verwijderen te selecteren en vervolgens de Shift-toets ingedrukt te houden alvorens u op Del(ete) drukt.

Windows zal u dan het onderstaande venstertje tonen waarin u gevraagd wordt of u zeker weet dat u de geselecteerde bestanden definitief wilt verwijderen. Door op de knop Ja te drukken verwijdert u de geselecteerde bestanden gelijk definitief.

Waarom bestanden verwijderen soms niet lukt

Doorgaans gaat het verwijderen van bestanden probleemloos. Maar soms kan het gebeuren dat Windows u een melding geeft dat het verwijderen van een bestand niet gaat. Dit kan gebeuren wanneer u per ongeluk een systeembestand probeert te verwijderen. Windows voorkomt dan dat u het bestand wist om schade aan het systeem te voorkomen.

Maar buiten dat zult u ook een melding van Windows krijgen wanneer het bestand dat u probeert te wissen in gebruik is door een programma. Ook dat doet Windows om te voorkomen dat er fouten in het systeem ontstaan die de pc of een programma bijvoorbeeld laten vastlopen.

Op deze manier kunt u bijvoorbeeld geen Word-bestand wissen zolang u dat bestand geopend hebt in Word.

Ook virussen en andere malware hebben er een handje van om te voorkomen dat u bestanden die onderdeel zijn van het virus zomaar wist.

Op de volgende manieren kunt u echter proberen om een bestand dat zich niet laat verwijderen alsnog te verwijderen:

 1. Sluit het bestand en het programma dat bij het bestand hoort dat u wilt wissen.
 2. Start de pc opnieuw op wanneer een bestand verwijderen niet lukt en probeer het vervolgens opnieuw.
 3. Start Windows in de veilige modus en probeer de hardnekkig te verwijderen bestanden in de veilige modus van Windows te verwijderen.

Heel soms kan het deleten van één of meerdere bestanden van een USB-stick ook mislukken. De oorzaak hiervan is meestal dat de het bestand op de USB-stick beschadigd is. Bijvoorbeeld doordat de USB-stick te vroeg en niet op de juiste manier uit het systeem verwijderd is. Veelal is dit te herstellen door de USB-stick te formatteren. U verliest met formatteren overigens wel de volledige inhoud van de USB-stick.

Bestanden verwijderen van uw Windows pc is doorgaans heel eenvoudig. Waarbij u niet bang hoeft te zijn voor het per ongeluk verwijderen van bestanden. Want ook per ongeluk verwijderde bestanden vindt u terug in de prullenbak. U verwijdert bestanden definitief door de prullenbak leeg te maken of met de toetscombinatie Shift + Del(ete).

Gerelateerde artikelen