IPhone batterij snel leeg: 5 tips die dat helpen voorkomen

IPhone-gebruikers zijn doorgaans tevreden over hun smartphone. Behalve op één punt: de batterij van de iPhone is snel leeg. En inderdaad, wanneer u uw iPhone intensief gebruikt, is het geen uitzondering wanneer u de batterij bijna dagelijks moet laden.

Toch hoeft de batterij van de iPhone echt niet zo snel leeg te zijn. Want vaak zijn apps en andere handigheidjes van de iPhone er de oorzaak van dat er batterijlading geconsumeerd wordt.

En dat zonder dat we deze app of optie ook daadwerkelijk aan het gebruiken zijn. Of misschien zelfs wel nooit gebruiken. Met dit in gedachten zijn de volgende 5 tips samengesteld, geschikt voor de iPhone 3, 4, 5 en alle iOS-versies.

Tips die u gaan helpen voorkomen dat uw iPhone batterij snel leeg loopt.

1. Helderheid door de iPhone laten bepalen

De iPhone heeft een ingebouwde lichtsensor. Daarmee bepaalt de iPhone aan de hand van de hoeveelheid licht in de omgeving, hoe helder het beeldscherm moet zijn, zodat u goed en comfortabel kunt zien wat er op het beeldscherm wordt weergegeven.

helder scherm geeft hoger batterijverbruik

Echter, het beeldscherm is de grootste stroomverbruiker van iedere smartphone en dus ook van de iPhone. Het is dan ook zeker aan te raden om de helderheid van het scherm automatisch te laten bepalen door de iPhone. Want hoe hoger de ingestelde helderheid, hoe meer stroom dit kost.

Bekijken of de helderheid van het beeldscherm op automatisch staat doet u als volgt:

 1. Zoek op uw iPhone de app Instellingen.
 2. Zoek in de app Instellingen, de optie Helderheid en achtergrond.
 3. Controleer, bij de optie 'Pas automatisch aan' of het instellen van de helderheid op automatisch staat. De slider zal dan in blauw worden weergegeven, zoals in de bovenstaande afbeelding.

Standaard helderheid instellen

Tevens kunt u in het onderdeel Helderheid en achtergrond aangeven hoe helder het scherm standaard moet zijn. De slider naar rechts vegen zal de standaard helderheid verhogen. Wat een hoger batterijverbruik tot gevolg zal hebben. Dezelfde slider naar links vegen zal de standaard helderheid laten afnemen, wat minder batterijverbruik tot gevolg zal hebben.

2. Schakel opties zoals: Bluetooth, Wi-Fi en Locatie uit als u ze niet gebruikt

De iPhone zit vol met allerhande opties die het gebruiksgemak en de mogelijkheden van de iPhone aanzienlijk vergroten. Echter, veel van deze opties verhogen het batterijverbruik van de iPhone aanzienlijk.

Dus loont het absoluut de moeite om eens even te kijken welke stiekeme stroomverbruikers u wel gebruikt en welke niet. En wat u niet gebruikt gewoon uit te schakelen op uw iPhone.

Bluetooth

Bluetooth op de iPhone kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor draadloze koptelefoons een oortjes. Maar met Bluetooth kunt u tevens data, zoals foto's versturen naar een andere smartphone.

Bluetooth uitschakelen op uw iPhone

Als u geen van beide gebruikt en ook niet verwacht dat u Bluetooth gaat gebruiken, dan kunt u Bluetooth beter gewoon uitschakelen. Bluetooth uitschakelen op de iPhone gaat als volgt:

 1. Zoek op uw iPhone de app Instellingen.
 2. Zoek in de app Instellingen naar de optie Bluetooth.
 3. Tik op de optie Bluetooth en zet de slider op 0 ofwel uit.

De uitgeschakelde slider zal grijs worden weergegeven. Ook zal rechts naast de optie Bluetooth in de app Instellingen worden aangegeven dat de optie Bluetooth uit staat.

Onderdeel iPhone uitgeschakeld: Slider grijs en 0

Wi-Fi, 3G, mobiele data

Wi-Fi op de iPhone kunt u gebruiken om thuis verbinding te maken met uw eigen draadloze netwerk. Door thuis gebruik te maken van de Wi-Fi verbinding op uw iPhone, verbruikt u geen data van uw data-abonnement van uw iPhone.

Wi-Fi uitschakelen op de iPhone

Maar als u thuis uw iPhone nooit gebruikt om e-mail te checken, te internetten of te Facebooken, dan kunt u Wi-Fi op uw iPhone maar beter uitzetten.

Want laat u Wi-Fi gewoon aan staan, dan zal uw iPhone steeds op zoek blijven gaan naar beschikbare draadloze netwerken waar verbinding mee gemaakt kan worden.

Het uitschakelen van Wi-Fi op uw iPhone gaat als volgt:

 1. Zoek op uw iPhone de app Instellingen.
 2. Zoek in de app Instellingen naar de optie Wi-Fi.
 3. Tik op de optie Wi-Fi en zet de slider op 0 ofwel Uit.

Ook deze uitgeschakelde slider zal grijs worden weergegeven. En net als bij Bluetooth zal ook bij Wi-Fi de optie Wi-Fi in de app Instellingen worden aangegeven dat de optie Wi-Fi uit staat.

Echter, het kan uiteraard ook zijn dat u de internetfaciliteiten van de iPhone alleen thuis gebruikt. In dat geval zou u 3G internet en mobiele data gewoon uit kunnen schakelen. Want ook deze onderdelen van de iPhone laten het batterijverbruik van de iPhone stiekem toenemen ook al gebruikt u ze niet.

3G mobiele data uitschaken op de iPhone

Het uitschakelen van 3G / Mobiele data op de iPhone doet u op de volgende manier:

 1. Open de app Instellingen.
 2. Zoek het onderdeel Algemeen in de app Instellingen en tik erop.
 3. Zoek binnen het onderdeel Algemeen, het onderdeel Mobiel netwerk.
 4. Zet de slider Mobiele data op 0 ofwel Uit.

Locatie / GPS

Uw iPhone is tevens voorzien van een zogenaamde GPS-module. Hierdoor kan uw iPhone doorgeven op welke locatie u zich bevindt. Informatie die onder andere gebruikt wordt door navigatiesystemen op uw iPhone.

Maar ook apps die bijvoorbeeld restaurants voor u opzoeken in de buurt van de locatie waar u zich bevindt, gebruiken deze data. En zo zijn er nog wel wat apps die de gegevens gebruiken die de GPS in uw iPhone verzamelt.

Voorzichtigheid bij het uitschakelen in dan ook geboden. Echter, wanneer u ook hier helemaal niets van gebruikt, is ook dit weer een onderdeel wat het batterijverbruik van de iPhone alleen maar verhoogt. Zonder dat u er gebruik van maakt.

Maar omdat uitschaken van GPS ervoor kan zorgen dat bepaalde apps niet meer kunnen functioneren, kunt u er ook voor kiezen GPS per app aan te schakelen, danwel uit te schakelen.

Ook GPS zorgt voor hoger batterijverbruik iPhone

U kunt Locatie / GPS op de volgende manier uitschakelen op u iPhone:

 1. Open de app Instellingen.
 2. Zoek de het onderdeel Privacy en tik erop.
 3. Tik in het onder Privacy op de optie Locatievoorzieningen.
 4. U kunt nu Locatie / GPS volledig uitzetten door de slider Locatievoorzieningen op 0 ofwel Uit te zetten.

Onder de slider Locatievoorzieningen vindt u alle apps die hier gebruik van maken. Hiermee wordt u de mogelijkheid geboden GPS niet volledig uit te schakelen, maar er per app voor te kiezen om hiervoor de GPS uit te zetten, danwel aan te laten.

Dit doet u door de sliders die achter elke app worden weergegeven op 1/ Aan, danwel op 0/Uit te zetten.

locatievoorzieningen per app aanzetten of uitschakelen

Locatievoorzieningen/Systeem

Speciale aandacht verdient de optie Systeem in het onderdeel locatievoorzieningen. Een software bug die met iOS 5 zijn intrede deed, kan ervoor zorgen dat de batterij van de iPhone erg snel leeg gaat.

De onderdelen die de mogelijk de oorzaak zijn van het snelle leeglopen van de batterij van de iPhone zijn:

 1. Diagnose en gebruik
 2. iAds op locatiebasis
 3. Tijdzone instellen

sommige onderdelen zorgen ervoor dat de batterij van de iPhone snel leeg is

Al deze onderdelen zijn uit te schakelen door in het onderdeel Locatievoorzieningen op de optie Systeem te tikken en de sliders voor deze onderdelen op 0/Uit te zetten.

3. Kies voor fetch data in plaats van push data

Vaak is de iPhone zo ingesteld dat wanneer er nieuwe data, zoals nieuwe e-mail, beschikbaar komt, dit direct doorgezonden wordt naar de iPhone. Zodat nieuwe e-mail tevens direct beschikbaar is op uw iPhone.

Een handige functie. Maar helaas wel een functie die vraagt dat de iPhone met grote regelmaat contact zoekt met internet. En meestal voor niets. En dus zal er veel van de batterijlading verloren gaan aan het voor niets contact zoeken met internet.

Dat moet dan ook anders wanneer u wilt dat de batterij van uw iPhone minder snel leeg gaat. En dat kan door te kiezen voor de optie 'Fetch data' in plaats van voor de optie 'Push data'.

Wanneer u kiest voor 'Fetch data', dan vertelt u uw iPhone als het ware dat het met vooraf ingestelde tussenposen zelf moet gaan kijken of er toevallig bijvoorbeeld nieuwe e-mail op te halen valt.

Hierdoor zal het batterijverbruik van uw iPhone afnemen en zal de nieuwe e-mail nog steeds ruim op tijd onder uw aandacht gebracht worden.

batterijverbruik minder bij fetch data inschakelen

Het uitschakelen van 'Push data' en het inschakelen van 'Fetch data' gaat als volgt:

 1. Open de app Instellingen.
 2. Zoek de het onderdeel E-mail, contacten, agenda's en tik erop.
 3. Tik op Nieuwe gegevens.
 4. Zet de slider Push op 0/Uit.
 5. Kies bij het onderdeel Fetch hoe en hoe vaak nieuwe data opgehaald moet worden.

U kunt er ook voor kiezen om Fetch op handmatig in te stellen. Nieuwe e-mail zal dan bijvoorbeeld opgehaald worden op het moment dat u de app E-mail start. Dit betekent overigens wel dat u niet langer een melding krijgt, dat u nieuwe e-mail hebt als u de app E-mail niet aan het gebruiken bent.

4. Maak optimaal gebruik van Lock en Auto-Lock

Zoals eerder in dit artikel vermeld, het beeldscherm is het onderdeel van de iPhone dat veruit het meest van de accu vraagt. En daarmee bepalend is voor de hoogte van het batterijverbruik.

accu besparen met auto-lock op de iPhone

Dit betekent dat hoe minder tijd het beeldscherm van de iPhone aan staat, hoe minder snel de batterij leeg zal lopen. Daarom heeft de iPhone een handigheidje aan boord, waarmee u ervoor kunt zorgen dat het beeldscherm zo min mogelijk onnodig aan staat. Dit handigheidje wordt Auto-Lock genoemd.

Auto-Lock kunt u inschakelen om ervoor de zorgen dat het beeldscherm, nadat u uw iPhone gebruikt hebt, automatisch uit gaat en de iPhone op slot gaat na een vooraf ingesteld aantal minuten.

Het instellen van Auto-Lock op de iPhone doet u als volgt:

 1. Open de app Instellingen.
 2. Zoek het onderdeel Algemeen en tik erop.
 3. Tik op de optie Automatisch slot.
 4. Stel de gewenste tijd in.

Hiermee zal de iPhone altijd op het ingestelde aantal minuten het beeldscherm uitschakelen en automatisch op slot gaan.

Uiteraard hoeft u daar niet op te wachten. U kunt namelijk altijd direct het beeldscherm uitschakelen en de iPhone op slot doen door de Aan/Uit knop van de iPhone even kort ingedrukt te houden totdat u een klik hoort.

auto-lock direct inschakelen met aan uit knop iPhone

5. bekijk het batterijverbruik op uw iPhone

De effectiviteit van batterijbesparende maatregelen is uiteraard het grootst wanneer u daadwerkelijk kunt bekijken wat de nieuwe instellingen op uw iPhone precies voor een effect hebben en wanneer.

batterijverbruik iPhone bekijken

De iPhone beschikt over een onderdeel waarmee het mogelijk is te bekijken hoe lang de iPhone het al doet op één en dezelfde batterijlading.

Door een beetje in de gaten te houden hoe lang de iPhone doet met een batterijlading en een beetje te onthouden wat u gedaan hebt, ingesteld hebt en welke nieuwe apps u onlangs op uw iPhone geïnstalleerd hebt, kunt u tevens snel uitvinden of een bepaalde app of een bepaalde update, bijvoorbeeld iOS, er de oorzaak van is dat de batterij van uw iPhone snel leeg loopt.

Bonustip

Inmiddels zult u weten dat het beeldscherm batterijverbruiker nummer 1 is op een iPhone. Maar zal nog veel meer stroom gebruiken wanneer u dingen doet op uw iPhone die veel van het beeldscherm vragen, zoals spellen.

Als u erop let dan zult u merken dat als u een spel speelt, de batterij veel sneller leeg loopt dan normaal. Iets waar u overigens iets aan kunt doen door de helderheid van het beeldscherm lager te zetten.

De iPhone springt zeker niet het zuinigst met z'n batterijladingen om. Maar de batterij van uw iPhone zal al een stuk minder snel leeg leeglopen, wanneer u zaken uitschakelt die onnodig gebruik maken van de batterij van de iPhone.

Mocht na het toepassen van alle batterijbesparende instellingen die batterij van uw toch binnen een dag tot anderhalve dag leeg zijn, terwijl u hem nauwelijks gebruikt hebt, dan is het zeer aannemelijk dat de batterij van uw iPhone gewoon vervangen moet worden.

Meer leren over uw thuiscomputer?

Meld u gratis aan en ontvang wekelijks handige tips over de pc en andere thuiscomputers, software, internet en thuisnetwerk.


Artikelen die u mogelijk ook interesseren