Hoe gebruik ik een usb-stick?

hoe gebruik ik een usb-stick

Een usb-stick is een klein handzaam opslagmedium voor bij de computer, waarop u bestanden kunt opslaan en bewaren. Een usb-stick wordt ook wel flash drive, geheugenstick of memorystick genoemd.

Voordat we gaan kijken naar hoe u een usb-stick gebruikt, besteden we eerst aandacht aan wat u van een usb-stick moet weten om 'm zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken. Want wanneer u precies weet wat u in handen hebt en wat u ervan kunt verwachten, maakt dat het gebruik ervan een stuk makkelijker.

Vervolgens gaan we in dit artikel kijken:

 • Hoe u bestanden op een usb-stick zet met Windows Verkenner.
 • Hoe u een usb-stick leeg maakt.
 • Hoe een usb-stick formatteren in zijn werk gaat.
 • Hoe u een usb-stick een unieke naam geeft.
 • Waardoor bestanden op een usb-stick beschadigd raken en hoe u dat kunt voorkomen.
 • Hoe bestanden herstellen op een usb-stick in zijn werk gaat.

Wat u van de usb-stick moet weten

De usb-stick is voorzien van zogenaamd flashgeheugen. Een type geheugen dat zich kenmerkt door een hoge opslagcapaciteit in combinatie met een geringe omvang. Bovendien is het geheugen snel en heeft het geen stroom nodig om gegevens vast te kunnen houden.

Stroom is alleen nodig wanneer gegevens van de usb-stick gelezen worden, of naar de usb-stick geschreven worden. De benodigde stroom krijgt de usb-stick van de usb-poort van de computer, zodra deze op de computer wordt aangesloten.

Usb-sticks variëren in opslagcapaciteit van 8 GB tot 1TB. Het is dus mogelijk om heel veel en ook hele grote bestanden op te slaan op een usb-stick. Hoe snel de gegevens naar een usb-stick geschreven of van een usb-stick gelezen kunnen worden, hangt vooral af van gebruikte usb-standaard, USB 2.0 of USB 3.0.

Om een usb-stick te kunnen gebruiken, moet u de usb-stick eerst in een vrije usb-poort in uw computer steken.

voor een usb-stick is een vrije usb-poort nodig een usb-stick sluit u aan op een vrije usb-poort

Zodra u de usb-stick in een vrije usb-poort in uw computer gestoken hebt, dan zal doorgaans direct daarna het venster Automatisch afspelen getoond worden. Welke mogelijkheden getoond worden in het venster Automatisch opstarten hangt af van het type bestanden dat op de usb-stick staat.

Automatisch afspelen geeft u diverse mogelijkheden

Staan er bijvoorbeeld foto's of video's op de usb-stick, dan zal de mogelijkheid 'Afbeeldingen en video's importeren' getoond worden.

Een andere mogelijkheid is om de mappen en de bestanden op de usb-stick weer te geven. De bestanden zullen worden weergegeven in Windows Verkenner. Welke automatisch gestart zal worden, zodra u op deze mogelijkheid klikt in het venster Automatisch afspelen.

Hoe kan ik een usb-stick bekijken?

Via Windows Verkenner kunt u precies bekijken wat er op de usb-stick staat.

Nu zou het overigens soms zomaar kunnen zijn dat het venster Automatisch afspelen helemaal niet getoond wordt, of dat u het venster al afgesloten hebt.

In dat geval gaat u als volgt te werk om de inhoud van de usb-stick via Windows Verkenner te bekijken:

 1. Klik op de knop Starten om menu Starten te openen.
 2. Klik vervolgens in de rechterkolom van menu Start op de knop Computer.
 3. de inhoud van een usb-stick bekijken

Er zal nu een Verkennervenster geopend worden, waarin alle schijfstations worden weergegeven die in de computer zitten, en die op de computer zijn aangesloten. Bij Apparaten met verwisselbare opslagmedia zal uw usb-stick worden weergegeven.

Door op uw usb-stick in Verkenner te klikken, verschijnen onderin datzelfde venster de gegevens van uw usb-stick. Op deze manier kunt u onder andere zien over hoeveel opslagruimte de usb-stick beschikt, wat er reeds van deze opslagruimte gebruikt is en hoeveel er nog beschikbaar is. Tevens zal worden weergegeven welk bestandssysteem er gebruikt wordt op de usb-stick.

gegevens usb-stick bekijken in Verkenner

Door nu te dubbelklikken op de usb-stick in Verkenner, wordt er een nieuw Verkennervenster geopend, waarin de inhoud van de usb-stick wordt getoond. Op deze manier kunt u bekijken welke mappen en bestanden er op de usb-stick staan.

inhoud usb-stick bekijken in Verkenner

Bestanden op een usb-stick zetten

Een usb-stick is een schijfstation, net als de harde schijf van uw computer. En dus gaat bestanden op een usb-stick zetten op precies dezelfde manier als bestanden op de harde schijf van uw computer zetten.

De eenvoudigste manier om bestanden op uw usb-stick te zetten, is met behulp van Windows Verkenner. Zeker wanneer u meerdere bestanden op de usb-stick wilt zetten.

Stel u hebt in uw map Documenten op de computer een map, met daarin een aantal bestanden, die de naam Teksten draagt. Deze map met daarin de bestanden zou u graag op een usb-stick zou willen zetten. U gaat dan als volgt te werk:

 1. Sluit de usb-stick op de computer aan door deze in een vrije usb-poort van uw computer te steken.
 2. Open Windows Verkenner. Windows Verkenner opent u overigens het snelst door met de rechtermuisknop te klikken op de knop Start uiterst links op de taakbalk, en in het geopende snelmenu te kiezen voor de optie Windows verkenner openen.
 3. verkenner starten via rechtsklikken op knop Start
 4. Maar u kunt de map Documenten ook rechtstreeks openen in Windows Verkenner, door menu Start te openen, en in de rechterkolom van menu start op de knop Documenten te klikken.
 5. Mijn documenten rechtstreeks openen via menu Start
 6. Vervolgens selecteert u de map die u wilt kopiëren, de map Teksten in dit voorbeeld, naar de usb-stick door erop te klikken.
 7. een map kopieren naar een usb-stick
 8. Klik, nadat u de map geselecteerd hebt, op de knop Organiseren in de werkbalk, bovenin het venster van Windows Verkenner, en kies uit het menu Organiseren, de optie Kopiëren.
 9. bestanden en mappen kopieren via Organiseren in Verkenner
 10. In de linkerkolom in Windows Verkenner ziet een onder de categorie Computer, alle schrijfstations weergegeven waarover uw computer beschikt. Onder deze schijfstations zal zich ook uw usb-stick bevinden. Klik op de usb-stick in de linkerkolom van Windows Verkenner.
 11. schijfstations weergegeven in Windows Verkenner
 12. In de rechterkolom van Windows Verkenner zal nu de inhoud van de usb-stick worden weergegeven. Klik in de rechterkolom, in een wit, vrij deel waar geen bestanden staan.
 13. Klik wederom op de knop Organiseren in de werkbalk van Windows Verkenner. En klik op de optie Plakken.
 14. bestanden en mappen Plakken via Organiseren in Verkenner

Vervolgens zal de gekopieerde map (voorbeeld map Teksten) in het rechtervenster van Windows Verkenner worden weergegeven.

gekopieerde bestanden usb-stick weergeven in Verkenner

Uiteraard kunt op precies dezelfde wijze ook losse bestanden selecteren en kopiëren naar een usb-stick.

Hoe maak ik een usb stick leeg

Op een usb-stick kunt u bestanden zetten. Maar u kunt ze er uiteraard ook weer afhalen. Om zo weer ruimte vrij te maken op de usb-stick voor nieuwe bestanden.

Bestanden verwijdert u eenvoudig met behulp van Windows Verkenner en gaat als volgt:

 1. Open Windows Verkenner
 2. Klik in Windows Verkenner in de linkerkolom op uw usb-stick. De inhoud van uw usb-stick zal nu in het weergavevenster, ofwel de rechterkolom van Windows Verkenner worden weergegeven.
 3. Selecteer vervolgens de bestanden die u wilt verwijderen en druk vervolgens op de toets Del(ete) op uw toetsenbord.
 4. bestanden van een usb-stick verwijderen

De geselecteerde bestanden zullen nu van de usb-stick verwijderd worden.

Maar u kunt er uiteraard ook voor kiezen om de usb-stick in zijn geheel leeg te maken. Door simpelweg alle bestanden die op de usb-stick staan te selecteren met de toetscombinatie Ctrl-A en vervolgens op Del(ete) te drukken.

Hiermee verwijdert u in een keer alle bestanden van uw usb-stick. Dit is dan ook één manier om uw usb-stick leeg te maken.

Hoe kan ik een usb-stick formatteren

Uw usb-stick formatteren is een andere manier om uw usb-stick in één keer leeg te maken.

Het formatteren van een usb-stick kunt u ook om nog een andere reden doen. Namelijk, om een usb-stick van een ander bestandsysteem te voorzien.

Het is echter aan te raden voor usb-sticks altijd het bestandssysteem FAT32 te gebruiken. Omdat dit het enige bestandssysteem is dat werkelijk door iedere computer met ieder willekeurig besturingssysteem ondersteund wordt.

Iets dat niet geldt voor bijvoorbeeld NTFS. Dit bestandssysteem wordt alleen ondersteunt door Windows. Waardoor een usb-stick geformatteerd met het bestandssysteem NTFS bijvoorbeeld niet gelezen en beschreven kan worden op een Apple computer.

Een usb-stick formatteren doet u op de volgende manier:

 1. Steek de usb-stick in een vrije usb-aansluiting in uw computer.
 2. Start Windows Verkenner.
 3. Selecteer uw usb-stick in de linkerkolom, klik vervolgens op de rechtermuisknop en selecteer in het geopende snelmenu de optie Formatteren.
 4. usb-stick formatteren via Verkenner
 5. Dit opent het venster Naam usb-stick formatteren. In dit venster kunt u aangeven, met welk bestandssysteem u de usb-stick wilt formatteren. De verstandigste keuze is zogezegd FAT32. Tevens kunt u de usb-stick een unieke naam geven via het invoervak Volumenaam. Door de usb-stick een unieke naam te geven zult u deze onder andere makkelijker herkennen in Windows Verkenner. Klikken op de knop Starten onderin het venster, zal het formatteren van de usb-stick in gang zetten.
 6. bestandssysteem kiezen en naam geven voor het formatteren

Voordat er daadwerkelijk tot formatteren van de usb-stick wordt overgegaan, krijgt u eerst nog een waarschuwingsvenster te zien dat u vertelt dat alle gegevens op de usb-stick verloren zullen gaan. Klikken op de knop OK zal het formatteren van de usb-stick daadwerkelijk in gang zetten.

Zodra het formatteren van de usb-stick is afgerond, zal Windows u dat meedelen via een klein venster. Via de knop OK in dit venster, kunt u dit venster sluiten is het formatteren van de usb-stick voltooid.

Klik vervolgens in het venster Naam usb-stick formatteren op de knop Sluiten om het venster te sluiten.

Hoe kan ik een usb-stick herstellen

Bestanden op een usb-stick raken nogal eens beschadigd wanneer een usb-stick uit de computer wordt gehaald, terwijl er nog naar de usb-stick geschreven wordt, of wanneer de computer nog bezig is met andere handelingen die betrekking hebben op de usb-stick.

Voorkomen dat bestanden op uw usb-stick beschadigd raken is relatief eenvoudig en doet u op de volgende manier:

 1. Klik in het systeemvak op de knop Verborgen pictogrammen weergeven
 2. verborgen pictogrammen in systeemvak bekijken
 3. Klik vervolgens in het venstertje Verborgen pictogrammen op het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen.
 4. hardware vielig verwijderen via knop verborgen pictogrammen
 5. Windows zal u nu een venstertje tonen, waarin via usb aangesloten apparaten worden weergeven. Klik in dit venster op uw usb-stick.
 6. usb-stick veilig verwijderen
 7. Zodra de usb-stick veilig verwijderd kan worden, zal Windows dit aangeven via een tekstballon dat u vertelt dat u de geselecteerde hardware, ofwel uw usb-stick veilig kunt verwijderen.
 8. Windows deelt mee wanneer hardware veilig te verwijderen is

Een andere reden dat bestanden beschadigd kunnen raken op een usb-stick is, omdat flashgeheugen niet het eeuwige leven heeft. Flashgeheugen kan slechts een bepaald aantal keren beschreven worden.

Waarna het geheugen onbruikbaar kan worden. En wanneer precies in dat stuk van het flashgeheugen dat aan het stuk gaan is een deel van een bestand wordt opgeslagen, dan zou het bestand in zijn geheel wel eens beschadigd kunnen raken.

Bestanden herstellen die echt beschadigd zijn geraakt, en die dus niet meer geopend kunnen worden, kan een lastige klus zijn en is lang niet altijd mogelijk. Voorkomen is dan ook beter dan genezen.

Vervang uw usb-stick daarom ook op tijd voor een nieuwe en verwijder een usb-stick altijd op de zojuist beschreven manier uit uw computer.

Echter, bestanden herstellen is ook noodzakelijk wanneer u per ongeluk bestanden van uw usb-stick verwijderd hebt, die u niet had moeten verwijderen. Een usb-stick heeft voor uw computer dezelfde eigenschappen als een harde schijf.

In dit artikel kunt u dan ook ontdekken hoe u gewiste bestanden op uw usb-stick terug kunt halen met de software Recuva.

Meer leren over uw thuiscomputer?

Meld u gratis aan en ontvang wekelijks handige tips over de pc en andere thuiscomputers, software, internet en thuisnetwerk.


Artikelen die u mogelijk ook interesseren